wynik badania kleszcza - e

advertisement
www.amplicon.pl
[email protected]
tel. +48 739 223 268
fax. +48 71 7336724
WYNIK BADANIA KLESZCZA
Dane zleceniodawcy
Harmonogram badań
Jan Kowalski
Data przyjęcia kleszcza do laboratorium: 2015-07-21
ul. Kwiatowa 12/45
Data izolacji DNA/RNA: 2015-07-21
00-999 Wrocław
Data badania kleszcza: 2015-07-21
E-mail: [email protected]
Szczegóły badania
Tel.: 666020202
Zlecone badanie: Panel rozszerzony
Sposób odbioru wyniku:
On line
Wyniki badań:
Badany patogen
Wynik
Uwagi
Anaplasma spp. / Ehrlichia spp.
Negatywny
Brak
Babesia (B. canis, B. gibsoni, B. divergens)
Negatywny
Brak
Borrelia burgdorferi sensu lato
Negatywny
Brak
Wirus KZM (kleszczowe zapalenie mózgu)
Negatywny
Brak
Osoba zatwierdzająca wynik badania:
dr Janusz Piechota
Krótki opis metodyki:
Badanie kleszcza wykonano metodą Real Time PCR. Metoda jest oparta na analizie
materiału genetycznego kleszcza pod względem obecności sekwencji DNA/RNA
charakterystycznych dla określonych patogenów. Badanie składa się z dwóch etapów. W
pierwszym etapie z kleszcza uzyskiwany jest preparat DNA/RNA. W drugim etapie
wykonywana jest reakcja Real Time PCR wykrywająca sekwencje DNA/RNA wskazujące na
obecność w kleszczu określonych patogenów.
Wynik pozytywny – wykryto obecność sekwencji DNA/RNA wskazujących na obecność
danego patogenu.
Wynik negatywny – nie wykryto sekwencji DNA/RNA wskazujących na obecność danego
patogenu (brak patogenu w kleszczu lub obecność na poziomie poniżej limitu detekcji
metody).
Amplicon Sp. z o. o.
ul. Duńska 9
54-427 Wrocław
www.amplicon.pl
[email protected]
tel. +48 739 223 268
fax. +48 71 7336724
KRS: 0000501830 (Sąd Rejonowy dla
Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy)
NIP : 8943052339
Download