Energia jądrowa to zła odpowiedź

advertisement
WWF Polska
ul. Wiśniowa 38
02-520 Warszawa
Polska / Poland
Tel: +48 22 849 8469
+48 22 848 7364
+48 22 848 7592
+48 22 848 7593
Fax: +48 22 646 3672
www.wwf.pl
Energia jądrowa to zła odpowiedź
Energia jądrowa nie rozwiąże problemu zmian klimatu
Przez lata zwolennicy energetyki jądrowej podkreślali, że jest ona niezbędna dla przeciwdziałania zmianom
klimatu. Jednak sam sektor gospodarki jądrowej przyznaje, że węgla, ropy i gazu nie można zastąpić
elektrowniami atomowymi. Aby w roku 2050 energia atomowa mogła zastąpić tylko 10% energii
pochodzącej z surowców kopalnych, należałoby zbudować do 1000 nowych elektrowni jądrowych (obecnie
na świecie jest ok. 440 takich elektrowni). Budowa takich obiektów, jeśli w ogóle byłoby to możliwe zajęłaby
kilkadziesiąt lat, a zasoby uranu szybko by się wyczerpały. Nawet Międzynarodowa Agencja Energii
Atomowej IAEA przyznaje, że rozwój energii atomowej nie jest możliwy w stopniu, który pozwoliłby na
ograniczenie zmian klimatycznych. Jedynym rozwiązaniem problemu ocieplania się klimatu jest energia
odnawialna w połączeniu z efektywnymi i oszczędnymi technikami energetycznymi.
Energia jądrowa to brudna energia
Każda elektrownia atomowa produkuje wysoce radioaktywne odpady. Ze względu na radioaktywne
promieniowanie są one zagrożeniem dla człowieka. Dlatego odpady atomowe przez setki tysięcy lat muszą
być przechowywane w odizolowanych miejscach niedostępnych dla ludzi, zwierząt i roślin. Elektrownie
atomowe eksploatowane są od około 50 lat, ale do dnia dzisiejszego nikt nie wie, jak należy składować
odpady promieniotwórcze. Na całym świecie nie ma ani jednego bezpiecznego miejsca na przechowywanie
wysoko radioaktywnych odpadów z elektrowni atomowych. Krótki epizod wykorzystywania energii
atomowej pozostawia po sobie, w postaci odpadów radioaktywnych, ciężki spadek. Gdyby już praczłowiek
posiadał elektrownie atomowe, jeszcze dziś musielibyśmy zabezpieczać jego odpady atomowe.
Energia jądrowa jest nieopłacalna i hamuje walkę z bezrobociem
Jak wynika z danych Förderverein Ökologische Steuerreform, w USA energia jądrowa staje się nieopłacalna
bez ogromnych dotacji państwowych- w USA jest dotowana w 60- 90%.
Energia jądrowa potrzebuje dużych pieniędzy- a energia odnawialna ludzi. Pierwsza, wymaga dużego
zaangażowania kapitału i grupy wykwalifikowanych specjalistów- tworzy koszty. Energia odnawialna tworzy
przede wszystkim miejsca pracy. Przykład Niemiec pokazuje, że w sektorze gospodarki jądrowej pracowało
w 2002r. 30.000 ludzi. W samym tylko sektorze energii wiatrowej zatrudnionych było więcej niż 53.000
ludzi. Cała branża energii odnawialnych, mimo jeszcze stosunkowo niskiego udziału w zaopatrzeniu
energetycznym, zabezpiecza już 120.000 miejsc pracy. Rozwój energii odnawialnych mógłby w ciągu
zaledwie kilku lat przyczynić się do utworzenia tysięcy nowych miejsc pracy.
Energia jądrowa jest niebezpieczna
W tym roku mija 20 rocznica wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Do dziś wielu mieszkańców
terenów dotkniętych konsekwencjami tamtych wydarzeń boryka się z poważnymi chorobami.
W każdej elektrowni atomowej może, wskutek usterek technicznych lub błędów ludzi, dojść do poważnej
awarii, w wyniku, której do otoczenia przedostaną się duże ilości substancji radioaktywnych. W Unii
Europejskiej eksploatuje się ponad 150 elektrowni atomowych. Według danych opracowania "Facts on
Nuclear Energy" przygotowanego przez IPPNW i Eurosolar prawdopodobieństwo wystąpienia hipotetycznie
najcięższej awarii wynosi 16%. Odpowiada to prawdopodobieństwu rzucenia kostką szóstki za pierwszym
razem. Na całym świecie eksploatowanych jest około 440 elektrowni atomowych. Prawdopodobieństwo, że
gdzieś na świecie w ciągu 40 lat wydarzy się katastrofa wynosi 40%. Jak pokazuje przykład katastrofy z
Czarnobyla, w przypadku katastrofy atomowej należy liczyć się kilkudziesięcioma tysiącami ofiar.
Eksport i dalsze rozpowszechnianie technologii jądrowych znacznie podnosi także ryzyko rozprzestrzeniania
się broni atomowej. Kraje, które w okresie ostatnich dziesięcioleci zbudowały bombę atomową, prowadziły
WWF, to pełna nazwa naszej organizacji, prosimy jej nie rozwijać
wcześniej cywilne programy jądrowe, które często były tylko przykrywką dla konkretnych motywów
militarnych. Umożliwiły one tym krajom dostęp do niezbędnych technologii i wiedzy o budowie bomby
atomowej.
Energia jądrowa jest nam nie potrzebna
Energetyka jądrowa jest na naszym kontynencie w regresie. W Europie w ostatnich 15 latach ubyły 22
reaktory atomowe.
Dla podkreślenia znaczenia energii atomowej sektor gospodarki jądrowej, nieprzerwanie zwraca uwagę na jej
udział w łącznej produkcji prądu. Jeśli jednak spojrzeć na to, jaki jest udział energii atomowej w ogólnym
światowym zużyciu energii, okazuje się, że jest ona niemal bez znaczenia w stosunku do zapotrzebowania
mieszkańców Ziemi na energię. Prąd pochodzący z elektrowni atomowych pokrył w 2001 r. jedynie 2,3%
światowego zużycia energii. Udział odnawialnych źródeł energii w światowych dostawach energii już dzisiaj
jest znacznie wyższy. Ludzkość może się więc obejść bez tego małego udziału energii atomowej. Ryzyko
katastrofy atomowej, produkcja wysoko radioaktywnych odpadów oraz koszty konieczne do ich usunięcia nie
są rozsądną ceną za jedynie znikomy zysk energetyczny w krótkim okresie. Energia atomowa jest
niebezpieczna i zbędna
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards