Religie_Przedkolumbijskie

advertisement
RELIGIE
PRZEDKOLUMBIJSKIE
MAJOWIE I AZTEKOWIE
 Majowie – grupa ludów indiańskich mówiących językami z rodziny maja,
zamieszkujących południowo-wschodni Meksyk (półwysep Jukatan i stan Chiapas),
Gwatemalę, Belize i zach. Honduras; w węższym znaczeniu nazwa „Majowie” odnosi się
wyłącznie do grupy zamieszkującej półwysep Jukatan
 Aztekowie-najsilniejszy w prekolumbijskim Meksyku naród indiański, posługujący się
językiem nahuatl z rodziny uto-azteckiej; w czasie konkwisty przewodzili najsilniejszej
federacji państw na obszarze Mezoameryki.
MAJOWIE I AZTEKOWIE
POŁOŻENIE MAJÓW I
AZTEKÓW
KULT
Ceremonie zajmowały decydujące miejsce w życiu społeczeństw
przedkolumbijskich nic przeto dziwnego ,że stan religijny był bardzo
powszechny i wysoce wyspecjalizowany . Duchowni wywodzili się z
wysokich warstw ludu, a ich uczeniem zajmowały się specjalne szkołycalmecac .W istocie , kapłani predeszynowani wyłącznie do składanie
ofiar, byli traktowani jako personel niższego rzędu.
KULT
KOSMOLOGIA
Spomiędzy wszystkich ludów przedkolumbijskich Aztekowie powołali
do życia jedną z lepiej znanych wizję świata. Wychodzili z założenia że
powierzchnia Ziemi, w kształcie dysku okrążona wodami, mieści się w
centrum Wszechświata i podzielona jest poziomo i pionowo . Byli
zdania że , ż powyżej znajduje się trzynaście nieb, poniżej zaś dziewięć
regionów podziemnych.
KOSMOLOGIA
RYTUALNA GRA W PELOTĘ
Rytualna gra w pelotę inaczej nazywana tlacbtli był to symbol
Azteków i Majów. Gra polega na tym że teren jest podzielony na
cztery części skupiony wokół centrum . Rywalizacja dwóch zespołów
symbolizuje walkę między dniem i nocą . Gra w pelotę jest więc
przygotowaniem do złożenia ofiary.
BOISKO DO GRY W PELOTĘ
TOLTEKOWIE
Toltekowie – nazwa nadawana przez naukowców mało znanej
prekolumbijskiej kulturze ze środkowego Meksyku, wiązanej zwykle z
miastem Tula z X w., albo – zwłaszcza w ostatnich dekadach –
mitycznym po części przodkom Azteków i Majów z całego szeregu
rozwiniętych cywilizacyjnie społeczności ich poprzedników.
TOLTEKOWIE
OFIARY Z LUDZI
Ofiary z ludzi – praktyki religijne poświadczone w różnych epokach i
różnych częściach świata, polegające na zabiciu człowieka w ofierze
bóstwu. Były związane z istniejącym w danej kulturze systemem
wierzeń lub z lękiem przed konkretnym grożącym kataklizmem.
Niekiedy ofiary z ludzi były połączone z rytualnym kanibalizmem.
PANTEON
 Panteon w Rzymie – miejsce poświęcone wszystkim bogom), to
okrągła świątynia na Polu Marsowym, ufundowana przez cesarza
Hadriana w roku 125 na miejscu wcześniejszej z 27 r. p.n.e.,
zniszczonej w pożarze w 80 r. n.e.
PANTEON
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ!
ŹRÓDŁO:ENCYKLOPEDIA
MEMO Larousse
Download