harmonogram szkoleń w ramach projektu pt. „lek na bezrobocie”

advertisement
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
HARMONOGRAM SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU
PT. „LEK NA BEZROBOCIE” – EDYCJA III
listopad
dzień
27
28
grudzień
dzień
1
2
3
4
5
Godziny szkolenia
08.30-13.45
08.30-13.45
Przerwy
Zasady rejestracji działalności gospodarczej
ZUS
Godziny szkolenia
Przerwy
08.30-13.45
08.30-13.45
08.30-13.45
08.30-13.45
Własny projekt biznesowy – część merytoryczna
Wprowadzenie do rachunkowości
Formy opodatkowania, Podatek VAT
Własny projekt biznesowy – część finansowa
Analiza potencjału planowanych działalności
gospodarczych i metody ich promocji
6
08.30-13.45
7
8
9
10
08.30-13.45
08.30-13.45
Własny projekt biznesowy – część finansowa
Własny projekt biznesowy – część merytoryczna
Download