neurosarkoidoza

advertisement
NEUROSARKOIDOZA
Anna Ossowska
Sarkoidoza = choroba
Boeck’a = Morbus Boeck
• uogólniona choroba ziarniniakowa
• nie jest chorobą zakaźną
• nie jest dziedziczna (czynniki genetyczne)
• nieznana etiologia
• tworzenie ziarniniaków = granulomów (części
składowe komórek układu odpornościowego),
bez cech serowacenia
• forma ostra (zespół Löfgrena) – 20-30% przypadków
zachorowań, forma przewlekła 70-80%
• 3-4 dekada życia, częściej kobiety
Objawy sarkoidozy
• objawy grypopodobne
• zmęczenie / wyczerpanie
• ucisk w klatce piersiowej
• ataki kaszlu
• gorączka
• spadek masy ciała
Narządy zajęte przez
sarkoidozę
• węzły chłonne 100%
• płuca >90%
• wątroba, śledziona 25-70%
• skóra 10-60%
• narząd ruchu 25%
• gałki oczne 10-25%
• OUN 9%
• serce 6%
Neurosarkoidoza
• częstość występowania – ok. 5% chorych na
sarkoidozę
• trudności diagnostyczne
• obecność zmian w OUN wykrytych w badaniu
sekcyjnym
• wysoka umieralność
Objawy neurosarkoidozy
• porażenie nerwu twarzowego (25-50%)
• zaburzenia widzenia, porażenie mięśni
okoruchowych
•  ciśnienia śródczaszkowego
• ataki padaczki
• zaburzenia czynności podwzgórza i
przysadki (moczówka)
• wodogłowie
Objawy neurosarkoidozy
cd.
• bóle głowy
• uporczywa czkawka
• zaburzenia psychiczne
• objawy sugerujące SM
• ostry zator naczynia mózgowego
Diagnostyka
neurosarkoidozy
• RTG głowy
• TK
• MRI (z podaniem środka kontrastowego)
• badanie PMR (poziom ACE; także w surowicy)
Różnicowanie
• gruźlica
• zakażenia grzybicze
• SM
• proces nowotworowy
Leczenie
neurosarkoidozy
• kortyzon (kortykosteroidy)
• leki immunosupresyjne (metotrexat, cyklofosfamid)
• napromienianie mózgowia
• inne leki: talidomid, chlorambucil, pentoksyfilina, itd.
• zdrowy tryb życia
Rokowanie
• 2/3 chorych - jednorazowy rzut
(izolowana neuropatia, aseptyczne
zapalenie opon)
• 1/3 - przewlekły,nawrotowy przebieg
(wodogłowie, wielonerwowe neuropatie i
miopatie)
• śmiertelność 5-10%
• pacjenci z napadami padaczki są w grupie
zwiększonego ryzyka niekorzystnego
przebiegu choroby, gorszego rokowania i
większej śmiertelności
NEUROSARKOIDOZA
Dziękuję za uwagę ! ! !
Download