Zakres do zaliczenia CSR 30h Literatura obowiązkowa: M. Żemigała

advertisement
Zakres do zaliczenia CSR 30h
Literatura obowiązkowa:
1. M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii
pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, rozdziały 1, 2, 8, 9 (bez
podrozdziału 9.1).
2. K. Klincewicz (red.), Pracownicy o pracodawcach, społeczna odpowiedzialności biznesu w świetle
badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2013.
3. M. Żemigała, Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa 2009 – rozdziały 1,
3.1, 5.
4. G. D. Chryssidess, J. H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999 – rozdziały 1 i
2.
5. M. Żemigała, Ekologiczny kontekst zarządzania, [w:] Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu,
organizacje, konteksty, procesy zarządzania, B. Glinka, M. Kostera (red.), WoltersKluwer Polska,
Warszawa 2012, s. 114 – 137
6. Materiały przekazywane i wskazywane przez prowadzącego podczas wykładów.
7. Standard
AA1000
Zasady
Odpowiedzialności
2008,
dostępny
na
stronie
internetowej:http://www.accountability.org/images/content/4/6/467.pdf .
8. Standard AA1000 Stakeholder Engagement Standard, dostępny na stronie internetowej:
http://www.accountability.org/images/content/5/4/542/AA1000SES%202010%20PRINT.pdf .
9. Standard
SA8000,
dostępny
na
stronie
internetowej:http://saintl.org/_data/n_0001/resources/live/SA8000%20Standard%202014.pdf.
Materiał:
Poziom minimum (na ocenę 3,0):

M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii
pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, rozdziały 1, 2, 8, 9 (bez
podrozdziału 9.1).
Materiał:
Poziom rozszerzony:
1. Jakość życia
1. Obiektywne i subiektywne warunki jakości życia
2. Jakość życia a potrzeby ludzkie
3. Wskaźnikijakościżycia(Quality of Life index, European Quality of Life Survey)
4. Model funkcjonowania życia człowieka – jak się kształtuje jakość życia
2. Jakość życia w pracy i jakość pracy
5. Pracoholizm (natura zjawiska, jak sobie z nim radzić)
6. Stres organizacyjny (def, stresory zawodowe, około zawodowe, stres pracowniczy, menedżerski, ich przyczyny,
pozytywny, negatywny, krzywa stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem, )
7. Jakość życia w funkcji długości dnia pracy
8. Wzorzec organizacji pracy kierowniczej
9. Syndrom wypalenia zawodowego
10. Karoshi
11. Praca ekstremalna
12. Syndrom toksycznego sukcesu
3. WLB
13. Naruszanie prywatności
14. WLB – definicja, główne konflikty
15. WLB – formy i korzyści
16. WLB – hipermarkety, callcenter
17. Praca emocjonalna (emocjami)
4. Dyskryminacja
18. Definicja
19. Bariery kobiet w karierze
20. Dyskryminacja ze względu na płeć
21. Dyskryminacja ze względu na wiek
22. Dresscode jak element dyskryminacji
CSR w kontekście systemowej teorii OiZ
23. Teoria systemów – def
24. Przedsiębiorstwo jako system otwarty (względnie otwarty) – podstawowe warunki
25. Podstawowe pojęcia teorii systemów (względnie) otwartych
26. Modele systemów organizacyjnych (Leavitta, Kasta i Rosenzweiga)
27. 5 dyscyplin P. Senge
28. Zasady myślenia systemowego
29. Myślenie systemowe i tradycyjne
30. Myślenie holistyczne
31. Różnice między myśleniem tradycyjnym, systemowym i holistycznym
32. Heksagonalny model Handy’ego + rozszerzenie (uzupełnienie)
33. Interesariusz – def.
6. Modele teoretyczne
34. Model Carolla i jego rewizje
35. Kontinuum Richarda Eellsa
36. Model Clarence’a Waltona
37. Model JacquieL’Etang
38. Model CSR Hemingway i Maclagana
39. Model D. Jamali
40. Model WaynaVissera
41. Model Portera i Kramera
42. I pozostałe z książki nr 1 ze spisu literatury
7. Standardy
43. AA 1000
44. SA 8000
45. Wytyczne GRI
46. ISO 26000
47. I pozostałe z książki nr 1 ze spisu literatury
8. Podstawowe inicjatywy i programy z zakresu CSR
48. Wytyczne OECD
49. Okrągły stół w Caux
50. GC
51. RC
52. I pozostałe z książki nr 1 ze spisu literatury
9. Podstawy etyki biznesu
53. Co to jest etyka biznesu
54. Powody etycznej refleksji na światem biznesu
10. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu
55. Geneza zarządzania środowiskowego
56. Seria norm ISO 14000
57. ISO 14001
58. EMAS
59. Porównanie EMAS i ISO 14001
60. LCA
5.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards