Absorbing Mediterranean Aerosols Lead to a Large

advertisement
Stacja badawcza transferu
radiacyjnego w Strzyżowie
SolarAOT
dr Krzysztof Markowicz
[email protected]
www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja
Położenie
• Strzyżów, 433 m.n.p.m, 49.8790oN,
21.8631oE
• Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie.
• Stacja znajduje się na w jednym z
najwyższych punktów wzniesienia
pasma "Żarnowskiej Góry" o
maksymalnej wysokości 464 m. n. p.
m.
•
•Ukształtowanie terenu sprawia, ze horyzont niemal we wszystkich kierunkach jest
widoczny.
•Obszar oddalony jest o 5 km w kierunku wschodnim od centrum Strzyżowa, 25
km w kierunku południowym zachodnim od Rzeszowa i 30 km w kierunku
północnym od Krosna.
•pokrycie terenu - niska trawa
•spadek terenu - około 2o w kierunku północnym
7/24/2017
Główny cel stacji transferu
• Badanie własności optycznych atmosfery oraz
bilansu radiacyjnego na powierzchni ziemi.
Szczegółowe tematy badawcze:
• Badanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych
• Badanie wymuszanie radiacyjne aerozolu - efekt
bezpośredni.
7/24/2017
Zadania dodatkowe:
• Wykonywanie kalibracji fotometrów słonecznych metodą
Langleya
• Testowanie nowoczesnych technik pomiarowych fizyki
atmosfery
• Prowadzenie szkoleń w ramach międzynarodowego
projektu edukacyjnego GLOBE
7/24/2017
Projekty realizowane:
• Tworzenie Bazy Danych Odnawialnych Źródeł Energii
Województwa Podkarpackiego” finansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Udział
grupie roboczej Energia Słońca oraz wiatru.
• Kampania pomiarowa SOAP (Studies Of Aerosol
Properties) w 2006 roku. Połączone pomiary na stacji
Finokalia na Krecie oraz w Strzyżowie.
• Badanie spektralnych właściwości optycznych aerozolu
oraz wymuszania radiacyjnego, decyzja nr
0494/P04/2004/27. Okres realizacji 2005-2007
7/24/2017
Zakres prowadzonych obserwacji.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Podstawowe automatyczne pomiary meteorologiczne
temperatura i wilgotność powietrza na wysokości 2 m
ciśnienie powietrza
prędkość i kierunek wiatru na wysokości 10 m
natężenie, suma opadu
grubość pokrywy śnieżnej
gradientowe pomiary temperatury powietrza od powierzchni
gruntu do wysokości 10 m
gradientowe pomiary temperatury gruntu do głębokości 1 m
detekcja wyładowań atmosferycznych
widzialność pozioma
sondaże aerologiczne
7/24/2017
• 2. Pomiary radiacyjne
• strumień całkowity promieniowania krótkofalowego
• strumień promieniowania długofalowego oddolnego oraz
odgórego
• strumień bezpośredni i rozproszony promieniowania
krótkofalowego
• strumienie w obszarze widzialnym (400-700 nm)
• rozkład radiancji nieba
• 3. Pomiary aerozolowe
• spektralna grubość optyczna aerozolu
• współczynnik rozpraszania aerozolu
• współczynnik absorpcji aerozolu
7/24/2017
7/24/2017
7/24/2017
7/24/2017
7/24/2017
Kamera całego nieba
7/24/2017
Download