Wyniki konkursu 19.63 KB

advertisement
Wykaz ofert objętych dofinansowaniem na realizację zadania nr 1 dotyczącego realizacji
programów szkolenia sportowego - konkurs uzupełniający 2016 roku
l.p. nr oferty nazwa klubu
nazwa zadania
1.
Z nadzieją na mistrza-szkolenie
usportowionej młodzieży /01.0731.12/
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6/2016/u
Klub Sportowy OLIVIA
przyznana
kwota dotacji
10 500,00 zł
23/2016/u Sportowa Politechnika
Organizacja szkolenia zawodników
sekcji badmintona Stowarzyszenia
Sportowej Politechniki /01.09-31.12/
5 500,00 zł
26/2016/u Stowarzyszenie Nasza Gedania
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce
siatkowej dziewcząt (młodziczki i mini
siatkówka) celem przygotowania do
rywalizacji /01.08-31.12/
20 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy
27/2016/u "Atena"
Szkolenie dzieci i młodzieży w
szermierce w ramach rankingu
współzawodnictwa
sportowego/20.07-31.12/
35 000,00 zł
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno33/2016/u Sportowe "Szansa-Start Gdańsk"
Systematyczne zajęcia sportowe
dzieci i młodzieży w sekcjach sportu
niepełnosprawnych - boccia /01.0931.12/
3 000,00 zł
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno34/2016/u Sportowe "Szansa-Start Gdańsk"
Systematyczne zajęcia sportowe
dzieci i młodzieży w sekcjach sportu
niepełnosprawnych - pływanie
/01.09-31.12/
9 000,00 zł
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno35/2016/u Sportowe "Szansa-Start Gdańsk"
Systematyczne zajęcia sportowe
dzieci i młodzieży w sekcjach sportu
niepełnosprawnych - tenis stołowy
/01.09-31.12/
3 850,00 zł
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno37/2016/u Sportowe "Szansa-Start Gdańsk"
Systematyczne zajęcia sportowe
dzieci i młodzieży w sekcjach sportu
niepełnosprawnych - łucznictwo
/01.09-31.12/
3 000,00 zł
48/2016/u Gdański Klub Tenisa Stołowego
Organizacja i prowadzenie treningów
tenisa stołowego dla dzieci i
młodzieży /01.09-31.12/
10 000,00 zł
Szkolimy młodych siatkarzy-od szkoły
Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligi i
reprezentacji Polski /01.08-31.12/
50 200,00 zł
10. 50/2016/u TREFL Gdańsk Spółka Akcyjna
Wykaz ofert objętych dofinansowaniem na realizację zadania nr 2 dotyczącego
organizacji imprez sportowych - konkurs uzupełniający 2016 roku
l.p. nr oferty nazwa klubu
nazwa zadania
Miejski Klub Sportowy "ATLETA"
w Gdańsku
przyznana kwota
dotacji
XI Turniej pod nazwą "Młode
Talenty" w podnoszeniu ciężarów
/15.10/
1.
9/2016/u
2.
12/2016/u Rugby Club "Lechia" Gdańsk
Otwarty Plażowy Turniej
Rugby/27.08/
3.
Akademicki Związek Sportowy
17/2016/u Zarząd Główny
Akademickie Mistrzostwa Polski
/16.09-20.09/
4.
Akademicki Związek Sportowy
19/2016/u Zarząd Główny
List Morski Miasta Gdańska uhonorowanie za wybitne
osiągnięcia żeglarskie /18.11/
5.
Pokrycie kosztów organizacji
zawodów "Puchar Polski w FIT-KID,
Fitness i Kulturystyce" na licencji
Federacji WFF-WBBF (World Fitness
Stowarzyszenie Akademia Fitness Federation-World Body Building
21/2016/u Sportowego
Federation) /wrzesień/
6 800,00 zł
11 000,00 zł
9 000,00 zł
15 100,00 zł
10 000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy
25/2016/u Olimpia Osowa
Organizacja eliminacji Mistrzostw
Polski w kategorii młodziczek i
juniorek /10.09-31.12/
7 000,00 zł
7.
Uczniowski Klub Sportowy
28/2016/u "Atena"
Memoriał Romualda Piaseckiego Puchar Polski Juniorów Młodszych
we florecie dziewcząt i chłopców
/15.10-15.12/
5 000,00 zł
8.
Uczniowski Klub Sportowy
30/2016/u "Atena"
VI Turniej o Puchar Prezydenta
Gdańska /15.09-15.11/
5 000,00 zł
6.
Wykaz ofert, które nie spełniły warunków konkursowych - z brakami formalnymi –
uzupełniający konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku
l.p. nr oferty nazwa klubu
nazwa zadania
1.
Gdański Klub Żeglarski
kadencja władz
Zakup sprzętu do zabezpieczenia zajęć upłynęła 25.02.2016
żeglarskich /20.08-31.10/
roku
Gdański Klub Żeglarski
Młodzieżowe Długodystansowe
Mistrzostwa Polski /03.09-04.09/
2.
3/2016/u
4/2016/u
uwagi
kadencja władz
upłynęła 25.02.2016
roku
3.
Uczniowski Klub Sportowy
13/2016/u "Szóstka"
Wiosłuj na "Szóstkę" /15.09-15.12/
brak podpisu
drugiego członka
zarządu
Wykaz ofert, które nie uzyskały akceptacji merytorycznej- uzupełniający konkurs ofert
na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016
roku
l.p. nr oferty
1.
2.
3.
1/2016/u
2/2016/u
5/2016/u
nazwa klubu
nazwa zadania
uwagi
Stoczniowy Klub Sportowy
"Polonia"
Obóz sportowy Biały Bór /21.0828.08/
Na zadanie „szkolenie”
została udzielona
dotacja w I edycji
konkursu.
Stowarzyszenie "Pomorski
Klub Hokejowy 2014"
Przygotowanie drużyny
Stoczniowiec 2014 Gdańsk do
rozgrywek Polskiej Hokej Ligi w
roku 2016 /12.08-31.12/
Rozgrywki ligowe zadanie nie objęte
konkursem.
Akademia Piłkarska Gdańsk
Na zadanie „szkolenie”
została udzielona
Obóz sportowy Żelistrzewo /30.07- dotacja w I edycji
07.08/
konkursu.
Zimowa akademia łyżwiarstwa
synchronicznego 2016 /01.1131.12/
Na zadanie „szkolenie”
została udzielona
dotacja w I edycji
konkursu.
Stowarzyszenie Gwardyjski
20/2016/u Klub Sportowy "Wybrzeże"
Szkolenie młodzieży i dzieci w
dyscyplinie judo i zajęcia ruchowe
dla dorosłych /01.09-31.12/
Na zadanie „szkolenie”
została udzielona
dotacja w I edycji
konkursu. Kadencja
władz upłynęła
25.05.2016 r.
6.
Stowarzyszenie Kultury
22/2016/u Fizycznej "Vamos Gdańsk"
Organizacja i udział w seniorskich
rozgrywkach ligowych na szczeblu
krajowym /01.08-31.12/
Rozgrywki ligowe zadanie nie objęte
konkursem.
7.
Stowarzyszenie Klub Sportowy Udział w rozgrywkach ligowych
24/2016/u Olimpia Osowa
sekcji piłki nożnej /31.08-31.11/
Rozgrywki ligowe zadanie nie objęte
konkursem.
Gdański Klub Sportowy
32/2016/u "KORSARZ"
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna
4.
5.
8.
Stowarzyszenie Kultury
11/2016/u Fizycznej "Iceskater"
Gdańska Olimpiada
Przedszkolaków /01.07-20.12/
9.
Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno-Sportowe
36/2016/u "Szansa-Start Gdańsk"
Systematyczne zajęcia sportowe
dzieci i młodzieży w sekcjach
sportu niepełnosprawnych - lekka
atletyka /01.09-31.12/
Nie spełnia warunków
konkursowych -pkt 14
ppkt 6 /60,56 % z dotacji
na wynagrodzenie
trenerów/.
Klub Sportowy Akademickiego
Związku Sportowego Akademii
Wychowania Fizycznego i
Maribor nagrodą dla najlepszych
10. 39/2016/u Sportu
/21.10-25.10/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna
"Bezpieczni Olimpijczycy z
Gdańska" czyli zakup sprzętu
Klub Sportowy Akademickiego sportowego do szkolenia
Związku Sportowego Akademii młodzieży i olimpijczyków z
Wychowania Fizycznego i
Gdańska w zakresie żeglarstwa
11. 40/2016/u Sportu
/01.07-31.10/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Klub Sportowy Akademickiego
Związku Sportowego Akademii Przygotowanie startowe
Wychowania Fizycznego i
zawodników sekcji judo do ME
12. 41/2016/u Sportu
U23 /10.09-13.11/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Klub Sportowy "Gdańsk
13. 47/2016/u Curling Club"
Szkolenie dzieci i młodzieży w
olimpijskiej dyscyplinie jaką jest
curling /28.08-31.12/
Realizacja programów szkolenia
sportowego w ramach
współzawodnictwa w Systemie
Sportu Młodzieżowego z
wyłączeniem piłki nożnej /01.0714. 49/2016/u Gdański Klub Kyokushin Karate 31.12/
15. 7/2016/u
16. 8/2016/u
Gdańskie Towarzystwo
Brydżowe
Gdańskie Towarzystwo
Brydżowe
Miejski Klub Sportowy
17. 10/2016/u "ATLETA" w Gdańsku
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Na zadanie „szkolenie”
została udzielona
dotacja w I edycji
konkursu.
Mistrzostwa Miasta Gdańska w
brydżu sportowym w różnych
konkurencjach /14.10-16.10/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Młodzieżowy Festiwal
Brydżowy/24.09-25.09/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
XI Turniej pod nazwą "Młode
Talenty" w podnoszeniu ciężarów
/15.10/
Oferta zdublowana.
18. 14/2016/u Rugby Club "Lechia" Gdańsk
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
I Międzynarodowy Turniej Rugby o konkursowej - niska
Puchar Neptuna /wrzesień/
ocena merytoryczna.
Klub Lekkoatletyczny "Lechia"
19. 15/2016/u Gdańsk
Czwartki Lekkoatletyczne'2016 Szukamy Olimpijczyków /16.0831.10/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Gdańska Szkoła Koszykówki
20. 16/2016/u "Młode Lwy"
Nieoficjalne Mistrzostwa Gdańska
w koszykówce chłopców /01.0916.10/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Akademicki Związek Sportowy Amber Expo Półmaraton Gdańsk
21. 18/2016/u Zarząd Główny
2016 /16.10/
Brak środków
finansowych na realizację
zadania.
Uczniowski Klub Sportowy
22. 29/2016/u "Atena"
VII Turniej "Stacja Solidarność"
/01.08-30.09/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
VII Turniej "Kaszubska Jesień"
/15.08-15.10/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Mistrzostwa Gdańska w
Badmintonie/12.11/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Uczniowski Klub Sportowy
23. 31/2016/u "Atena"
Uczniowski Klub Sportowy
24. 38/2016/u "Bursztyn" Gdańsk
Klub Sportowy Akademickiego
Związku Sportowego Akademii "Neptun Cup"-Turniej
Wychowania Fizycznego i
Międzynarodowy w Judo /15.1025. 42/2016/u Sportu
16.10/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Klub Sportowy Akademickiego
Związku Sportowego Akademii
Wychowania Fizycznego i
26. 43/2016/u Sportu
Organizacja regat żeglarskich "II
Memoriał im. Krzysztofa
Zawalskiego"-druga edycja regat
cyklicznych /01.10-02.10/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Klub Sportowy Akademickiego
Związku Sportowego Akademii
Wychowania Fizycznego i
27. 44/2016/u Sportu
XXIII Turniej "O Buzdygan JM
Rektora AWFiS" - Puchar Polski we
florecie kobiet i mężczyzn, Puchar
Europy do lat 23 /18.12-19.12/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Klub Sportowy Akademickiego
Związku Sportowego Akademii
Wychowania Fizycznego i
Cykl imprez naborowych do sekcji
28. 45/2016/u Sportu
wioślarskiej /15.09-15.12/
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Klub Sportowy Akademickiego
Związku Sportowego Akademii "Fahrenheit 1709" - VII Turniej
Wychowania Fizycznego i
Międzynarodowy we florecie
29. 46/2016/u Sportu
mężczyzn /03.12-04.12/
30. 51/2016/u TREFL Gdańsk Spółka Akcyjna
Oferta nie uzyskała
rekomendacji komisji
konkursowej - niska
ocena merytoryczna.
Mecze ligowe drużyny LOTOS Trefl
Gdańsk w rozgrywkach Plus Ligi o Rozgrywki ligowe tytuł Mistrza Polski w sezonie
zadanie nie objęte
2016/17 /15.06-31.12/
konkursem.
Download