Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

advertisement
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY NOWY TEATR
historia powstania
1 stycznia 2008 powołanie Nowego Teatru jako samorządowej instytucji kultury,
mianowanie dyrektora naczelnego Karoliny Ochab i artystycznego – Krzysztofa
Warlikowskiego. Przyrzeczenie od Miasta st. Warszawy nieruchomości przy Madalińskiego
10/16 na potrzeby przyszłej siedziby teatru. Wówczas jest to wciąż jeszcze siedziba
miejskiej spółki MPO.
Teatr wynajmuje biura (3 pokoje z kuchnią) od MPO.
Do końca inwestycji biuro teatru będzie przeprowadzać się jeszcze 4 razy, zajmując
kolejne pomieszczenia w wynajmowanych przestrzeniach. Wydarzenia artystyczne
organizować będziemy w ponad kilkudziesięciu lokalizacjach w Warszawie.
Działka przy Madalińskiego ma powierzchnię blisko 1 ha, ulokowana jest w stosunkowo
skromnej zabudowie mieszkalnej, dobrze skomunikowana z innymi dzielnicami miasta.
11 stycznia 2008 do instytucji popierających przyznanie Nowemu Teatrowi działki przy
Madalińskiego dołączyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
8 sierpnia 2008 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał Garaż
Oczyszczania Miasta z 1927 roku do rejestru zabytków. O wpis wystąpiło Miasto na naszą
prośbę i z naszej inicjatywy.
16 września 2008 ogłosiliśmy Międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej
zespołu
zabudowy
Nowego
Teatru
oraz
zagospodarowania terenu z uwzględnieniem charakterystyki miejsca dawnej bazy MPO w
Warszawie.
Inspirując się architekturą i lokalizacją budynków MPO chcemy kreować nową jakość w
myśleniu o przestrzeni teatralnej jako uniwersum, podporządkowanym temu, co chce
powiedzieć artysta, dając mu nieograniczone możliwości działania i ekspresji. Budowa
wielofunkcyjnego centrum kulturalnego Nowy Teatr to pierwsze od kilkudziesięciu lat
przedsięwzięcie na taką skalę.
Pomysł budowy interdyscyplinarnego centrum kultury, zamiast wąsko rozumianego
teatru dramatycznego.
W skład kompleksu wchodzić miały:
 wielofunkcyjna mobilna sala widowiskowa ze sceną i widownią na 450 miejsc oraz
funkcjonalne zaplecze teatralne
 księgarnia
 biblioteka, czytelnia i wideoteka
 kawiarnia połączoną z oranżerią





przestrzeń, w której odbywać się będą wystawy, koncerty, seminaria, konferencje,
próby oraz małe przedstawienia
pomieszczeń do prowadzenia działalności edukacyjnej/pawilon dla dzieci
strefa odpoczynku
sala projekcyjna
park
Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska architektów, od dawna nie
było tak gorącego tematu konkursowego w architekturze Warszawy. Sąd Konkursowy
ocenił 115 prac.
7 kwietnia 2009 zwyciężył projekt pracowni KKM Kozień Architekci z Krakowa.
Zakładano wówczas, że rewitalizacja obiektów rozpocznie się pod koniec 2009 roku. Hala
z salą teatralną miała być gotowa na początku 2011 roku, natomiast całość inwestycji
ukończona w roku 2012.
24 czerwca 2010 Rada Miasta Stołecznego Warszawy roku zaakceptowała zmianę w
budżecie zaproponowaną przez stołeczny ratusz, przyznając 4 mln zł na realizację
projektu architektonicznego siedziby Nowego Teatru oraz wykonanie dokumentacji
technicznej budynków (1,626.5 mln zł na rok 2010 r. oraz 2,373 mln zł na rok 2011 r.)
Teatr podpisał umowę ze zwycięską pracownią. Jednocześnie zakontraktował Pracownię
Akustyczną z Wrocławia do opracowania koncepcji technologii teatralnej oraz zespół
inżynierski Buro Happold z Warszawy do pomocy w optymalizacji kosztów utrzymania
przyszłych obiektów i ich funkcjonalności.
Przygotowany został zbiór wytycznych zespołu technologów teatralnych dla architektów,
składający się z kilku autonomicznych części: (1) oświetlenie sceniczne, (2)
elektroakustyka wraz z systemem inspicjenta, (3) akustyka budowlana wnętrz, (4) dolna
i górna mechanika sceny, (5) instalacje wideo.
23 października 2010 odbył się piknik Nowy Sąsiad zorganizowany z okazji
przekazania przez Radę Miasta terenu przy Madalińskiego 10/16 pod budowę Centrum
Kultury Nowy Teatr. Zaprosiliśmy sąsiadów z Mokotowa i Warszawy by wspólnie z nami
świętowali to wydarzenie.
4 listopada 2010 Teatr przejął w formie 5-letniej dzierżawy teren przy ulicy
Madalińskiego, pozostawiając główną halę w rękach MPO do czasu fizycznego rozpoczęcia
inwestycji.
7 lutego 2011 dzięki nabytemu prawu do nieruchomości (dzierżawa) Teatr otrzymał
pozwolenie na budowę
W lipcu i sierpniu 2011 zakończone zostały prace nad projektem przetargowym oraz
złożona formalna aplikacja do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o
dofinansowanie pierwszego etapu budowy w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”.
Aplikacja została oddalona ze względu na brak środków.
Jesień 2011 działka stała się własnością Miasta st. Warszawy, które zarezerwowało
także w swoim budżecie środki finansowe na wkład własny potrzebny do rozpoczęcia
budowy teatru.
Marzec 2012 budowa siedziby Nowego Teatru nie dostała dofinansowania z rezerwy
funduszy Unii Europejskiej. Z uwagi na brak szans uzyskania środków z funduszy
unijnych na realizację projektu pracowni KKM Kozień Architekci, wybranego w konkursie
w 2009 roku, konieczne okazuje się ograniczenie zakresu prac związanych z budową
Centrum. Rezygnujemy z budowy, decydujemy się na modernizację. Zespół
koordynacyjny Zarządu Miasta przeznacza kwotę 10,7 miliona złotych na sfinansowanie
modernizacji i adaptacji budynków przy Madalińskiego 10/16. Powstaje projekt
modernizacji hali oraz budynku administracyjnego, którego autorem jest pracownia Piotr
Fortuna Architekci. W wyniku modernizacji zabytkowej hali ma powstać nowoczesna,
mobilna przestrzeń zdolna przyjąć wszelkie działania instytucji interdyscyplinarnej. W hali
ma się mieścić główna sala widowiskowa, sala prób pełniąca także funkcję małej sceny,
dwupoziomowe zaplecze artystyczne (garderoby, charakteryzatornia), zaplecze
techniczne oraz foyer z barem. Zrealizowane zostanie także w minimalnym stopniu nowe
zagospodarowanie terenu zewnętrznego oraz modernizacja budynku administracyjnego.
Należy wypracować pomysł na zagospodarowanie przestrzeni w hali funkcjami, które
pierwotnie miały znajdować się w nowych, planowanych budynkach. Trwają konsultacje
społeczne na temat zagospodarowania terenu. Wykonujemy audyt energetyczny hali
warsztatowej wraz z obliczeniem efektu ekologicznego budynku.
20 listopada 2012 podpisanie aktu notarialnego, na podstawie którego Miasto St.
Warszawa przekazuje Teatrowi nieruchomość przy Madalińskiego 10/16 w nieodpłatne
użytkowanie na czas nieoznaczony.
Początek 2013 pojawia się możliwość aplikowania o środki w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Otrzymanie ich pozwoliłoby jednak nie realizować planu minimum, lecz poszerzenie go o
budynek administracyjny, zagospodarowanie terenu i modernizację hali w większym
zakresie.
W I półroczu 2013 wymienione zostało podłoże w nawie głównej hali. Wykonana
została nowa żelbetowa posadzka.
Wreszcie u siebie, chociaż w spartańskich warunkach. Widzowie oglądali spektakle pod
kocami przy szumie nagrzewnicy, czasem przenosiliśmy się jeszcze do ATM-u, ale jeśli
tylko wystarczał gorący podmuch i koc, hala zapełniała się gośćmi. Tymczasowo
zagospodarowana, nabrała wigoru. Stała się sercem dzielnicy. Przetestowaliśmy ją na
wiele sposobów: w dawnym garażu odbywały się premiery spektakli („m.in. „Kabaret
warszawski”, wielkie przedstawienia Krzysztofa Warlikowskiego, wystawy, w tym
przekrojowa ekspozycja fotografii warszawskiej, mokotowski odcinek Pożaru w Burdelu,
koncerty, muzyczne instalacje, wreszcie głośne czytanie „Golgoty Picnic” Rodrigo Garcii.
Prawie stuletnia hala oblężona przez przeciwników spektaklu argentyńskiego reżysera,
cierpliwa i troskliwa, zasłużyła na porządny remont.
27 września 2013 Teatr złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Budowy MCK
Nowy Teatr z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
11 lutego 2014 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje dotację na
budowę Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. Budowa będzie sfinansowana z
funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii,
środków MKiDN. To przełomowy moment w historii Nowego Teatru. Kwota 19 115 511
złotych przyznana w ramach dotacji stanowi 85% całkowitego kosztu projektu. Pozostałe
środki pochodzą z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.
30 czerwca 2014 ogłosiliśmy przetarg na generalnego wykonawcę robót budowlanych.
14 sierpnia 2014 ogłosiliśmy przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
Zleciliśmy również audyt dostępności przyszłego budynku dla potrzeb osób z
niepełnosprawnościami. Badanie Dostępności Projektu pozwala wychwycić potencjalne
bariery i usunąć je jeszcze przed realizacją inwestycji. Audyt zrealizowało Biuro
Planowania Dostępności.
Wrzesień 2014 ukończenie remontu magazynu, który funkcjonuje odtąd jako Świetlica i
stanowi bazę dla naszych projektów edukacyjnych.
W listopadzie 2014 nastąpiło zawarcie umowy z firmą SKANSKA S.A wyłonioną w
drodze przetargu ograniczonego, niezwłocznie po podpisaniu umowy rozpoczęły się
roboty budowlane, których zakres obejmuje adaptację zabytkowej hali warsztatowej z
1927
roku,
nowe
zagospodarowanie
terenu
oraz
modernizację
budynku
administracyjnego. Otwarcie MCK Nowy Teatr zaplanowane jest na październik 2015
roku.
Wrzesień 2015 w związku z koniecznymi zmianami zakresu robót budowlanych (m.in.
ze względu na nieprzewidziane czynniki związane z modernizacją obiektu zabytkowego)
przełożeniu uległ terminu otwarcia naszej siedziby na kwiecień 2016 roku.
Przez najbliższe kilka miesięcy działamy jeszcze w terenie, ale już za niecałe pół roku
zaprosimy na Madalińskiego. W ramach programu otwarcia pokażemy m.in. spektakle
klasyków teatralnej nowoczesności, takich jak Angélica Liddell, Marcus Ohrn, Rimini
Protokoll, zaprosimy na premiery, koncerty, wykłady i warsztaty prowadzone przez
wybitnych intelektualistów, otworzymy laboratoryjną scenę tańca dla młodych twórców.
Otwieramy miejsce, do którego zawsze można przyjść i coś w nim ciekawego zrobić. MCK
Nowy Teatr stanie się nową platformą zaangażowanej debaty o sztuce.
Kwiecień 2016 tu jesteś
Download