Jak spędzać aktywnie czas z rodziną

advertisement
Jak spędzać aktywnie czas z rodziną?
Wybieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu w rodzinnym gronie daje
dzieciom nie tylko dodatkową szansę na zapoznanie się z kulturą fizyczną czy turystyką,
ale także wzór do naśladowania w przyszłości. Przykład rodziców aktywnie
spędzających wolny czas jest najlepszym sposobem zaktywizowania dzieci.
Rezultaty rodzinnej aktywności:
• Rodzina podnosi sprawność i wydolność fizyczną, a efektem długofalowym jest lepsze
zdrowie i wzrost odporności na zachorowania.
• Dzieci zostają przygotowane do uczestnictwa w kulturze fizycznej.
• Zostają rozbudzone i utrwalone więzi emocjonalne między poszczególnymi członkami
rodziny.
• Dziecko wychowane w aktywnej rodzinie rozwija u siebie umiejętności takie jak:
konsekwencja w dążeniu do celu, umiejętność współpracy z innymi osobami, poszanowanie
godności drugiej osoby.
Pierwsze kroki do zaktywizowania rodziny:
1. Kupuj dziecku zabawki zachęcające do aktywności fizycznej np. skakanki, piłki, latawce,
rolki.
2. Zadbaj, aby rodzina otrzymała codzienną dawkę ruchu, czyli łącznie ponad 1 godzinę
dziennie. To minimum potrzebne dla zachowania dobrej kondycji i zdrowia.
3. Zachęcaj dzieci do uprawiania sportu.
4. Ogranicz oglądanie telewizji przez całą rodzinę i nie kupuj dziecku telewizora do jego
pokoju.
5. Jeżeli jest to bezpieczne, to pozwól dziecku chodzić pieszo do szkoły.
6. Zamiast windy korzystajcie ze schodów.
7. Po obiedzie idźcie na spacer zamiast oglądać TV.
8. Ustal zasadę, że w czasie reklam w TV wykonujecie ćwiczenia.
Wygospodarujcie podczas weekendu czas na rodzinny spacer do parku, przejażdżkę na
rowerach, wyjście na basen czy piknik w lesie.
10. Zapewnij dziecku czas na sen. Dzieci poniżej 5 roku życia potrzebują 11 godzin snu na
dobę, dzieci do10 roku życia ok. 10 godzin snu, dzieci powyżej 10 lat około 9 godzin snu.
Sen oraz relaks jest również bardzo istotnym elementem zdrowego stylu życia. Dzieci które
śpią wystarczająco dużo nie są zagrożone otyłością.
Formy rodzinnej aktywności ruchowej:
Spacery
Najpopularniejszą i najbardziej dostępną formą rekreacji ruchowej są spacery. Spacery oraz
zabawy na świeżym powietrzu zaspokajają u dzieci głód ruchu, dotleniają je i hartują. Są
także wstępem do regularnej aktywności ruchowej. W czasie spaceru również rodzice mają
okazję do aktywności fizycznej i zaczerpnięcia świeżego powietrza po całym dniu spędzonym
w biurze. Więź stworzona pomiędzy rodzicami a dzieckiem podczas aktywnie spędzanego
wolnego czasu ma trwały charakter, przyczynia się do integracji, a także rozwija postawy
poznawcze i przełamuje nudę. Zabawa podczas spaceru daje poczucie swobody i stwarza
możliwość wyżycia się przez dziecko. Alternatywną tradycyjnego spaceru może być rodzinny
wypad na rolkach do skate parku.
Gimnastyka poranna
Poranna gimnastyka to dobry sposób, aby naładować się dużą dawką energii na cały dzień.
Wspólne treningi zbliżają do siebie członków rodziny i są przyjemnym rozpoczęciem dnia,
ponieważ ćwiczenia nie wymagają wielkiego wysiłku fizycznego i można je wykonywać przy
ulubionej muzyce. Codzienne treningi pomogą wyrobić prozdrowotne nawyki u naszych
dzieci i ochronią rodzinę przed zgubną w skutkach otyłością. Taka forma aktywności może
być wprowadzana już u dzieci dwuletnich, a młodsze dzieci również chętnie przyłączą się do
zabawy. Codzienna aktywność fizyczna jest szczególnie ważna jest dla rodziców, którzy
pracują umysłowo i spędzają dużo czasu przed komputerem. Poranną gimnastykę
wykonujemy rano, przed śniadaniem. Ma ona znakomity wpływ na dzieci, ponieważ
poprawia apetyt oraz samopoczucie, a także pozwala przygotować organizm do działania i
racjonalnego dysponowania energią.
Sporty
Uprawianie sportu przez dziecko wspaniale rozwija jego systematyczność, dyscyplinę i
wytrwałość w dążeniu do celu, współodpowiedzialność, a także pomaga radzić sobie z
emocjami. Zajęcia sportowe to okazja do wzbogacania doświadczeń, także dla rodziców.
Jeżeli jest taka możliwość, to rodzice powinni skorzystać z okazji i razem z dziećmi wziąć
udział w zajęciach. We wszystkich dyscyplinach sportowych treningi rozpoczynają się od
zabaw ogólnorozwojowych, które kształtują ogólną sprawność fizyczną, zmysł równowagi,
koordynację ruchów, a także poczucie bezpieczeństwa dziecka i świadomość, że z ruchu i
współzawodnictwa można czerpać radość.
Godne polecenia są rodzinne turnieje: piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego
czy kometki oraz zawody w pływaniu i biegach.
Download