wzór listu przewodniego do lekarzy i innych pracowników

advertisement
……….. września 2016r.
Do wszystkich pracowników
Szpitala ………………
Szanowni Państwo,
W sobotę 24 września br. odbędzie się w Warszawie wielka manifestacja wszystkich pracowników
ochrony zdrowia. Początek godzina 12.00 na Placu Zamkowym. Organizatorem manifestacji jest
Porozumienie Zawodów Medycznych (PZM). W jego skład wchodzi 9 ogólnopolskich związków
zawodowych, reprezentujących poszczególne zawody medyczne oraz szereg innych organizacji,
stowarzyszeń i grup pracowników medycznych. Pełny skład PZM i wszelkie inne informacje na temat
manifestacji na stronie: https://www.facebook.com/PorozumienieZawodowMedycznych/
Głównym celem manifestacji jest żądanie istotnego i natychmiastowego zwiększenia nakładów na
publiczną służbę zdrowia do kwoty odpowiadającej – przynajmniej – 6,8 % Produktu Krajowego
Brutto. Dzisiaj nakłady te wynoszą ok. 4,3 % PKB. Bez zwiększenia nakładów żadne programy i
reformy nie przyniosą pozytywnego skutku ani dla pacjentów, ani dla pracowników służby zdrowia.
Tymczasem rząd nie przewiduje w najbliższej kadencji zwiększenia nakładów na lecznictwo.
Rządzący zawsze obawiali się zjednoczonego, wspólnego buntu pracowników określonej branży.
Dlatego na manifestacji 24 września muszą być przedstawiciele wszystkich zawodów zatrudnionych w
publicznej ochronie zdrowia. O możliwości ewentualnego sfinansowania transportu do Warszawy
dowiadujcie się u swoich związków zawodowych.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W MANIFESTACJI 24 WRZEŚNIA !
POWOŁANIEM NIE WYKARMISZ RODZINY.
Jednym z elementem manifestacji będzie wręczenie listu do premier Beaty Szydło. Chcemy zebrać
pod nim 100 tys. podpisów pracowników służby zdrowia. W załączeniu - treść tego listu i tabelka do
zbierania podpisów. Proszę o zebranie podpisów w swoim miejscu pracy i przekazanie zebranych
podpisów do …………….. w terminie do ……………września. List można też podpisać na stronie:
http://www.petycjeonline.com/listotwartyodpzmdopremier
W imieniu Porozumienia Zawodów Medycznych – ………………, przewodniczący Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy.
9 ogólnopolskich związków zawodowych, wchodzących w skład Porozumienia Zawodów Medycznych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii
Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.
Download