Ankieta inwestycyjna - WSSE kompleks VI

advertisement
Ankieta terenów inwestycyjnych
1. POŁOŻENIE
1.1.
Nazwa działki lub Nr
1.2. Miejscowość
WSSE – kompleks nr VI
Obłaczkowo
1.3. Zdjęcia/mapki (format jpg,
dobra jakość)
2. POWIERZCHNIA DZIAŁKI
2.1. Maksymalny obszar dostępny
28,9377 ha
2.2. Liczba, oznaczenie oraz
36/4 – 28,9377 ha
w jednym kawałku (ha)
powierzchnia poszczególnych
działek
2.3. Możliwość powiększenia
terenu (krótki opis)
NIE
3. CENA / PRICE
3.1. Proponowana cena (PLN/m²)
100 zł/m²
4. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
4.1. Właściciel(e)
4.2. Stan prawny działek
uregulowany TAK/NIE
Plan zagospodarowania
przestrzennego: TAK / NIE
4.3. Przewidywana data przyjęcia
planu zagospodarowania
przestrzennego w przypadku
jego braku
4.4. Przeznaczenie terenu
4.2.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST
– PARK” SP z o. o.
TAK
TAK
-
Produkcyjno - usługowe
5. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI
5.1. Klasyfikacja gruntów wraz z
Kl III – 13,39 ha, kl IV – 14,62 ha, V – 0,93 ha
5.2. Konieczność odrolnienia gruntu
TAK (kl III) koszt – 4.292.767 zł
5.3.
NIE
powierzchnią [ha]
– TAK / NIE; koszt odrolnienia,
jeśli tak
Odlesienie gruntu – TAK /
NIE; koszt odlesienia, jeśli tak
Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
tel.: 63 241 62 16, e-mail: [email protected]
www.a2wielkopolska.eu
Różnice poziomów terenu
Obecne użytkowanie
Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych i
gruntowych – TAK / NIE;
krótki opis, jeśli tak
5.7. Odpady znajdujące się na
terenie – TAK / NIE; krótki opis,
jeśli tak
5.8. Poziom wód podziemnych (m)
5.9. Ryzyko wystąpienia podtopień
oraz obsunięć ziemi – TAK /
NIE
5.10. Przeszkody podziemne (np.
rurociągi) – TAK / NIE
5.11. Przeszkody występujące na
powierzchni terenu (np. linie
energetyczne, drogi
przechodzące przez teren,
zbiorniki i cieki wodne, kanały,
obiekty pod ochroną) – TAK /
NIE
5.12. Istniejące ograniczenia
ekologiczne – TAK / NIE; krótki
opis, jeśli tak
5.13. Budynki / inne budowle – TAK
NIE; krótki opis, jeśli tak
5.4.
5.5.
5.6.
Maksymalnie do 2 m
Rolnicze
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK, linia wysokiego napięcia przebiegająca nad
południową częścią terenu.
NIE
TAK, hala produkcyjna Volkswagen Poznań Sp z o. o.
6. OGRANICZENIA BUDOWLANE
6.1. Procent dopuszczalnej
6.2.
6.3.
6.4.
Zabudowy
Ograniczenia wysokości
budynków (m)
Strefa buforowa (m)
Inne, jeśli występują
90%
50 m
-
7. POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE
Rodzaj, szerokość i wytrzymałość
drogi dojazdowej
7.2. Najbliższa autostrada (km)
7.3. Najbliższa droga krajowa (km)
7.4. Najbliższa linia kolejowa (km)
7.5. Najbliższa bocznica kolejowa
(km)
7.6. Najbliższe lotnisko
międzynarodowe (km)
7.7. Najbliższe miasto wojewódzkie
(km)
7.8. Najbliższe przejście graniczne
(km)
7.1.
Droga bitumiczna szerokość 7 m
A-2 – 1,5 km
Nr 15 – 1 km, Nr 92 – 1 km
Września – ok. 4 km
Września – ok. 4 km
Poznań Ławica – 60 km
Poznań – 50 km
Świecko – 220 km
2
8. INFRASTRUKTURA
8.1. Elektryczność – TAK / NIE
 odległość od przyłącza do granicy
TAK
Na terenie
 napięcie (kV)
 dostępna moc (MW)
 podmiot zarządzający
8.2. Gaz – TAK / NIE
 odległość od przyłącza do granicy
15 kV
8 MW
 wartość kaloryczna (MJ/Nm3)
 średnica rury (mm)
 dostępna objętość (Nm3/h)
 podmiot zarządzający
8.3. Woda – TAK / NIE
 odległość od przyłącza do granicy
Dn 160 mm
 koszt doprowadzenia wody
 dostępna objętość (m3/24h)
 podmiot zarządzający
-
działki (m)
Enea Opertaor Sp z o. o.
TAK, po drugiej stronie linii kolejowej
20 – 50 m
działki (m)
W zależności od potrzeb inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp z o. o.
NIE
100 – 300 m
działki (m)
8.4. Kanalizacja – TAK / NIE
 odległość od przyłącza do granicy
działki (m)
 dostępna objętość (m3/24h)
 ograniczenie zrzutu ścieków (krótki
Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji we
Wrześni
TAK
20 m
-
opis)
 podmiot zarządzający
8.5.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we
Wrześni
NIE
 odległość od przyłącza do granicy
Tak – własność Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji we Wrześni
TAK
-
Odprowadzenie wód deszczowych
– TAK / NIE; krótki opis
8.6. Oczyszczalnia – TAK / NIE;
krótki opis
8.7. Telefon – TAK / NIE
działki (m)
8.8. Internet – TAK / NIE
odległość od przyłącza do granicy
działki (m)
TAK
-
9. INFORMACJE DODATKOWE
9.1. Mapka terenu
9.2.
9.3.
Zdjęcia lotnicze oraz naziemne
Lokalizacja GPS
W załączniku
X 492742 Y 400336
3
10.
OSOBA DO KONTAKTU
Imię i nazwisko
Stanowisko
Numer telefonu
E-mail
10.
Maciej Tyszka
Specjalista
74 664 91 79
[email protected]
OSOBA DO KONTAKTU
Imię i nazwisko
Stanowisko
Numer telefonu
E-mail
4
Download