Załącznik 7.6 do SIWZ

advertisement
Załącznik 7.6 do SIWZ 09/2013
„Przygotowanie opracowań stanowiących wkład do raportu w sprawie oceny zasadności
finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w charakterystykach
tych produktów leczniczych dla 7 pakietów leków”
Pakiet 6.
Wybrane leki stosowane w padaczce
Lp.
Substancja czynna
Wskazanie
1
2
3
Ethosuximidum
Gabapentinum
Lamotriginum
4
5
Lamotriginum
Levetiracetamum
6
7
8
9
10
11
Oxcarbazepinum
Phenobarbitalum
Phenobarbitalum
Tiagabinum
Topiramatum
Carbamazepinum
12
Carbamazepinum
13
14
Clonazepaum
Diazepamum
Padaczka z napadami nieświadomości dla dzieci do 3 roku życia
Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku życia
Postępowanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym
indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu
nerwowego;
Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia
Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu
podtrzymującym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia
Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku życia
Padaczka u dzieci do 30 miesiąca życia
Padaczka u dzieci
Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia
Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia
Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w
obrębie ośrodkowego układu nerwowego;
Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych
przerzutach do kory ruchowej mózgu;
Padaczka u dzieci do 1 roku życia
Leczenie doraźne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o
wadze poniżej 10 kg
1
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards