Uploaded by User4326

Majowie

advertisement
Majowie to plemię indiańskie, które zamieszkiwało tereny obecnego południowego Meksyku
- głównie półwysep Jukatan, Gwatemalę i Belize.
Majowie należeli do cywilizacji epoki kamiennej. Większość przedmiotów wykonywali oni z
krzemienia i obsydianu. Popularne było również drewno. Uprawiali kukurydzę, fasolę,
papryki chili, bawełnę, tytoń i drzewka owocowe. Prowadzili oni handel morski i lądowy.
Pierwsze ślady działalności Majów można odnaleźć już w 1200 p.n.e. w Belize.
Okresy działalności tego plemienia można podzielić na cztery okresy:

Okres preklasyczny (2000 p.n.e. - 200 n.e.)
W czasie tego okresu powstawało wiele osad, które nie zachowały się do dzisiejszych czasów
ze względu na materiał organiczny, z którego były budowane.
Zaczęły się wtedy oznaki handlu pomiędzy osadami oraz formowanie się systemu
arystokratycznego.
Wytwarzano ceramiczne naczynia.
Waza wykonana przez Majów.

Okres klasyczny (200 - 900 n.e.)
Zaczyna się w momencie pojawienia się pierwszych dat kalendarzowych zapisanych przy
użyciu Długiej Rachuby - kalendarza Majów o nieznanej dacie zerowej.
Osady rozwijają się i przeradzają się w miasta.
Jako jedyna w tamtym okresie, cywilizacja Majów posługuje się pismem.
Pismo to posługiwało się obrazkami, których tematyka
została zapomniana, przez co teksty z tamtego okresu są nie do odczytania.
Państwa - miasta były rządzone przez dynastie, między którymi, podobnie jak w kulturze
europejskiej, dochodziło do małżeństw, wojen i hołdów lennych.
Pojawienie się klas społecznych.
Rozwinięcie handlu.

Okres klasyczny schyłkowy (700 - 900 n.e.)
Największa tajemnica prekolumbijskiej Ameryki.
Przestano wznosić ołtarze i budowle religijne.
Upadły rzemiosła a z nimi także handel.
Prawdopodobne teorie upadku cywilizacji:

o



przepaść pomiędzy klasami społecznymi
wzrost liczby ludności
brak żywności

długotrwałe susze
Centra cywilizacji zostały opuszczone ale kultura nie znikła całkowicie.

Okres postklasyczny (900 - 1542 n.e.)
Na półwyspie Jukatan rozwija się rybołówstwo, przemysł tkacki oraz uprawa owoców i
hodowla zwierząt.
Niższy poziom kultury i sztuki.
Zaprzestano rzeźbienia i zapisów kalendarzowych w Długiej Rachubie.
Używano jednak pisma hieroglificznego oraz tworzono kodeksy.
Zmiany w panowaniu nad miastami.
Bunty i przemieszczenia ludności.
Powstanie Księgi Rady Narodu Kicze - jednego z najwybitniejszych dzieł epoki
prekolumbijskiej.
Księga zawiera elementy mityczne stworzenie świata z punktu
widzenia Majów oraz opowieści o królestwie Kicze - Indian zamieszkujących tereny
Gwatemali.
Konkwista - hiszpańskie i portugalskie wyprawy zbrojne organizowane w celu podboju
terenów nowego świata.
Nowe choroby i eksploatacja terenów Majów doprowadziły do znacznego zmniejszenia
liczebności społeczeństwa i rozpadu tych, którzy przeżyli.
Pozostałości miasta Majów w Gwatemali.
Download