wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach

advertisement
Lista rezerwowa wniosków pozytywnie ocenionych merytorycznie w ramach trzynastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie
wsparcia) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
Tytuł projektu
Miejscowoś
ć
Średnia liczba
punktów
Lp.
IDW
Nazwa
1
7542
FUNDACJA "MY TACY SAMI"
Wycieczka na Podlasie.
ŁÓDŹ
44
2
6872
GORZOWSKI ZWIAZEK SPORTU
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"
Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej
Atletyce
GORZÓW
WLKP.
44
3
7483
KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I
SŁABOWIDZĄCYCH "PIONEK"
V Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Niewidomych i
Słabowidzących BESKIDY 2014
BIELSKO
BIAŁA
44
4
7005
STOWARZYSZENIE NA RZECZ RÓWNEGO
DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA "TWOJE NOWE
MOŻLIWOŚCI"
"Dżamp Weekendowy 2014" wyjazd integracyjnoturystyczny dla studentów niepełnosprawnych z
województwa dolnośląskiego, małopolskiego,
śląskiego, opolskiego, małopolskiego i łódzkiego.
WROCŁAW
44
5
7702
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ "POLSKA FEDERACJA Eliminacje do V Mistrzostw Polski Bocci
BOCCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
Niepełnosprawnych (FINAŁ)
POZNAŃ
44
6
7348
MAZOWIECKI KLUB SPORTOWY
NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH
"ARKADIA"
Szczytny cel - aktywizacja społeczna osób niesłyszących. OTWOCK
44
7
6936
REGIONALNA SEKCJA MAZOWIECKA
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARZY
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STANICA WOPR W
OTWOCKU
POKŁADY NADZIEI
NADBRZEŻ
44
8
7354
TARNOWSKIE ZRZESZENIE SPORTOWE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"
LELIWA 2014
TARNÓW
44
9
7357
TARNOWSKA FUNDACJA DOBROSĄSIEDZKIEJ
WSPÓŁPRACY
X MIĘDZYNARODOWA SPARTAKIADA MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EUROPA BEZ BARIER
TARNÓW
43,5
10
7516
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z
UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W
KAMIENIU POMORSKIM
VII Ponadregionalna Olimpiada Specjalna dla Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną
KAMIEŃ
POMORSKI
43,5
11
7226
PUŁAWSKA FUNDACJA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PA-KT
XI Turniej Tenisa Stołowego
PUŁAWY
43,5
12
7153
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z
UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W
KOSZALINIE
XII Ogólnopolske Integracyjne Warsztaty Artystyczne
pod hasłem " W morzu aktywności morze nadziei..."
KOSZALIN
43,5
13
7174
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ "POLSKA FEDERACJA Ogólnopolskie Integracyjne Zawody Bocci - Gdynia
BOCCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
2014
POZNAŃ
43,5
14
6987
FUNDACJA "MY TACY SAMI"
Aktywizacja przez sztukę.
ŁÓDŹ
43,5
15
7135
MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA
X FESTIWAL SPORTÓW WODNYCH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
GIŻYCKO
43,5
16
7425
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ" PRZY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI
EŁCKIEJ
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych " Barwy NOWA WIEŚ
Jesieni 2014"
EŁCKA
43,5
17
7323
Uczniowski Klub Rekreacji Ruchowej dla
Diabetyków "Trzymaj Poziom"
Ogólnopolskie Turnieje Diabetyków.
Łódź
43,5
18
7053
FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
Impreza mikołajkowa pt."MIKOŁAJU, NIE ZAPOMNIJ O
NAS" przygotowana dla dzieci niepełnosprawnych.
WARSZAWA
19
7674
FUNDACJA SZTUKI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
XIII Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób
KRAKÓW
Niepełnosprawnych
43
20
7320
STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA"
Harcerska przygoda - Stemplew 2014
ŚWINICE
WARCKIE
43
21
7337
ZWIĄZEK KULTURY FIZYCZNEJ "OLIMP"
Strefa sportu
WARSZAWA
43
22
7613
KLUB LEKKOATLETYCZNY "LECHIA" GDAŃSK
21.Międzynarodowy Bieg św. Dominika-Festiwal
Biegowy: Wyścig "wózkarzy" Kobiet i Mężczyzn +
Wyścig "wózkarzy zwykłych" Kobiet i Mężczyzn.
GDAŃSK
43
43
23
7243
STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO SPORTOWE "SZANSA-START GDAŃSK"
Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych
GDAŃSK
43
24
7036
CENTRUM REHABILITACJI IM. KS. BISKUPA
JANA CHRAPKA
Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej
Niepełnosprawnych OPTAN 2014.
GRUDZIĄDZ
43
25
7493
WARSZAWSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH
"WARS"
Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Żeglarstwie.
WARSZAWA
42,5
26
7046
BESKIDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWOREHABILITACYJNE "START"
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym
Niepełnosprawnych EDF TOUR 2014
BIELSKOBIAŁA
42,5
27
7478
STOWARZYSZENIE NA TAK
Run of Spirit - BIEG NA TAK
POZNAŃ
42,5
28
6961
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
Daj mi szansę
WARSZAWA
42,5
29
7085
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z
UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W
KIELCACH
"Też tu jestem" zwiększanie aktywności kulturalnej
osób niepełnosprawnych intelektualnie
KIELCE
42
30
7276
FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
Wielkie spotkanie niewidomych, niedowidzących i ich
przyjaciół REHA FOR THE BLIND IN POLAND
WARSZAWA
42
31
7455
FUNDACJA LARCHE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY
DZIECIOM I DOROSŁYM Z UPOŚLEDZENIEM
UMYSŁOWYM "DELTA"
Barwy świata - cykl wyjazdów integracyjnych połączony
WARSZAWA
z warsztatami artystycznymi.
42
32
7171
FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS
Tacy sami
CIECHOCINEK
42
33
7216
MAZOWIECKI KLUB SPORTOWY
NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH
"ARKADIA"
Równi poprzez sport - aktywizacja społeczna osób
niesłyszących i głuchoniewidomych.
OTWOCK
42
34
6955
FUNDACJA POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
,,My też jesteśmy kulturalni"
STRÓŻE
41,5
35
7160
ARTBALE STOWARZYSZENIE ROZWOJU
EDUKACJI KULTURALNEJ I SZTUKI
W KRĘGU TAŃCA
LEGIONOWO
41,5
36
7545
LIGA KOBIET POLSKICH KUJAWSKO POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
PIOSENKI POLSKICH SERIALI
BYDGOSZCZ
41,5
37
7117
STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" W
KOWALACH OLECKICH
Integracyjne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych
"Sposób na życie"
KOWALE
OLECKIE
41,5
38
7012
KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH "HETMAN"
Aktywni w sporcie
ŁUKÓW
41,5
39
7470
FUNDACJA OPATRZNOŚĆ
Organizacja wyjazdu dla dzieci z uszkodzonym słuchem
WARSZAWA
"Szlakiem Piastowskim"
41
40
7311
PRZEMYSKI KLUB SPORTU I REKREACJI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH
"PODKARPACIE"
Sport szansą na rozwój 2
PRZEMYŚL
41
41
7806
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNY KLUB
SPORTOWY AWF
Prowadzenie szkoleń w paraolimpijskich dyscyplinach
sportu szermierce na wózkach, tenisie stołowym,
pływaniu i podnoszeniu ciężarów.
WARSZAWA
42
7718
KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH "OMEGA"
" Sprawność i integracja poprzez turystykę i rekreację " ŁÓDŹ
40,5
43
7223
POMORSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO
TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM
Ogólnopolskie Turnieje Boccia - gry rehabilitacyjnointegracyjne dla osób niepełnosprawnych 2014
OSTRÓW
MAUSZ
40,5
44
7598
FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO
Żyj jak inni - sport ze splotem.
ŁOMIANKI
40
45
7080
WOJEWÓDZKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I
III Puchar Polski w Goalball SILESIA CUP
REHABILITACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"
KATOWICE
40
46
7482
FUNDACJA ARKA BYDGOSZCZ
Spotkanie z Mistrzem na pokładzie Arki
BYDGOSZCZ
40
47
7643
RADOMSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"START"
Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych:
- Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego
- Ogólnopolski Turniej w Podnoszeniu ciężarów
- Ogólnopolski miting w LA
RADOM
40
48
7009
KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
START WARSZAWA
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w
dyscyplinach paraolimpijskich
WARSZAWA
39,5
49
6941
ZWIĄZEK KULTURY FIZYCZNEJ "OLIMP"
Sport bez granic
WARSZAWA
39
50
7691
STOWARZYSZENIE FORMACJA DŹWIERSZNO
O.M.M.P. DŹWIERSZNO MAŁE
Cykl festynów integracyjnych "Od ziarenka do
bochenka".
Dźwierszno
Małe
39
51
6913
Stowarzyszenie Osób z Przewlekłą Chorobą
Nerek i Cukrzycą "Nephros"
I Spartakiada Osób Niepełnosprawnych "
NIEPEŁNOSPRAWNI NIE ZNACZY INNI"
Skierniewice
39
52
7585
STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "HIPPOLAND"
Organizacja XIII Zawodów Ogólnopolskich w
Paraujeżdżeniu i X Mistrzostw Polski w Paraujeżdżeniu
WARSZAWA
39
53
7408
PODLASKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"
Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych
BIAŁYSTOK
39
40,5
54
7349
POLSKI ZWIĄZEK OLIMPIJSKI GŁUCHYCH
Cztery damy i as - aktywizacja społeczna osób
niesłyszących.
WARSZAWA
39
55
7060
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE
EUROBESKIDY
XII MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ
SZACHOWY
ŁODYGOWICE
39
56
7590
GDAŃSKI KLUB SPORTOWY OSÓB
"Przez rehabilitację do sportu "
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "JANTAR"
GDAŃSK
39
57
6928
REGIONALNA SEKCJA MAZOWIECKA
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARZY
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STANICA WOPR W
OTWOCKU
NADBRZEŻ
39
58
7056
MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI
Zielona aktywność
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MILICZ
39
59
7158
Integracyjny Klub Sportowy ATAK
XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - Elbląg CUP w
Elbląg
Siatkówce na Siedząco
60
7665
CENTRUM REHABILITACJI IM. KS. BISKUPA
JANA CHRAPKA
Sztuka bez barier drogą do integracji i rozwoju ogólnopolska prezentacja artystów
niepełnosprawnych.
GRUDZIĄDZ
38,5
61
7489
WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH START
XXXIV Międzynarodowe Zawody w Podnoszeniu
Ciężarów Srebrna Sztanga
WROCŁAW
38,5
62
7570
FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO
Obozy Zdobywców Biegunów
GDAŃSK
38,5
63
7335
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z
UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną - Bieg Godności 2014
WARSZAWA
38,5
64
7711
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH OCULUS
NAJLEPSI SPOŚRÓD NAS
BYDGOSZCZ
38
65
7603
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI
Polska bez barier - 2014
WARSZAWA
38
66
7623
"FUNDACJA POMOCY CZŁOWIEK
CZŁOWIEKOWI"
Tytuł projektu Ruszmy sięodzierciedla idę imprezy
promujacą wzrost zaangażowanie osób
niepełnosprawnych w różne dziedziny życia.
GLIWICE
38
67
6943
ZRZESZENIE SPORTOWO- REHABILITACYJNE
"START"
CYKL OGÓLNOPOLSKICH IMPREZ SPORTOWYCH JAKO
FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZIELONA
GÓRA
38
68
7095
FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS
XVIII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej
Impresje Artystyczne 2014
CIECHOCINEK
38
69
6964
KLUB SPORTOWY INWALIDÓW "START"
Rywalizacja sportowa jako forma integracji środowiska
SZCZECIN
osób niepełnosprawnych.
38
70
7645
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Festyn integracyjny osob niepełnosprawnych,,Jesteśmy
OLSZTYN
razem"
38
71
7528
FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI
Polska Liga Rugby na Wózkach 2014
38
72
7124
FUNDACJA KRZEWIENIA KULTURY
ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ogólnopolskie koncerty Integracyjnego Zespołu Pieśni i
Tańca "Mazowiacy" oraz recitale i inne wydarzania
WARSZAWA
artystyczne w Teatrze N"
37,5
73
7225
STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW INICJATYW
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH RAZEM-A-NIE
OSOBNO RANO
Niepełnosprawni, a jednak sprawni.
37,5
ŻEGLARSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
WARSZAWA
OPOLE
39
74
7588
OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I
MAZURY"
Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących
poprzez sport
OLSZTYN
37,5
75
7602
ITAN INTEGRACYJNY TEATR AKTORA
NIEWIDOMEGO
Prezentacja spektaklu Promieniowanie Ojcostwawg
Karola Wojtyły w reżyserii Artura Dziurmana przez
Integracyjny Teatr Aktora Niewodomego.
KRAKÓW
37,5
76
7033
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU "ARKA"
"Akademia teatralna dla osób niepełnosprawnych Nasze korzenie".
WROCŁAW
37,5
77
7681
FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI KIM
Stocznia kajakowa nad Krutynią. Warsztaty szkutnicze
oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych.
ŁOMIANKI
37
78
7084
WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH START
Sport osób niepełnosprawnych - treningi
WROCŁAW
37
79
7255
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA
ROZSIANEGO ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA
ROZSIANEGO ODDZIAŁ ŁÓDZKI
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA
ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KONINIE
"Kulturalnie aktywni"
ŁÓDŹ
36,5
80
7807
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNY KLUB
SPORTOWY AWF
Organizacja Pucharu Świata w szermierce na wózkach
"Szabla Kilińskiego".
WARSZAWA
36,5
81
7339
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ POD DĘBEM W
DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Międzynarodowy Przegląd Umiejętności Artystycznych DĄBROWA
Domów Pomocy Społecznej PUMA
GÓRNICZA
36,5
82
6970
STOWARZYSZENIE SPORTOWOREHABILITACYJNE START
STARTUJMY RAZEM
POZNAŃ
36,5
83
7139
INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY ATAK
Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych
ELBLĄG
36,5
84
7630
POLSKA FUNDACJA PARAOLIMPIJSKA
Sztuka sportu "Siatkarska Paraolimpiada" - artystyczna
impresja podczas Mistrzostw Świata w Siatkówce na
Siedząco Kobiet i Mężczyzn Elbląg 2014
ELBLĄG
36
85
7612
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ "AMAZONKI"
SOLIDARNE W CHOROBIE
POZNAŃ
36
86
7015
STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Festiwal Niezwykłości - aktywność twórcza osób
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "NADZIEJA" niepełnosprawnych
KLUCZBORK
36
87
7468
FUNDACJA "MY TACY SAMI"
"Nie/sprawni żeglarze" - warsztaty żeglarskie.
ŁÓDŹ
36
88
7409
KLUB SPORTOWY INWALIDÓW "START"
AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ
SPORT
SZCZECIN
36
89
7206
CISI PRACOWNICY KRZYŻA
VI OLIMPIADA SPORTOWA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "VICTORIA"
GŁOGÓW
36
90
7410
STOWARZYSZENIE OLIWSKIE SŁONECZKO
X Ogólnopolski Integracyjny Festiwal GWIAZDY
DZIECIOM 2014
LUBIŃ
35,5
91
7268
PODKARPACKI ZWIAZEK ORGANIZATORÓW
ZAKŁADÓW AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ
Piłka łączy
JAROSŁAW
35,5
92
6981
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY
RODZINIE I POSZKODOWANYM W
WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH W
ZWOLENIU
VII FESTYN INTEGRACYJNY "POKONAJ BARIERY
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI" FOLKLOR ZIEMI
MAZOWIECKIEJ I DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU
DROGOWYM.
ZWOLEŃ
35,5
93
7193
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOLNICTWA
SPECJALNEGO W TCZEWIE
Żeglarstwo bez barier.
TCZEW
35,5
94
7492
STOWARZYSZENIE PIŁKI NOŻNEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMP FUTBOL"
Amp Futbol Cup 2014 - trzeci międzynarodowy turniej
ampfutbolu w Polsce.
WARSZAWA
35,5
95
6871
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
Rozwińmy skrzydła
WARSZAWA
35
96
7591
CENTRUM REHABILITACJI IM. KS. BISKUPA
JANA CHRAPKA
Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne
Niepełnosprawnych
GRUDZIĄDZ
34,5
97
7635
STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI
OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH
SPOJRZENIE
Integracja społeczna niewidomych i słabo widzących zimowa i letnia impreza turystyczna.
ŁÓDŹ
34
98
7382
STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO SPORTOWE "SZANSA-START GDAŃSK"
Organizacja systematycznych zajęć sportowych
stacjonarnych oraz wyjazdowych szkoleń sportowych
popularyzujących sport wśród osób
niepełnosprawnych.
GDAŃSK
34
99
7196
KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNOKULTURALNE
11. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja
KOSZALIN
33,5
100
7677
FUNDACJA HIPPOLAND
Rusz z kopyta bądź sportowcem - organizacja zajęć
sekcji parajeździeckiej
WARSZAWA
33
101
7453
STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"
Krzysztof Cwynar zaprasza...
ŁÓDŹ
33
102
7168
FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS
Bel canto - edukacja muzyczna.
CIECHOCINEK
103
7334
Fundacja Kamili Skolimowskiej
5.Memoriał Kamili Skolimowskiej - zawody integracyjne
Warszawa
z udziałem sportowców niepełnosprawnych
32,5
104
7380
STOWARZYSZENIE "NASZA GALERIA"
Łódzkie warte utrwalenia i pokazywania
32,5
105
7710
STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" W
KOWALACH OLECKICH
Wycieczka Osób Niepełnosprawnych na trasie KOWALE
KOWALE
OLECKIE PUŁAWY KAZIMIERZ DOLNY MAJDANEK
OLECKIE
LUBLIN NAŁĘCZÓW KOZŁÓWKA KOWALE OLECKIE
32
106
6979
PRZEMYSKI KLUB SPORTU I REKREACJI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH
"PODKARPACIE"
Aktywni sportowcy
PRZEMYŚL
32
107
7561
POMORSKA FUNDACJA SPORTU I TURYSTYKI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KEJA"
II Ogólnopolskie regaty bez barier
GDAŃSK
32
108
7465
POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Masz prawo - czynne i bierne
WARSZAWA
31,5
109
7678
FUNDACJA NUTA NADZIEI
IX Edycja Festiwalu Razem do Gwiazd
LUCHOWO
30
110
7532
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA
"PODAJ DALEJ"
ROZWIŃ SKRZYDŁA. Innowacyjne zajęcia lotnicze dla 40
KONIN
osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
ŁÓDŹ
32,5
29,5
111
7347
STOWARZYSZENIE PIŁKI NOŻNEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMP FUTBOL"
Obozy treningowe piłki nożnej dla osób po
amputacjach i osób z wadami kończyn - ampfutbol.
WARSZAWA
28
112
7661
CARITAS POLSKA
"Z miłości do aktywności"
WARSZAWA
27,5
113
7140
FUNDACJA POMOCY CHORYM PSYCHICZNIE
IM. TOMASZA DECA
Festiwal Integracji - integracja osób niepełnosprawnych
chorujących psychicznie z Małopolski, Podkarpacia,
KRAKÓW
Śląska
26,5
Download