ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERTA PRELEKCJI I WARSZTATÓW d

advertisement
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 5
40-126 Katowice, ul. Okrzei 4 tel. (32) 203 54 46 fax (32) 203 60 46
poniedziałek czwartek godz. 8 8
e-mail: [email protected]
00
00
piątek godz. 8 
www.ppp5katowice.pl
00
00
ROK SZKOLNY 2014/2015
OFERTA PRELEKCJI
I WARSZTATÓW
dla RODZICÓW i NAUCZYCIELI
oraz DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
Prelekcje i warsztaty dla Nauczycieli
PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA
ZAWARTOŚC MERYTORYCZNA:
Warsztaty na terenie Poradni dla logopedów pracujących w przedszkolach mające na celu profilaktykę
logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym.
GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA
ZAWARTOŚC MERYTORYCZNA:
Prelekcja lub Rada szkoleniowa omawiająca aspekty gotowości szkolnej dziecka 6 – letniego, jak
diagnozować i wspomagać rozwój dziecka.
KREATYWNE DZIECKO – Przedszkolaki - Bystrzaki
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztaty mające na celu wskazanie dróg do rozwijania kreatywnego myślenia u dzieci. Praktyczne
ćwiczenia i wskazania do pracy z dzieckiem zdolnym.
Z DYSLEKSJĄ NA TY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztaty mające na celu wyjaśnienie mechanizmów powstawania zaburzeń typu dyslektycznego,
omówienie charakterystycznych objawów dysleksji, narzędzi do przesiewowej diagnozy (skala ryzyka
dysleksji), zapoznanie z praktycznymi metodami usprawniającymi funkcje percepcyjno – motoryczne
biorące udział w procesie czytania i pisania.
Prelekcje i warsztaty dla Rodziców
GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA
ZAWARTOŚC MERYTORYCZNA:
Prelekcja omawiająca aspekty gotowości szkolnej dziecka 6 – letniego. Praktyczne wskazówki jak
przygotować i wspomagać dziecko oraz jakie umiejętności powinno mieć dziecko, by rozpocząć naukę
szkolną. Przedstawienie rodzicom kryteriów dojrzałości szkolnej.
KREATYWNE DZIECKO
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztaty mające na celu wskazanie dróg do rozwijania kreatywnego myślenia u dzieci. Praktyczne
ćwiczenia i wskazania do codziennej pracy rodziców z dzieckiem zdolnym.
ZABAWY Z KRESKĄ
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztaty mające na celu rozwijanie umiejętności odwzorowywania graficznego u dzieci.
SŁUCHAM I WYODRĘBNIAM DŹWIĘKI
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztaty mające na celu rozwijanie percepcji słuchowej.
WYCHOWUJĘ MIŁOŚCIĄ
ZAWARTOŚC MERYTORYCZNA:
Prelekcja ma na celu dostarczenie rodzicom wiedzy na temat budowania pozytywnych więzi między
rodzicami a dziećmi, roli nagród w kształtowaniu poczucia własnej wartości u dziecka. Omówienie
mechanizmów powstawania problemów komunikacyjnych z dziećmi w rodzinie, a także rolę rodziców w
ich rozwiązywaniu oraz przedstawia możliwe sposoby komunikacyjne.
Z DYSLEKSJĄ NA TY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat adresowany jest do rodziców dzieci 6 i 7-letnich. Jego celem jest omówienie
charakterystycznych objawów dysleksji, zapoznanie z praktycznymi metodami usprawniającymi funkcje
percepcyjno – motoryczne biorące udział z procesie czytania i pisania.
LEWORĘCZNOŚĆ U DZIECI
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat dla rodziców dzieci leworęcznych, metody pracy i praktyczne ćwiczenia do wykorzystania
w pracy z dzieckiem w domu.
PONADTO ZAPRASZAMY NA AKADEMIĘ RODZICA
„ABY CZAS DZIAŁAŁ NA NASZĄ KORZYŚĆ”
Zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi na cykl warsztatów, których celem jest
wskazanie sposobów budowania więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi. Warsztaty mają być
cenną wskazówką dla rodziców, jak sprawić by dziecko czuło się kochane, było pełne
radości i optymizmu, aby potrafiło wykorzystać i rozwijać swoje możliwości
i zainteresowania. Zapraszamy rodziców, którzy są otwarci, poszukują nowych rozwiązań,
świeżego spojrzenia i inspiracji w wychowaniu.
Warsztaty dla Dzieci
KREATYWNE DZIECKO – Przedszkolaki - Bystrzaki
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztaty mające na celu rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci. Praktyczne ćwiczenia stosowane
w pracy z dzieckiem zdolnym.
OD PRZEDSZOLA DO PROFESORA
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztaty mające na celu przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Rozwijają percepcję
wzrokową, słuchową, mowę, grafomotorykę.
Zgłoszenia na wybrane warsztaty lub prelekcje prosimy kierować na
załączonej karcie zgłoszenia w wersji elektronicznej lub papierowej do
sekretariatu Poradni. Dokładne terminy spotkań będą ustalane telefonicznie
przez pracownika PPP.
Jeśli mają Państwo specjalne oczekiwania dotyczące tematyki
szkoleń lub jesteście zainteresowani konsultacjami z naszymi
specjalistami bardzo prosimy o bezpośredni kontakt.
PPP nr 5 w Katowicach ZAPRASZA
Download