Wśród najistotniejszych form kultu eucharystycznego należy wymienić

advertisement
….
Intencje Mszalne
Poniedziałek 12.06.2017
6:30 + Kazimierz Nowak / 20 greg./
18:00 + Władysław Kasprzyk ++ rodziców z obu stron (od
żony i córki Grażyny)
18.00 + Janusz Sporysz (od siostry Jolanty Czarnota z
mężem Markiem)
18.00 O opiekę św. Michała Archanioła dla księży,
zakonników i sióstr zakonnych
Wtorek 13.06.2017
6:30 + Kazimierz Nowak /21 greg. /
6:30 + Danuta Kozina /od Heleny Tatarczuch i koleżanki
Danuty Mekla/
18:00 + Dariusz Wilamowski /od rodziny Łuszczkiewicz i
Marzec /
18:00 + Antoni i Kunegunda Urbańczyk ++ dzieci
Środa 14.06.2017
6:30 + Kazimierz Nowak /22 greg./
18:00 + Annelore SDERENKA
18:00 + ks. Marek Sobesto /od mamy/
18:00 + Kazimiera Kogut /od wnuczki Aleksandry z
rodziną/
Czwartek 15.06.2017 BOŻE CIAŁO
8:00 O powołania zakonne i misyjne
8:00 O zdrowie dla Marii /od męża i dzieci/
9:30 + Jadwiga Matras /od rodz. Nowaków/ w parafii
p.w. św. Józefa Robotnika
ok.12.00 + Kazimierz Nowak / 23 greg./
18:00 + Kazimierę Zięba /od wnuka Artura z rodziną/
Piątek 16.06.2017
6:30 + Kazimierz Nowak / 24 greg./
6:00 + Kazimiera (f) Kogut /od wnuczki Agnieszki z
rodziną/
11.00 pogrzeb + koad. Edmund Moś /w sanktuarium
MB Wspomożenia Wiernych/
18:00 + Zbigniew Szczepanek /od Zofii i Czesława Pilszyk
, Kazimierza Pilszyk/
18:00 + Aniela i Józef Świadek + syn Józef
Sobota 17.06.2017 /od 15.00 czuwanie modlitewne/
6:30 + Kazimierz Nowak / 25 greg. /
14:00 ślub Ewa Bałys – Kamil Danecki
18:00 + Alina Maćkowska /od siostry Władzi z mężem/
Niedziela – 18.06.2017 Dziękczynienie za świadectwo
wiary Salezjanów Męczenników
8:00 Dziękczynna z okazji 45 lat małżeństwa Kazimiery i
Tadeusza z prośbą o Bożą opiekę i wstawiennictwo MB
Wspomożenia Wiernych
10:00 + Jarosław Osiadły 10 rocz. śm /od mamy, siostry i
brata z rodzinami/
10:00 + Kazimierz Nowak /26 greg./
11:30 Dziękczynna z okazji 1 urodzin Filipa z prośbą o
błogosławieństwo Boże, zdrowie dla dziecka i Bożą
opiekę dla rodziców i chrzestnych
18:00 + Zbigniew Marzec /od siostrzenicy Renaty z
rodziną/
Ogłoszenia Parafialne
Uroczystość Najświętszej Trójcy –
11.06.2017
1. Przeżywmy dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy. Dziś
również pielgrzymka dziękczynna dzieci I Komunijnych do
Wadowic.
2. W sobotę 10 czerwca zmarł w wieku 95 lat nasz brat zakonny
Edmund Moś. Pogrzeb odbędzie się 16 czerwca w najbliższy
piątek. W tym dniu msza żałobna w kościele MB
Wspomożenia Wiernych o godzinie 11.00, a następnie ciało
spocznie na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu w grobowcu
salezjańskim. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a
Światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w
pokoju wiecznym. Amen.
3. Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Czerwcowe na
godz. 17:30.
4. W czwartek, 15 czerwca, będziemy przeżywać Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze
święte w naszym Kościele rano o godz. 8.00. Potem, w
kościele św. Józefa Mszą św. o godz. 9:30 rozpocznie się
procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy i przejdzie m.in.
ulicami Szarych Szeregów, Obozową, Więźniów Oświęcimia i
w kierunku naszego kościoła gdzie zostanie zakończona.
5. W czasie oktawy Bożego Ciała serdecznie zapraszamy na
nabożeństwa eucharystyczne, z litanią do Najśw. Serca Pana
Jezusa o godz. 17:30, w czasie których będziemy dziękować
Bogu za Jego nieustanną obecność wśród nas pod postacią
Chleba i Wina. Procesję eucharystyczną przeżyjemy na
zakończenie oktawy, w czwartek, 22 czerwca, o godz.
17:30. W tym dniu, po Mszy św. godz. 18:00 poświęcenie ziół i
kwiatów.
6. W środę 14 czerwca kolejne spotkanie na nabożeństwie
fatimskim. Zachęcamy do udziału w nabożeństwie fatimskim w
kościele p.w. św. Maksymiliana w Oświęcimiu.
7. W najbliższy piątek 16 czerwca od godziny 15.00
rozpoczynamy czuwanie modlitewne, które poprowadzi znany
z programów telewizyjnych salezjanin ks. Przemysław
Kawecki.
8. W piątek o godz. 17:00 wystawienie Najśw. Sakramentu,
nowenna do Bożego Miłosierdzia i o godzinie 17.30
nabożeństwo Czerwcowe.
9. W minionym tygodniu wykonane zostały konieczne naprawy i
strojenie organów w naszym kościele. Jutro 12 czerwca od
godziny 8.00 planujemy prace konserwacyjne przy rynnach
wokół naszego kościoła. Bardzo prosimy o nieustawianie
samochodów w tym dniu wokół budynku kościoła, ze względu
na dojazd zwyżki.
10. Polecamy artykuły w prasie katolickiej, które szeroko
komentują wagę kultu eucharystycznego dla naszego życia
duchowego. W Źródle polecamy artykuł o sanktuarium na
Krzeptówkach w 10 rocznicę śmierci ks. Mirosława Drozdka.
Za wszelkie ofiary, okazaną pomoc oraz za kwiaty do ołtarzy
na Uroczystość Bożego Ciała i do naszego kościoła składamy
serdeczne „Bóg Zapłać”.
Redakcja: Salezjanie, Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Pileckiego 31, Oświęcim
www.salezjanskiecentrum.pl
Czasopismo wyłącznie do użytku wewnętrznego
SALEZJAŃSKIE ZASOLE
Słowo na niedzielę.
Wyj 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie
posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat
został przez Niego zbawiony”, oto kluczowe słowa dzisiejszej ewangelii
wprowadzające nas w temat prawdziwej natury Boga, który w swoim
Synu okazuje nam miłosierdzie, widoczne w działaniu Ducha Świętego.
Tym samym pokazuje się rola Boga Trójjedynego w dziele stworzenia
(Bóg Jahwe - Ojciec), jego odkupienia (Syn Boży) i uświęcenia (Ducha
Święty). Miłość Boga (Jahwe) jest przyczyną stworzenia świata, a w nim
człowieka jako korony stworzenia; miłosierdzie natomiast jest przyczyną
jego odkupienia w zbawczych interwencjach Jahwe w historii narodu
wybranego, o czym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Oto Mojżesz,
który doświadczył na sobie zbawczej ingerencji Boga wyprowadzającego
lud wybrany z Egiptu, nazywa Jahwe: „Pan Bóg miłosierny i litościwy,
bogaty w łaskę i wierność”. I w obliczu niewierności tego ludu Patriarcha
odważa się prosić Boga przywołując to Jego miłosierdzie: „Jeśli jesteś dla
mnie łaskawy, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie
lud o twardym karku, ale przebaczasz winy nasze i grzechy nasze i
uczynisz nas swoim dziedzictwem”. Interwencja Boża uzyskała swój
punkt kulminacyjny w przyjściu Syna Bożego na świat, który umarł na
krzyżu za nasze grzechy. Chrystus jest więc znakiem miłości, a zarazem
miłosierdzia Bożego względem nas: miłości miłosiernej. Wobec Niej,
„każdy, kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już
został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.
Krótko mówiąc, ta miłosć miłosierna nie może objąć tego, kto się Doń
nie przyznaje i nie wierzy w tę Jego zbawczą moc. Chrystus nie zbawia
kogoś, kto Go dobrowolnie odrzuca. Taka jest natura miłości: ona jest
zawsze wolna. Dla wszystkich pozostałych są dostępne: „Łaska Pana
Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego”.
Nr. 262
11.06.2017
Kult Eucharystyczny
Cały kult eucharystyczny jest ściśle powiązany ze sprawowaniem Eucharystii. Można śmiało powiedzieć, że
sprawowanie Eucharystii w ofierze Mszy św. jest rzeczywistym źródłem i jednocześnie celem kultu oddawanego
Jej poza Najświętszą Ofiarą. Przez modlitwę przed
Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie wierni
przedłużają zjednoczenie z Nim, które osiągnęli w Komunii
św.
Wśród
najistotniejszych
form
kultu
eucharystycznego należy wymienić:
-
wystawienie Najświętszego Sakramentu;
-
procesje eucharystyczne;
-
kongresy eucharystyczne.
Najczęstszą formą kultu eucharystycznego jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Jest ono uzasadnione w
każdym kościele i kaplicy, w którym przechowywana jest
Eucharystia. Wystawienie Najświętszej Eucharystii pociąga
do uznania cudownej obecności Chrystusa i zachęca do
zjednoczenia z Nim. Przy wystawieniu należy troskliwie
unikać wszystkiego, co mogłoby przysłonić pragnienie Jezusa,
który ustanowił Eucharystię głównie po to, by nam służyła
jako pokarm, lekarstwo i pokrzepienie. Prawodawca kościelny
zalecił, żeby podczas odprawiania Mszy św. w tej samej części
kościoła czy kaplicy nie było wystawienia Najświętszego
Sakramentu.
Najświętszy Sakrament należy wystawiać w puszce lub
w monstrancji, pamiętając o zapaleniu w pobliżu świec.
www.salezjanskiecentrum.pl
Kolejnym sposobem kultu eucharystycznego jest organizowanie procesji eucharystycznych. Wypada, by odbywały się one po Mszach Św., podczas których konsekrowano hostię do procesji, lub po dłuższych publicznych
adoracjach, które odprawia się po Mszach św. W procesjach,
kiedy Najświętszy Sakrament jest niesiony lub wieziony poza
kościół wśród śpiewów i uroczystych obrzędów, lud
chrześcijański ma okazję, by złożyć świadectwo swej wiary i
pobożności wobec Chrystusa pod postacią chleba. Dlatego też
w Kodeksie Prawa Kanonicznego możemy przeczytać: Gdzie,
zdaniem biskupa diecezjalnego, jest to możliwe, należy dla
publicznego świadectwa czci wobec Najświętszej Eucharystii
urządzać, zwłaszcza w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa,
procesję prowadzoną po drogach publicznych.
Szczególną formą kultu eucharystycznego są kongresy
eucharystyczne, które mogą mieć zasięg lokalny, regionalny
lub ogólnokościelny. Celem tych kongresów jest doskonalsze
zgłębienie jakiegoś aspektu tajemnicy Eucharystii oraz
uczczenie jej publicznie w duchu miłości i jedności. Aby móc
w sposób właściwy przygotować kongres, należy uwzględnić
przede wszystkim następujące istotne elementy: dostosowaną do poziomu różnych grup wiernych
gruntowną katechezę o Eucharystii. czynny udział w
świętej liturgii, sprzyjający pobożnemu słuchaniu słowa
Bożego i rozbudzający braterskie poczucie wspólnoty; poszukiwanie niezbędnych środków i podejmowanie
dzieł społecznych służących postępowi ludzkiemu oraz
sprawiedliwemu podziałowi dóbr, również materialnych, na
wzór pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej, by z
eucharystycznego
stołu
mógł
przenikać
wszędzie
ewangeliczny zaczyn jako siła budowania społeczności
doczesnej i jako zadatek przyszłej.
www.salezjanskiecentrum.pl
Download