efektywne sposoby uczenia sie

advertisement
„EFEKTYWNE SPOSOBY UCZENIA SIĘ”
Wielu rodziców znajduje się w sytuacji, gdy ich dziecko poświęca dużo czasu na naukę, natomiast jego wyniki
szkolne nie są zadawalające. Wielokrotnie dzieci opowiadają, że przed sprawdzianem długo się uczyły, a dostały
z niego słabą ocenę. Pojawia się pytania, dlaczego tak się dzieje? Jeżeli nie stoją za tym specyficzne trudności
w uczeniu się, problemy natury emocjonalnej (stres), to można podejrzewać, że sposób uczenia się naszego
dziecka nie jest efektywny. Rodzice nie są specjalistami od metodyki nauczania, ale dobrze, żeby wiedzieli, jakie
są podstawy skutecznego zdobywania wiedzy, aby lepiej pomóc własnym dzieciom. W tej dziedzinie wychodzą
nam naprzeciw badania neurodydaktyki, które dostarczają informacji na temat przebiegu procesów uczenia się i
zapamiętywania. Najprościej mówiąc, neurodydaktyka jest dziedziną nauki, która wykorzystuje współczesną
wiedzę, na temat budowy i działania mózgu do tworzenia modeli edukacyjnych. Innymi słowy, odpowiada na
pytanie, jak się uczyć, żeby się nauczyć.
KONIECZNE DZIAŁANIE
Mózg zmienia się pod wpływem działania. Każda czynność, wykonywanie jakiegoś zadania, na przykład
matematycznego wpływa na tworzenie się określonych struktur mózgowych. Jeżeli pomagamy dziecku
podsuwając gotowe odpowiedzi, kalkulator, czy wiążemy jego sznurowadła, to odbieramy mu szansę na
utworzenie nowych połączeń neuronalnych.
GŁĘBOKOŚĆ PRZETWARZANIA INFORMACJI UŁATWIA ZAPAMIĘTYWANIE
Wyniki badań wskazują, że prawdopodobieństwo zapamiętania nowej informacji rośnie wraz z głębokością jej
przetwarzania. Dziecko więcej zapamięta, gdy zamiast rozwiązywać przykładowe testy, czy wypełniać luki w
tekście, samo wymyśli zadanie. Ucząc się wspólnie z dzieckiem do sprawdzianu można na zmianę zadawać
sobie wymyślone przez siebie zadania z powtarzanej partii materiału. Wykonanie zadania domowego wpłynie
pozytywnie na utrwalenie wiedzy, jeżeli zachęcimy dziecko,
aby samo poszukało potrzebne informacje w Internecie lub domowej bibliotece. Trenujemy wtedy z dzieckiem
ważną umiejętność analizy i selekcji informacji. Tylko ćwiczenia wymagające od dzieci ich własnej aktywności
wpływają na przyrost wiedzy.
Innym, bardzo użytecznym sposobem uczenia się, który opiera się na głębokim przetwarzaniu informacji jest
własnoręczne robienie notatek.
Jest to umiejętność, która rozwija i porządkuje myślenie i sprzyja
zapamiętywaniu. Dziecko ucząc się danej partii materiału, może robić notatki z rozdziału podręcznika, czy
obowiązkowej lektury. Natomiast stworzenie ściągi pozwala powtórzyć materiał, uporządkować go i włączyć w
już istniejące struktury wiedzy. Oczywiście nie zachęcamy dziecka do wykorzystania jej podczas sprawdzianu ze
względów etycznych.
BEZ PRZYJEMNOŚCI NIE MA NAUKI
Nauka może być tylko wtedy efektywna, gdy jest przyjemna. Poznawanie i odkrywanie świata jest przyjemne
i satysfakcjonujące, ale tylko wtedy, gdy przebiega w środowisku przyjaznym mózgowi. Takie warunki
gwarantuje zaspokojona potrzeba bezpieczeństwa i subiektywne poczucie, że to czego się uczymy jest
interesujące. Wtedy uwalniają się w mózgu substancje powodujące zadowolenie, np. dopaminy czy serotoniny.
Badacz neurodydaktyki G. Huther powiedział : „Nasz mózg nie reaguje na to, co jest obiektywnie ważne lub
słuszne, a jedynie na to, co na podstawie naszej własnej, subiektywnej oceny nam samym wydaje się ważne i
znaczące”.
Gdy dziecko narzeka, że to czego się uczy, jest nudne i do niczego mu się nie przyda, warto spróbować pokazać
mu praktyczne sposoby wykorzystania tej wiedzy. Z drugiej strony można też się zastanowić, czy oczekiwanie
od dziecka piątki czy szóstki z każdego sprawdzianu i kartkówki wpływa na budowanie pozytywnej motywacji do
nauki.
Poczucie bezpieczeństwa podczas uczenia się, czyli miła, bez napięć atmosfera podczas odrabiania lekcji ma
kluczowe znaczenie. Popularnie nazywany hormonem stresu, kortyzol, gdy znajduje się przez dłuższy czas na
podwyższonym poziomie powoduje upośledzenie wyższych funkcji myślowych. Nie łudźmy się, że krzycząc,
wywierając nadmierną presję na dziecko pomożemy mu w nauczeniu się czegokolwiek.
ŚRODOWISKO PRZYJAZNE UCZENIU SIĘ
Z analizy współczesnych badań wynika, że narządem, który mocno stymuluje mózg są ręce, ponieważ mają
dużą reprezentację w korze mózgowej. Warto zachęcać dziecko od najmłodszych lat do częstego używania
dłoni. Niech maluch, jak najwięcej wycina, rysuje, maluje, bawi się różnymi materiałami (np. piaskiem, modeliną,
ciastem), ale też samodzielnie przyrządza kanapki, zapina guziki koszulki czy
sznuruje buty. Wspólne z
rodzicem wykonanie karmnika dla ptaków, zakładki do książek, czy zrobienie ciasta oprócz niezwykle ważnych
doznań emocjonalnych dostarcza dziecku możliwości do rozwoju sieci neuronalnej. Dostarczanie dziecku wielu,
różnorodnych bodźców stymuluje jego naturalną ciekawość poznawczą. To dostarczanie bodźców jest tutaj
rozumiane, jako stwarzanie takich warunków, aby dziecko mogło często przebywać z innymi dziećmi, na
świeżym powietrzu, w parku, w muzeum. To są częste rozmowy z rodzicami, zadawanie dziecku pytań, wspólne
gry planszowe, wyprawy plenerowe, czy czytanie książek.
UCZYMY SIĘ OD INNYCH LUDZI
Kolejnym ważnym odkryciem w neurodydaktyce jest rola neuronów lustrzanych w uczeniu się. Neurony
lustrzane rozwijają się w mózgu podczas obserwowania i modelowania czynności wykonywanej przez drugiego
człowieka. Co ciekawe badania wskazują, że nie zachodzi ten rozwój podczas obserwowania czynności
prezentowanej na elektronicznym nośniku obrazu. Jest to dowód, że efektywne uczenie się zachodzi, gdy
obserwujemy drugiego człowieka i możemy powtórzyć jego czynności. Nie zastąpi tego nawet najlepszy program
edukacyjny w telewizji.
Na podstawie: „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”. M. Żylińska
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards