KRONIKA SKO 2016/2017 Zespół Szkół w Sobolewie

advertisement
KRONIKA SKO
2016/2017
Zespół Szkół w Sobolewie
15-509 Białystok, ul. Podlaska 8, Sobolewo
Dyrektor szkoły: Elżbieta Anna Łyszkiewicz
rok rozpoczęcia działalności SKO w szkole: 2016/2017
adres na Szkolnych Blogach SKO:
https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sobolewo-kocha-oszczedzanie/
liczba uczniów oszczędzających z SKO : 19
suma zaoszczędzonych pieniędzy przez uczestników SKO :
6998,85 zł
opiekunowie SKO:
Karolina Kiziewicz i Monika Fiedoruk
Lekcje o oszczędzaniu mamy i większą
świadomość finansową posiadamy
 Miesiąc: Październik
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
cykl zajęć przeprowadzonych w
klasach młodszych 0 – III miał na
celu zapoznanie uczniów z
rodziną Kuby Pieniążka i żyrafy
Lokatki. Tematem zajęć było: „Do
czego służą pieniądze?”; „Jakie
mamy rodzaje pieniędzy?” oraz
„Jak możemy oszczędzać
pieniądze?”
EDUKACJA FINANSOWA
HISTORIĘ PIENIĄDZA POZNAJEMY I NA
OSZCZĘDZANIU SIĘ NIE ZAWIEDZIEMY
 Miesiąc: LISTOPAD
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
Lekcje teoretyczne o historii
pieniądza i oszczędzaniu
przeprowadzone w klasach
starszych miały nauczyć dzieci nie
tylko walut jakie były kiedyś i
dziś, czy funkcji pieniądza, ale
również pojęć takich jak
tezauryzacja czy barter.
EDUKACJA
FINANSOWA i
HISTORYCZNA
Kiermasze organizujemy
bo pomagać chcemy
 Miesiąc: listopad i grudzień
 Zasięg: Szkoła i Parafia Krzyża
Świętego w Grabówce
 Cel i opis działań:
Zorganizowane kiermasze ciast i ozdób
świątecznych miały na celu wesprzeć
finansowo chore dziecko (siostrę ucznia
naszej szkoły).
Zbiórki pod hasłem „Oszczędzanie dla
innych” miały pokazać dzieciom jak
oszczędzanie i pieniądze przekazane na
dobry cel mogą odmienić czyjś los i
komuś pomóc.
W akcji GÓRA GROSZA działamy i
pieniądze na szczytne cele zbieramy.
Zebraliśmy 24864
monety o łącznej
kwocie 793,78 zł.
 Miesiąc: grudzień
 Zasięg: Ogólnopolski
 Cel i opis działań:
Celem, na który zbierane są te
drobne
monety,
jest
pomoc
dzieciom, które wychowują się poza
swoją rodziną – w domach dziecka
czy rodzinach zastępczych. SKO
wzięło również w tej akcji udział, aby
pokazać uczniom, do czego służy
pieniądz oraz jaką siłę stanowić
może niewielka pomoc wielu ludzi i
wspólne działanie dla dobra
potrzebujących.
Listy do Świętego
Mikołaja piszemy, bo
marzyć chcemy.
 Miesiąc: grudzień - styczeń
 Zasięg: Szkoła
Konkurs plastyczny
„List do Św. Mikołaja
SKO”.
 Cel i opis działań:
Celem
konkursu
było
pokazanie
dzieciom do czego potrzebne są nam
pieniądze. Jeśli Mikołaj ma przynieść
prezenty, musi na nie oszczędzać cały
rok, a dziecko musi „zapracować” na
upominki, pisząc list. Dodatkowo
uczestnik konkursu musiał uzasadnić
dlaczego zasłużył na prezenty.
EDUKACJA PLASTYCZNA I
POLONISTYCZNA
Smakujemy z SKO, gdy
pączuszki na talerzu są.
 Miesiąc: luty
 Zasięg: Szkoła
Kiermasz słodkości z
okazji Tłustego Czwartku
 Cel i opis działań:
celem kiermaszu była zbiórka pieniędzy na
działalność SU w naszej szkole. SKO przyłączyło
się do akcji, aby pokazać uczniom jak ważną rolę
odgrywa pieniądz, nawet w takim dniu jak Tłusty
Czwartek. Jeśli chcemy zasmakować słodkiego
pączka musimy zastosować wymianę: „pieniążek
za pączek ”. Ponadto uczniowie mieli okazję
„popracować” jako sprzedawcy i „poćwiczyć”
matematykę, licząc pieniążki i wydając resztę.
EDUKACJA MATEMATYCZNA
W opłatach się nie pomylimy, gdy historię
pieniądza w Europie przyswoimy.
 Miesiąc: marzec - kwiecień
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
Konkurs „Historia Pieniądza i Waluty w Europie” był
EDUKACJA
HISTORYCZNA I
FINANSOWA ORAZ
INFORMATYCZNA
przeznaczony dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Klasy
młodsze 0-III miały zadanie stworzenia plakatu lub komiksu
obrazkowego dotyczącego historii powstania pieniądza oraz
waluty w wybranych krajach europejskich. Uczniowie klas
IV – VI oraz I – III PG również badali ten temat. Jednak
przedstawione
prace
były
w
formie
prezentacji
multimedialnych. Uczniowie podeszli do zadania sumiennie
i wielokrotnie potrafili nas zaskoczyć pomysłowością oraz
wiedzą. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów
tematyką „walut” na przestrzeni wieloletniej. Uczniowie
badali proces zmian i mogli bliżej poznać waluty w Europie
przed wprowadzeniem euro.
Kiermasze ciast z KUCHNI EUROPEJSKIEJ organizujemy,
bo na finansach i sprzedaży znać się chcemy.
 Miesiąc: kwiecień
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
Kiermasz ciast z kuchni europejskiej miał na
celu poznanie kultury innych krajów poprzez
kulinarne doznania smakowe. SKO dołączyło
EDUKACJA
EKONOMICZNA
do kiermaszu, a uczniowie mogli nie tylko
smakować, ale również „sprawdzić się” w roli
sprzedawcy
i
kupującego
oraz
poznać
struktury ekonomiczne poprzez produkcję,
dystrybucję i konsumpcję.
Konkurs plastyczny organizujemy, bo
Wielkanoc z SKO spędzać chcemy.
 Miesiąc: kwiecień
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
Konkurs był przeznaczony dla klas 0-III.
Uczniowie tworzyli dowolną techniką
Wielkanocne JAJO z napisem SKO. Celem
konkursu było zainteresowanie dzieci
tematyką SKO poprzez własnoręczne
stworzenie pracy płaskiej lub przestrzennej.
Trzeba przyznać, że pomysły dzieci były
wyjątkowe i zaskakujące.
EDUKACJA
PLASTYCZNA
FESTYN RODZINNY z SKO organizujemy,
bo promować się chcemy.
 Miesiąc: maj
 Zasięg: Centrum Kultury i Rekreacji w
Supraślu, Zespół Szkół w Sobolewie i
lokalna społeczność.
 Cel i opis działań:
Festyn Rodzinny w Sobolewie miał na celu
integrację społeczności lokalnej oraz docenienie
pojęcia RODZINA. SKO dołączyło do akcji z własnym
stoiskiem, aby promować działalność SKO w naszej
szkole. Dzieci mogły dowiedzieć się czym jest
oszczędzanie oraz poznać historię powstania
pieniądza. Ponadto, odbył się konkurs wiedzy o SKO
z całą masą atrakcyjnych nagród sponsorowanych
przez bank PKO BP.
PKO B.P. BANK
odwiedzamy, bo na większą
wiedzę z zakresu finansów
chęć mamy.
 Miesiąc: maj
 Zasięg: Bank PKO BP w Białymstoku (ul. Icchoka
Malmeda 7, Białystok)
EDUKACJA FINANSOWA I
EKONOMICZNA
 Cel i opis działań: Wizyta w banku grupy OB miała
na celu zachęcić dzieci do wspólnego
oszczędzania z SKO. Gdy dzieci przekroczyły próg
banku od pierwszych chwil były zafascynowane tą
instytucją i zastanawiały się do czego nam jest
potrzebna. Odpowiedzi na te nurtujące pytania
udzieliła Dyrektor Banku i nasz opiekun SKO Pani
Edyta Redźko. Następnie, dzieci mogły poczuć się
jak klient w banku, odgrywając scenkę, w której
dziewczynka mogła założyć konto w banku.
Później, Pani Edyta opowiadała czym jest waluta,
kredyty i oprocentowanie, a cała wizyta była
uwieńczona wspólnym wykonywaniem rebusów i
zagadek, za które dzieci otrzymały nagrody od
Banku PKO BP.
Wieczór filmowy z SKO organizujemy, bo
porozmawiać o finansach chcemy.
 Miesiąc: czerwiec
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
Wieczór filmowy z SKO, miał na
celu poszerzenie wiedzy z zakresu
właściwego
gospodarowania
pieniędzmi oraz pokazanie jak
funkcjonuje pieniądz na rynku.
Oprócz
pogadanki
uczniowie
obejrzeli film „Richie Milioner” z
1994 roku, który oprócz rozrywki
dał nam wiele do myślenia .
50 pytań zadajemy, bo o poziomie swojej
wiedzy przekonać się chcemy.
 Miesiąc: czerwiec
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
podczas wieczornego spotkania
klasa
IVA
zagrała
w
grę
konkursową „50 pytań z SKO”.
Pojawiły się pytania z zakresu
bankowości, ekonomii i finansów.
Uczniowie
wykazali
się
dużą
wiedzą i wyłoniono 4 miejsca na
EDUKACJA
FINANSOWA I
EKONOMICZNA
podium.
Głośne czytanie organizujemy i o funkcjach
pieniądza porozmawiać chcemy.
 Miesiąc: czerwiec
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
podczas wieczornego spotkania, SKO
zorganizowało
głośne
czytanie
fragmentu książki Carlo Collodiego
„Pinokio”. Uczniowie musieli odgadnąć
jaka to książka i ustalić po co
bohaterowi były potrzebne pieniądze
oraz w jaki sposób chciał je zdobyć.
Ponadto
porozmawiano
o
funkcji
pieniądza. Za prawidłowe odpowiedzi
EDUKACJA
POLONISTYCZNA I
FINANSOWA
uczniowie
otrzymali
banku PKO B.P.
upominki
od
Roczny konkurs „Mistrz Oszczędzania” organizujemy,
bo sprawdzić się w oszczędzaniu chcemy.
 Miesiąc: czerwiec
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
uczniowie, którzy dołączyli w roku
szkolnym 2016/2017 do SKO przy ZS w
Sobolewie wzięli udział w rocznym
konkursie dotyczącym oszczędzania.
Dnia
12.06.2017
odbyło
się
podsumowanie i wyłonienie zwycięzcy
– „Mistrza Oszczędzania”, którym jest
EDUKACJA
FINANSOWA I
EKONOMICZNA
Mikołaj Fiedoruk z klasy VB. Nasz
zwycięzca zaoszczędził 1964,23 zł.
Promować SKO się staramy i na stronach
internetowych się pojawiamy.
Jesteśmy na facebooku biuletynu „Supraśl Nasza
Gmina”:
facebookuhttps://www.facebook.com/SupraslNaszaGmina/?fr
ef=nf&pnref=story
 Miesiąc: czerwiec
 Zasięg: Szkoła, lokalna społeczność,
gmina Supraśl, Internet
 Cel i opis działań:
SKO promuje swoją działalność w szkole, celem
poszerzenia wiedzy z zakresu bankowości i
Na stronie internetowej SKO „Szkolne Blogi”
finansów oraz zachęcenia dzieci i rodziców do
https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sobolewo-kochaprzystąpienia do SKO w naszej szkole.
oszczedzanie/
Na stronie internetowej
Supraśla, w zakładce edukacja
– aktualności:
http://www.suprasl.pl/aktualnosci_
edukacja/lekcje-oszczedzania-igospodarowania-pieniedzmiszkole-w-sobolewie
ZA UWAGĘ DZIĘKUJEMY
I POŻEGNAĆ SIĘ JUŻ CHCEMY
CAŁY ROK SIĘ STARALIŚMY,
BY OSZCZĘDZIĆ TROCHĘ KASY I
ZAROBIĆ NA EKSTRA „KLASY”
Dyrekcja ZS w Sobolewie
opiekunowie SKO
Download