Od genu do cechy LICEUM TECHNIKUM 1 PODSTAWA

advertisement
Od genu do cechy LICEUM TECHNIKUM 1 PODSTAWA.doc
(57 KB) Pobierz
........................................
Imię i nazwisko
................
Data
..............
Klasa
Wersja B
Test podsumowujący rozdział I
Od genu do cechy
Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania
za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie
31 punktów.
1.
W skład nukleotydów DNA i RNA wchodzą określone cukry, zasady azotowe i reszta kwasu fosforowego(V).
Przyporządkuj każdemu z kwasów nukleinowych odpowiednie elementy.
(0–2)
1 – uracyl, 2 – ryboza, 3 – adenina, 4 – tymina, 5 – cytozyna, 6 – deoksyryboza, 7 – guanina,
8 – reszta kwasu fosforowego(V)
DNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
RNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest
fałszywe.
(0–2)
W kwasach nukleinowych zasady azotowe są połączone wiązaniami wodorowymi.
P
F
Podwójna helisa to model budowy DNA.
P
F
P
F
P
F
Replikacja DNA jest semikonserwatywna, co znaczy, że nowo powstała cząsteczka DNA jest złożona z
dwóch nowych nici.
W czasie replikacji DNA w miejscu rozplecenia obu nici tworzy się struktura nazywana widełkami
replikacyjnymi.
3.
Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje RNA wystepujące w komórce. Przyporządkuj każdemu rodzajowi RNA
odpowiednią funkcję.
(0–3)
2.
1. Wchodzi w skład rybosomów.
Przenosi informację o sekwencji aminokwasów w białku z cząsteczki DNA na rybosomy.
3.
Dostarcza aminokwasy na rybosomy.
tRNA . . . . . . . . . . . rRNA . . . . . . . . . . . mRNA . . . . . . . . . . .
4.
Materiał genetyczny bakterii, roślin i zwierząt występuje w różnych miejscach w komórce. Zaznacz struktury
komórki roślinnej, w których znajduje się DNA.
(0–1)
A. Plazmid.
Jądro komórkowe.
C. Chloroplast.
D. Nukleoid.
E. Mitochondrium.
Przyporządkuj wyjaśnienia do odpowiednich pojęć.
B.
5.
(0–2)
A – genom, B – mutacja
2.
1. Zestaw chromosomów charakterystyczny dla komórki somatycznej organizmu.
Odcinek DNA kodujący informacje na temat budowy określonego białka lub cząsteczki RNA.
3. Wszystkie cząsteczki DNA tworzące kompletną informację genetyczną organizmu.
A .....................
B .....................
Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest
fałszywe.
(0–2)
6.
W komórkach somatycznych człowieka znajduje się 48 chromosomów.
P
F
Komórkami diploidalnymi w organizmie człowieka, myszy i słonia są plemniki.
P
F
Kariotyp człowieka składa się z 22 par autosomów i 1 pary chromosomów płci.
P
F
P
F
Chromosomy płci u kobiet to chromosomy XX, a u mężczyzn – XY.
7.
Wybierz nić DNA komplementarną do podanej nici DNA, a następnie właściwe uzasadnienie swojego
wyboru.
(0–2)
AATGCCCTAGGA
1. AATGCCCTAGGA
2. TTACGGGATCCT
3. GGCATTTCGAAG
8.
ponieważ
A. C=A, TG
B. A=T, GC
Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając A, B lub C tak, aby informacja była prawdziwa. (0–3)
Komórka zawierająca podwójny zestaw chromosomów to komórka A / B / C, natomiast komórka o
pojedynczym zestawie chromosomów to komórka A / B / C. U roślin często zdarza się, że komórka zawiera
więcej niż po dwa chromosomy z każdej pary. Jest to komórka A / B / C.
9.
A. diploidalna, B. haploidalna, C. poliploidalna
Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
(0–1)
Sposób zapisu informacji o budowie białek wyrażony kolejnością nukleotydów w DNA to
A.
kod genetyczny.
B. genom.
C. kodon.
D. fenotyp.
10. Przyjrzyj się uważnie ilustracji, a następnie dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród
podanych.
(0–1)
Ilustracja przedstawia proces
A.
replikacji DNA.
B. transkrypcji.
C. translacji.
D. modyfikacji białek.
11. Na ilustracji z zadania 10 literą X oznaczono
(0–1)
A. miejsce wiązania aminokwasu.
B. miejsce wiązania polimerazy RNA.
C. antykodon.
D. kodon.
12. Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest
fałszywe.
(0–2)
Przepisywanie informacji genetycznej polega na tworzeniu nici RNA o sekwencji komplementarnej do danego
fragmentu RNA.
Eksony to sekwencje niekodujące w mRNA, które są wycinane po transkrypcji.
Syntezę danego białka kończy kodon STOP.
P
F
P
P
F
F
13. U ludzi ciemny kolor włosów dominuje nad jasnym kolorem. Kobieta będąca homozygotą dominującą ma
dzieci z mężczyzną, który ma jasne włosy. Wybierz odpowiedni zestaw genotypów rodziców i pokolenia F ...
1
Plik z chomika:
ml7788
Inne pliki z tego folderu:




Przygody Bolka i Lolka 30 - Wielki Mecz.avi (79571 KB)
Przygody Bolka i Lolka 23 - Bieg Na Przełaj.avi (79026 KB)
Przygody Bolka i Lolka 60 - Lolek Lunatyk.avi (57240 KB)
 Globalna gospodarka liceum technikum 1.doc (340 KB)
Od genu do cechy LICEUM TECHNIKUM 1 PODSTAWA.doc (57 KB)
Inne foldery tego chomika:

Dokumenty
 Galeria
 Prywatne
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download