NAPADY PADACZKOWE U DZIECI – PIERWSZA

advertisement
www.adrenaLTika.pl
NAPADY PADACZKOWE U DZIECI – PIERWSZA POMOC
Przewlekły charakter padaczki i duży wpływ, jaki choroba wywiera na dziecko, każe traktować padaczkę jako
znaczny problem, z którym musi się zmierzyć sam mały pacjent oraz jego rodzice. Od strony medycznej jednak,
dobrze prowadzone przez lekarzy dziecko, chorujące na padaczkę, nie doznaje problemów zagrażających
bezpośrednio jego życiu.
Napady padaczkowe są przejściowym zaburzeniem czynności
mózgu, powstające na skutek wyładowań bioelektrycznych w
komórkach nerwowych. Zadaniem ratownika w pierwszej pomocy
będzie zabezpieczenia dziecka
podczas napadu, by nie doznało
Najważniejszym zadaniem
urazów oraz wezwanie pogotowia
ratownika podczas udzielania
ratunkowego, by w sytuacji, gdy sam
pierwszej pomocy dziecku w
napad lub utrata przytomności będzie
napadzie padaczkowym, jest
się wydłużać, dziecko otrzymało leki
asekuracja jego głowy, by
przeciwdrgawkowe.
zabezpieczyć ją przed urazami.
ROZPOZNANIE PADACZKI
Szczególnie ważne jest ustalenie
jakie przyczyny leżą u podstaw
napadów drgawkowych u
dziecka. Obok padaczki,
drgawkami mogą się objawiać
m.in. zaburzenia metaboliczne
oraz infekcje układu
nerwowego.
Co robić?
 jeżeli stoisz blisko, a dziecko jeszcze nie upadło, złap je, by nie
doznało urazu głowy podczas uderzenia o ziemię
Padaczka jest najczęstszą z wszystkich chorób
neurologicznych, występujących u dzieci. W
połowie przypadków zachorowań na padaczkę,
pierwsze napady pojawiają się poniżej dziesiątego
roku życia. Określa się, że na padaczkę choruje
0,5% społeczeństwa.
 obejmij głowę dziecka dłońmi, by zabezpieczyć ją przed
urazami w trakcie napadu drgawkowego (jeżeli ratujesz obce
dziecko, którego głowa jest zakrwawiona po upadku, a nie masz
rękawiczek, możesz przytrzymać jego głowę udami lub kolanami)
 poleć komuś, by wezwał pogotowie ratunkowe lub sam
wybierz numer 112 lub 999
 poproś kogoś, by odsunął twarde przedmioty znajdujące się bezpośrednio obok dziecka, by nie
uderzało rękami i nogami o twarde lub ostre
powierzchnie
 jeśli napad minął, a dziecko nie odzyskało jeszcze
przytomności, sprawdź jego oddech
 jeśli oddycha ułóż je na boku w pozycji bezpiecznej,
okryj folią NRC
 regularnie kontroluj jego funkcje życiowe, aż do
przyjazdu pogotowia
DLACZEGO DZIECKO CHORUJE?
Przyczyny występowania i rozwoju padaczki nie
są jeszcze w pełni poznane. Uważa się, że
znaczenie mają zarówno czynniki genetyczne, jak
i te, pochodzenia zewnętrznego. Uwarunkowania
genetyczne określają próg pobudliwości komórek
nerwowych; przyczyną zewnętrzną rozwinięcia
się padaczki może być np. poważny uraz głowy.
Nie jest uzasadnione wkładanie dziecku czegokolwiek do ust.
W sytuacji, w której napad padaczkowy wszystkich zaskakuje, nie masz pod ręką niczego, co mogłoby ochronić
język dziecka przed zranieniem, a równocześnie nie stanowiło dodatkowych zagrożeń (zadławienie, połknięcie,
ułamanie zębów itp.). Skoncentruj się na ciągłym asekurowaniu głowy.
Download