"ZAUWAŻ MNIE" - Dzień Chorych na Padaczkę

advertisement
"Zauważ mnie"
- 14 lutego Dniem Chorych na Padaczkę Celem akcji jest edukacja, jak zachować się w przypadku napadu padaczkowego,
gdyż wiele osób niestety nie zna przejawów choroby i nie wie jak zachować się w takiej sytuacji.
Z powodu niekontrolowanych napadów padaczki oraz braku zrozumienia ze strony otoczenia, wielu chorych
i ich opiekunów jest zmuszona zrezygnować z nauki, pracy, rodziny, marzeń...
Chorzy na padaczkę mogą w pełni funkcjonować społecznie, jeśli tylko są odpowiednio leczeni i akceptowani.
Choć św. Walenty kojarzy się głównie z Dniem Zakochanych, to jest on także patronem chorych na padaczkę.
Dlatego 14 lutego jest Dniem Osób Chorych na Padaczkę.
Padaczka to choroba, na którą choruje ok. 1% ludzi w Polsce, czyli około 400 tysięcy osób.
Ataki padaczki zazwyczaj powodują przerażenie otoczenia. Ludzie boją się, widząc napady epilepsji, bo nie rozumieją, co
dzieje się z poszkodowanym. Wiedza na temat pierwszej pomocy w ataku padaczki jest niezwykle istotna. Strach zazwyczaj
paraliżuje obserwatorów, ale udzielenie pomocy epileptykowi może nawet uratować mu życie.
Warto zapoznać się z objawami padaczki oraz zasadami udzielania pomocy w trakcie ataku. Niewiedza w tym temacie może
kosztować kogoś życie.
1. Objawy padaczki
Epilepsja to choroba neurologiczna. Rocznie choruje na nią około 100 tysięcy osób. Padaczka jest chorobą przewlekłą.
Napady padaczkowe to najczęstsze objawy padaczki, można je ograniczyć lub też całkowicie wyeliminować. Trzeba jednak
mieć dostęp do najnowszych technologii. Epilepsja nie jest chorobą psychiczną. Bardzo ważna jest pierwsza
pomoc udzielana osobom chorym. Atak padaczki to przejściowe zaburzenie czynności mózgu. Napady wywoływane są
przez gwałtowne wyładowywania bioelektryczne w mózgu.
Symptomy padaczki, które można zaobserwować w trakcie ataku, to: kilkusekundowa utrata świadomości lub
zachowanie świadomości, dłuższe napady z utratą przytomności i drgawkami. Padaczka występuje u wielu osób. Pierwsza
pomoc powinna zostać udzielona jak najszybciej.
2. Pierwsza pomoc przy padaczce








Ułóż chorego w pozycji bocznej ustalonej.
Zapewnij choremu bezpieczeństwo, zabezpiecz go przed upadkiem, skaleczeniem, potłuczeniem tułowia i kończyn.
Usuń z najbliższego otoczenia wszelkie przedmioty zagrażające życiu czy rzeczy o ostrych krawędziach.
Ochroń głowę chorego przed urazami.
Rozepnij choremu pasek i kołnierzyk koszuli, by mógł oddychać.
Pilnuj, by swobodnie oddychał i by miał drożne drogi oddechowe.
Napady padaczkowe trwają około 2-3 minut, więc zachowaj spokój.
Kiedy atak padaczki minie, ułóż chorego na lewym boku, uchronisz go w ten sposób przed zadławieniem.
Jeżeli atak padaczki się przedłuża, wezwij karetkę.
Atak padaczki może sprawić, że chory będzie miał chwilowe zaburzenia logicznego myślenia. Dlatego, gdy atak epilepsji
minie samoistnie, zapewnij mu spokój, by mógł na chwilę zasnąć. Sen jest niezwykle wskazany osobie, która miała atak
padaczki, z uwagi na fakt, że napad kosztuje ją wiele energii i wysiłku fizycznego.
3. Pierwsza pomoc przy padaczce –, czego nie należy robić?








Nie wkładaj nic twardego między zęby chorego.
Nie otwieraj na siłę zaciśniętych szczęk.
Nie próbuj powstrzymać na siłę drgawek.
Nie rób sztucznego oddychania, resuscytacja nie jest potrzebna. Napady padaczkowe charakteryzują się bezdechem.
Nie wkładaj pod głowę chorego jakichkolwiek przedmiotów (poduszek czy koca).
Nie ograniczaj ruchów chorego.
Nie budź chorego po ataku.
Nie podawaj podczas ataku jakichkolwiek napojów czy proszków, bo może to doprowadzić do zadławienia się.
Przedłużający się w czasie atak może doprowadzić do poważnych problemów z oddychaniem, z bezdechem włącznie.
Napad trwający dłużej niż 5 minut może zagrażać życiu, stąd zalecane jest wzywanie pogotowia ratunkowego przy każdym,
nawet najmniejszym ataku.
- Zapoznaj się także z filmem instruktażowym pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=k5INAf1_LKc
Download