Media:W_23.04_gen

advertisement
W 23.04
Interferencja RNA – kompleksy enzymatyczne są niszczone
Regulacja postranskrypcyjna
-składanie mRNA
splicing Sharp dostał Nobla za snRNA występują w kompleksach z białkami (snRP) i służą jako
podpórka gdy pęknie egzon – intron; tworzy strukturę, by ligaza połączyła egzony ze sobą
Alternatywne składanie mRNA... nie zawsze
Tom Cech (nobel 1989)- wykrył, że są przypadki w genie rRNA jest intron, który się sam wycina; selfsplicing samoskładanie RNA; atak nukleofilowy, bez udziału enzymów.Sklonował ten gen na RNA E.Coli
bo u prokariota nie ma intronów, i te introny były wycinane. Wycinanie intronów to relikt prehistoryczny
- rybozymy – enzymy z RNA
Edytowanie RNA
- gotowa cząsteczka nie koduje białka i zyskuje sensowny zapis kiedy dodane są głównie uryny i powstaje
białko o innym składzie aminokwasowym
- guide RNA – naprowadzające RNA u Trypanosoma zmienność białek
- u wyższych organizmów edytowanie mRNA apolipoproteiny B
- kodon CAA może być zmieniony na UAA (stop) powstanie krótsze białko
- edytowanie zachodzi tylko w jelitach a w wątrobie powstaje normalne białko
Modyfikacje białek
- dołączenie ubikwityny
- acetylacja
- metylacja
- małe białka działąją i łacza się – sumoilacja powstają z określonymi białkami
- ubikwitynowane białko jest sumoilowane i to białko jest likwidowane przez proteazy (SUMOilacja)
- białka chaperoniny – ochraniają białka przed degradajcą procesy zachodzące na poziomie białka
- wyciszanie genów
Wirusy onkogeniczne u zwierząt poznano dużo wcześniej niż u człowieka
-wirus RSV – mięsak – komórki rakowe dzielą się w sposób niekontrolowany i nie mają inhibicji konaktowej;
powstaje ognisko komórek nowotworowych; bezładny podział (guzy); powstają naczynia oplatające guzy, bo
muszą być one odżywione
- linie komórek 3T3 – mysie fibroblasty – łątwo ulegają transformacji nowotworowej; można na nich
sprawdzać czy coś jest rakotwórcze czy nie
- wprowadzanie do badań nagich myszy – mają słąby system immunologiczny; łatwiej zapadjaa na choroby
nowotworowe; komórki nowotworowe mają antygeny i system obronny (limfocyty) rozpoznają ją i niszczą
- z wiekiem układ odpornościowy słabnie i nie niszczy kom. rakowych
- nagim myszom wstrzykuje się coś i sprawdza czy coś jest rakotwórcze
- p 53 – supresor nowotworowy  wirusy onkogeniczne
- z DNA na RNA
- DNA – sr40,adenowirusy, herpes i papiloma (rak szyjki macicy) w pewnym czasie po infekcji
transformacja komórek nowotworowych  trudne do wyleczenia
- Ludzie który przeszli żółtaczkę mają większą szansę na zachorowanie na żółtaczkę
Sr40
- wirus nerki małpiej
- DNA
- 2 antygeny T – późny i T-wczesny; onkogenne
- powoduje zniszczenie komórek nerki małpiej,a u człowieka nie niszczy ale powoduje transformację
nowotworową
Adenowirus
- 2 geny (E1a i E1b) z których powstają transkrypty i białka  powodują transformacje używane jako
wektory w terapii genowej
- DNA- wirus; może przetrwać w komórce w formie DNA razem z genem, który wszczepiony (leczenie
SCIT)
Retrowirus
- materiałem jest RNA i są najważniejszą grupą wirusów onkogenicznych
-
ma 2 otoczki : zewnętrzną i wewnętrzną (z białek błony komórkowej gospodarza – zewnętrzna i
wewnętrzna z białek kodowanych przez gen gag ) w środku 2 kopie RNA; odwrotna transkryptaza –
potrafi przepisać informację z RNA na DNA (enzym)  przepisuje swoje RNA na DNA
Drzewo filogenetyczne retrowirusów
- odwrotna transkryptaza RNADNARNA
- powtarzają się sekwencje ppt, U3 i U 5 na końcach
- starter RNA wozi się w wirusie
- starter przeskakuje na drugą nić  powstaje 2- niciowe DNA zintegrowane z chromosomem gospodarza
- odwrotna transkryptaza – Baltimore ja wyizolował i dostal Nobla ; ważne narzędzie
Genom retrowirusa
- geny gag
- - pol – polimeraza – gen na nią
- env – gen na otoczkę wewnętrzną
- LTR – długie terminalne powtórzenia na końcach by cząsteczka mogła się integrować z DNA gospodarza
-
transpozony – ruchome elementy genetyczne
retrowirusy też są ruchomymi elementami (retrotranspozony) w genomach organizmów wyższych
H.E. Varmus – Nobel za pochodzenie wirusowych onkogenów. Retrowirusy to łągodne onkogeny i mogą
przechodzić w formy ostre.
Download