OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW

advertisement
OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
HONOROWI FUNDATORZY SZTANDARU
W porządku alfabetycznym:
Adam Rogalewski
Andrzej Radzikowski
Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków Florian
ENKEV Polska S.AEugeniusz Sommer
Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Łódź
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Franciszek Bobrowski
Jan Guz
Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Samorządny Związek Zawodowy Pracowników przy Górażdże Cement S.A.Międzyzakładowa Organizacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Elektromaszynowego Mesko S.A
Międzyzakładowe Związki Zawodowe Energetyków w ENEA S.A
Międzyzakładowe Związki Zawodowe Górników KWB Konin SA
Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Odkrywka” w Rogowcu
Międzyzakładowe Związki Zawodowe Pracowników z ISD Huty
Międzyzakładowe Związki Zawodowe Pracowników Zakładów Azotowych Puławy
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Górników Kopalni Adamów
Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy PKN Orlen S.A.
Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników H uty "Kościuszko" S.A.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy KUŹNIA POLSKA S.A
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników SKSM Sp. z o.o.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Arcelor Mittal Poland S.A.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Organizacji Międzyzakładowej FIAT auto-Poland S.A
Niezależny Związek Zawodowy Górników węgla kamiennego Turów S.A
Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Konfederacja Pracy
Organizacja Zakładowa nr 01 OPZZ Konfederacja Pracy przy BGK w W-wie
Rada Powiatowa OPZZ Wałbrzych
Rada Wojewódzka OPZZ Województwa Świętokrzyskiego
Romuald Brol
Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Instytutu Ogrodnictwa
Wiesława Taranowska
Zakładowa Organizacja Związkowa Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników grupy kapitałowej TAURON przy Wałbrzyc
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Związek Zawodowy Budowlani
Związek Zawodowy Budowlani WarszawaZwiązek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP Komisja Rejonowa przy ZLK
Związek Zawodowy Górnictwa Węgla Brunatnego KWB Bełchatów
Związek Zawodowy Komunikacji Miejskiej i Transportu Katowice
Związek Zawodowy Metalowcy Kraśnik
Związek Zawodowy Metalowcy Pracowników Wagonów Świdnica S.A
Związek Zawodowy Metalowcy WSK PZL-Świdnik S.A
Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wałbrzych
Związek Zawodowy Pracowników Dozoru Technicznego przy Sitech Sp. z o.o.
Związek Zawodowy Pracowników Huty Łabędy
Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej m.st. Warszawy
Związek Zawodowy Pracowników Narodowego Banku
Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego Z.M. Dezamet
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego Zelmer w Rzeszowie
Ufundowany przez Państwa Organizację sztandar w trzydziestą rocznicę powstania
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych jest symbolem naszej jedności.
Jest wyrazem szacunku dla ludzi pracy, zobowiązuje do godnego reprezentowania
wyznawanych przez nas wartości.
Jubileusz jest zasługą wszystkich związkowców zrzeszonych w OPZZ.
Przyjmijcie podziękowania, gratulacje i najlepsze życzenia
RAZEM SILNIEJSI !
Kierownictwo OPZZ
Warszawa, 30 maja 2014 r
.
Download