Energetyka

advertisement
Co to jest energia atomowa?
Energia jądrowa to energia
wydzielana podczas przemian
jądrowych. Uwalnianie się
energii podczas tych przemian
związane jest z różnicami w
energii wiązania
poszczególnych jąder
atomowych.
Energia jądrowa, energia
uzyskiwana z rozszczepienia
bardzo ciężkich jąder
(uran, pluton, tor) lub z syntezy
lekkich pierwiastków (hel, lit).
W obu przypadkach uwalniana
jest energia wiązania
jądrowego, która ma
największą wartość dla jąder o
średnich masach (np. przy
rozszczepieniu 1 g uranu
uzyskuje się tyle energii, co
przy spaleniu ponad 2 t
węgla!!).
1
Energia jądrowa w naturze
Reakcja syntezy jądrowej jest głównym źródłem
energii emitowanej przez ciała niebieskie. Jest
ona źródłem promieniowania Słońca i innych
gwiazd. Z kolei we wnętrzu Ziemi, znajduje sie
pewna ilość ciężkich pierwiastków
promieniotwórczych ulegających ciągłemu
rozpadowi. Energia ta, poza energią pozostałą
po formowaniu się Ziemi, może być źródłem
wzrostu temperatury ziemi wraz z głębokością.
2
Budowa atomu
3
Izotopy
Izotopy – odmiany pierwiastka chemicznego różniące się
liczbą neutronów w jądrze atomu (z definicji atomy tego
samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w
jądrze). Izotopy tego samego pierwiastka różnią się liczbą
masową (łączną liczbą neutronów i protonów w jądrze), ale
mają tę samą liczbę atomową (liczbę protonów w jądrze).
4
Reakcja rozszczepienia jądra
5
Zabłysło słońce na atolu Eniwetok pierwsza bomba wodorowa
Kiedy dnia 1 listopada 1952 roku ostatni technicy zakończyli sprawdzanie
przyrządów pomiarowych i poszycia ogromnego walca o wysokości 6
metrów, porytego ołowiem i pianką poliuretanową, nikt nie przypuszczał, że
cudowna wyspa Elugelab na atolu Eniwetok, wraz z wybiciem godziny 7.14,
zamieni się w krater o wielkość 2 kilometrów i głębokości 50 metrów.
Miliony ton skał i roślinności oraz hektolitry wody w kilka sekund zamieniły
się w parę wodną i podczas pierwszych 90 sekund zostały uniesione na
ok.17 tys. metrów, by po 5 minutach osiągnąć wysokość ok. 41 tys m.
Oznacza to, że atomowy grzyb sięgnął aż do stratosfery. Tego dnia miała
miejsce próba nowej broni. Broni, przy której wybuchy atomowych głowic z
ładunkami rozszczepialnymi wydawać by się mogły strzałami z pistoletu
przy armatniej salwie. Tego dnia narodziła się bomba zwana potem bombą
wodorową, a miała ona dwóch ojców.
„Rodzice” pochodzili z Europy wschodniej, i byli nimi:
Węgier Edward Teller
i
Polak Stanisław Ulam.
6
Pierwsza bomba wodorowa
Po wybuchu na atolu Eniwetok obserwatorzy i
naukowcy nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Jedni
gratulowali sobie sukcesu, inni stali osłupiali i patrzyli, co
zostało z wysepki, na której nastąpił wybuch.
Mocy, jaką osiągnęła bomba, nikt się nie spodziewał.
Założenia mówiły o sile 5 megaton, ale w rzeczywistości
była ona dwukrotnie większa. Nie było to ostatnie słowo
w konstrukcji bomb wysokiej mocy – 1 marca 1954 roku
o godzinie 6.45 czasu lokalnego w pobliżu wyspy Charlie
na atolu Bikini eksplodował ładunek nazwany
Cherlakiem. Zakładano, że moc wybuchu wyniesie 4
megatony, jednak o wybuchu okazało się, że miał on siłę
15 megaton. Odpowiedzialne były za to czynniki, których
nie uwzględniono w obliczeniach.
7
Bomba wodorowa
BOMBA WODOROWA- realcja termojądrowa zachodzi w czasie
wybuchu bomby wodorowej(termojądrowej).
Aby powstały warunki do zapoczątkowania reakcji fuzji( łączenie
się lekkich jąder w cięższe) konieczny jest najpierw wybuch bomby
atomowej, która jest zapalnikiem bomby wodorowej, w celu
uzyskania olbrzymiej temperatury i ciśnienia.
Masa wszystkich produktów rozszczepienia jest mniejsza niż
poszątkowa masa jądra. Brakująca masa przekształca się w energię
E=m*c2
gdzie: E- powstająca energia,
m-utracona masa,
c- prędkość światła w próżni.
Ze wzoru Einsteina wynika, ze nawet niewielka utrata masy
powoduje powstanie olbrzymiej energii. Ubytek masy dotyczy
wszystkich reakcji w których wydziela się energia(spalanie), ale
zwykle jest tak mały, że trudno go zauważyć.
8
9
Energia elektryczna –
niezbędna każdego dnia
10
11
Wykorzystanie energii jądrowej
Reakcja rozszczepienia ciężkich jąder może być kontrolowana i jest
wykorzystywana w energetyce w elektrowniach jądrowych. Najczęściej
stosowanym surowcem jest uran-235. Wytwarzana w ten sposób energia
wewnętrzna jest wykorzystywana do napędzania turbin generatorów energii
elektrycznej. Obecnie około 7% energii zużywanej przez ludzkość w tym
15,7% energii elektrycznej jest produkowanej z energii jąder atomowych. W
Stanach Zjednoczonych ok. 20%, a we Francji aż 80% energii elektrycznej
pochodzi z elektrowni jądrowych.
Stosowany jest również napęd atomowy (okręty podwodne, lotniskowce).
Energia rozpadu promieniotwórczego służy również do zasilania aparatury
pomiarowej sond kosmicznych (szczególnie tych, które penetrują
peryferyjne obszary Układu Słonecznego).
Od lat pięćdziesiątych XX w. trwają prace nad kontrolowanym
przeprowadzeniem reakcji fuzji lekkich jąder atomowych. Mimo wielu prób,
do tej pory nie udało się zbudować instalacji pozwalającej uzyskiwać
użyteczną energię w sposób ciągły i stabilny na drodze fuzji jądrowej.
12
Energia jądrowa to energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Uwalnianie się
energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania
poszczególnych jąder atomowych.
Do produkcji energii atomowej potrzebny jest uran, którego złoża nie są
niewyczerpalne. Właśnie, dlatego energia jądrowa należy do energii nieodnawialnych. Z
drugiej strony energia cieplna powstaje w reaktorach jądrowych nie wskutek spalania
(jak w przypadku ropy, węgla i gazu), lecz w wyniku rozszczepienia atomu, co może ją
klasyfikować, jako energię niekonwencjonalną. Elektrownie atomowe są także czystsze
od elektrowni węglowych, nie zanieczyszczają one powietrza szkodliwymi gazami.
Istnieje jednak problem z wielowiekowym składowaniem odpadów silnie radioaktywnych.
Do ich zalet można zaliczyć niewielką powierzchnie, jaką zajmują. Wadą jest wielkość
obszaru zasilanego z takiej elektrowni. W przypadku awarii, zostają pozbawieni energii
elektrycznej mieszkańcy wielu regionów. Coraz lepsze urządzenia dają poczucie
niezawodności i bezpieczeństwa. Katastrofy takie jak ta w Czarnobylu i w Fukushimie
nie powinny się zdarzyć. Należy jednak pamiętać, w jakim świecie żyjemy i mieć na
uwadze fakt, iż taki obiekt może być celem ataku terrorystycznego. Mówi się, że energia
jądrowa jest tania. Tymczasem koszty inwestycyjne wielokrotnie przewyższają budowę
elektrowni węglowych, a koszt wytworzenia 1kW energii jest sześciokrotnie wyższy niż
w przypadku elektrowni wodnej i aż czterdziestokrotnie większy w porównaniu z
kotłownią centralnego ogrzewania na biomasą. Elektrownia atomowa wygląda, więc
dobrze w porównaniu z elektrownią węglową, natomiast źle w perspektywie
wykorzystania energii odnawialnej.
13
Zabłysnęło słońce na atolu Eniwetok pierwsza bomba wodorowa
Kiedy dnia 1 listopada 1952 roku ostatni technicy zakończyli sprawdzanie
przyrządów pomiarowych i poszycia ogromnego walca o wysokości 6
metrów, porytego ołowiem i pianką poliuretanową, nikt nie przypuszczał, że
cudowna wyspa Elugelab na atolu Eniwetok, wraz z wybiciem godziny 7.14,
zamieni się w krater o wielkość 2 kilometrów i głębokości 50 metrów.
Miliony ton skał i roślinności oraz hektolitry wody w kilka sekund zamieniły
się w parę wodną i podczas pierwszych 90 sekund zostały uniesione na
ok.17 tys. metrów, by po 5 minutach osiągnąć wysokość ok. 41 tys m.
Oznacza to, że atomowy grzyb sięgnął aż do stratosfery. Tego dnia miała
miejsce próba nowej broni. Broni, przy której wybuchy atomowych głowic z
ładunkami rozszczepialnymi wydawać by się mogły strzałami z pistoletu
przy armatniej salwie. Tego dnia narodziła się bomba zwana potem bombą
wodorową, a miała ona dwóch ojców.
„Rodzice” pochodzili z Europy wschodniej, i byli nimi:
Węgier Edward Teller
i
Polak Stanisław Ulam.
14
Pierwsza bomba wodorowa
Po wybuchu na atolu Eniwetok obserwatorzy i
naukowcy nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Jedni
gratulowali sobie sukcesu, inni stali osłupiali i patrzyli, co
zostało z wysepki, na której nastąpił wybuch.
Mocy, jaką osiągnęła bomba, nikt się nie spodziewał.
Założenia mówiły o sile 5 megaton, ale w rzeczywistości
była ona dwukrotnie większa. Nie było to ostatnie słowo
w konstrukcji bomb wysokiej mocy – 1 marca 1954 roku
o godzinie 6.45 czasu lokalnego w pobliżu wyspy Charlie
na atolu Bikini eksplodował ładunek nazwany
Cherlakiem. Zakładano, że moc wybuchu wyniesie 4
megatony, jednak o wybuchu okazało się, że miał on siłę
15 megaton. Odpowiedzialne były za to czynniki, których
nie uwzględniono w obliczeniach.
15
Bomba wodorowa
BOMBA WODOROWA- realcja termojądrowa zachodzi w czasie
wybuchu bomby wodorowej(termojądrowej).
Aby powstały warunki do zapoczątkowania reakcji fuzji( łączenie
się lekkich jąder w cięższe) konieczny jest najpierw wybuch bomby
atomowej, która jest zapalnikiem bomby wodorowej, w celu
uzyskania olbrzymiej temperatury i ciśnienia.
Masa wszystkich produktów rozszczepienia jest mniejsza niż
poszątkowa masa jądra. Brakująca masa przekształca się w energię
E=m*c2
gdzie: E- powstająca energia,
m-utracona masa,
c- prędkość światła w próżni.
Ze wzoru Einsteina wynika, ze nawet niewielka utrata masy
powoduje powstanie olbrzymiej energii. Ubytek masy dotyczy
wszystkich reakcji w których wydziela się energia(spalanie), ale
zwykle jest tak mały, że trudno go zauważyć.
16
17
Energia elektryczna –
niezbędna każdego dnia
18
19
Wykorzystanie energii jądrowej
Reakcja rozszczepienia ciężkich jąder może być kontrolowana i jest
wykorzystywana w energetyce w elektrowniach jądrowych. Najczęściej
stosowanym surowcem jest uran-235. Wytwarzana w ten sposób energia
wewnętrzna jest wykorzystywana do napędzania turbin generatorów energii
elektrycznej. Obecnie około 7% energii zużywanej przez ludzkość w tym
15,7% energii elektrycznej jest produkowanej z energii jąder atomowych. W
Stanach Zjednoczonych ok. 20%, a we Francji aż 80% energii elektrycznej
pochodzi z elektrowni jądrowych.
Stosowany jest również napęd atomowy (okręty podwodne, lotniskowce).
Energia rozpadu promieniotwórczego służy również do zasilania aparatury
pomiarowej sond kosmicznych (szczególnie tych, które penetrują
peryferyjne obszary Układu Słonecznego).
Od lat pięćdziesiątych XX w. trwają prace nad kontrolowanym
przeprowadzeniem reakcji fuzji lekkich jąder atomowych. Mimo wielu prób,
do tej pory nie udało się zbudować instalacji pozwalającej uzyskiwać
użyteczną energię w sposób ciągły i stabilny na drodze fuzji jądrowej.
20
Energia jądrowa to energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Uwalnianie się
energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania
poszczególnych jąder atomowych.
Do produkcji energii atomowej potrzebny jest uran, którego złoża nie są
niewyczerpalne. Właśnie, dlatego energia jądrowa należy do energii nieodnawialnych. Z
drugiej strony energia cieplna powstaje w reaktorach jądrowych nie wskutek spalania
(jak w przypadku ropy, węgla i gazu), lecz w wyniku rozszczepienia atomu, co może ją
klasyfikować, jako energię niekonwencjonalną. Elektrownie atomowe są także czystsze
od elektrowni węglowych, nie zanieczyszczają one powietrza szkodliwymi gazami.
Istnieje jednak problem z wielowiekowym składowaniem odpadów silnie radioaktywnych.
Do ich zalet można zaliczyć niewielką powierzchnie, jaką zajmują. Wadą jest wielkość
obszaru zasilanego z takiej elektrowni. W przypadku awarii, zostają pozbawieni energii
elektrycznej mieszkańcy wielu regionów. Coraz lepsze urządzenia dają poczucie
niezawodności i bezpieczeństwa. Katastrofy takie jak ta w Czarnobylu i w Fukushimie
nie powinny się zdarzyć. Należy jednak pamiętać, w jakim świecie żyjemy i mieć na
uwadze fakt, iż taki obiekt może być celem ataku terrorystycznego. Mówi się, że energia
jądrowa jest tania. Tymczasem koszty inwestycyjne wielokrotnie przewyższają budowę
elektrowni węglowych, a koszt wytworzenia 1kW energii jest sześciokrotnie wyższy niż
w przypadku elektrowni wodnej i aż czterdziestokrotnie większy w porównaniu z
kotłownią centralnego ogrzewania na biomasą. Elektrownia atomowa wygląda, więc
dobrze w porównaniu z elektrownią węglową, natomiast źle w perspektywie
wykorzystania energii odnawialnej.
21
cdn…
22
Download