CYBERBULLYING

advertisement
*
*Podstawowe formy cyberprzemocy:
* Nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem
Sieci,
* Rejestrowanie niechcianych zdjęć i filmów,
* Publikowanie w Internecie lub rozsyłanie przy
użyciu telefonu komórkowego ośmieszających,
kompromitujących informacji, zdjęć,
* Podszywanie się w Sieci pod inne osoby.
* NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO
STALKING
* Kolejna nowelizacja kodeksu w zakresie przestępstw komputerowych
nastąpiła w czerwcu 2011 roku.
* 190a Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej
najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami
poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega
karze pozbawienia wolności do 3 lat.
* „Atakowanie” SMS-ami i e-mailami, głuche telefony,
rozpowszechnianie plotek można potraktować jako uporczywe
nękanie , tj. stalking
* Jeżeli następstwem nękania będzie targnięcie się
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ściganie takiego
przestępstwa odbywa się na wniosek złożony przez każdego
pokrzywdzonego.
*Dbać o prywatność danych osobowych
*Zapewnić swoim profilom w Sieci status
prywatny
*Chronić swoje hasła i loginy
*Nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i
filmów
*Nie wymieniać się z kolegami, koleżankami
telefonami komórkowymi
*Traktować innych z szacunkiem
*Nie zamieszczać materiałów, które mogą
kogoś skrzywdzić
*Zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy
komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z
jego udziałem
*Nie rozsyłać za pomocą telefonu
komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów,
które mogą komuś sprawić przykrość
*Nie przysyłać dalej krzywdzących
materiałów, które otrzymujemy w Sieci
*Zawsze pomagać tym, którzy padli ofiarą
cyberprzemocy
*Informować o krzywdzie kolegi, koleżanki
kogoś dorosłego
*Polecić ofierze kontakt z helpline.org.pl
lub innymi serwisami zajmującymi się
problematyką zagrożeń w związku z
korzystaniem z Internetu
np. www.dzieckowsieci.pl
*Nie odpowiadać na zaczepki w Sieci
*Domagać się skasowania filmów i
zdjęć nagranych wbrew naszej woli
*Szukać pomocy dorosłego: rodzice,
pedagog, wychowawca, policja
*Zachować dowody przemocy
*Interweniować u dostawców usług
internetowych
•www.helpline.org.pl
*bezpłatny numer telefonu 0 800 100 100
- pomoc młodym internautom i ich
opiekunom w sytuacjach zagrożenia;
WAŻNE STRONY
INTERNETOWE
• www.dzieckowsieci.pl
nauczyciele gimnazjum mogą
pobrać scenariusze lekcji, w zakładce „Rodzice” można
znaleźć materiały do wydrukowania elementarz dla
rodziców, elementarz dla dzieci itp.
• www.cyberprzemoc.pl
–
serwis
o
zjawisku
cyberprzemocy oraz sposobach reagowania na nią
• wyszukiwarki
dla młodych użytkowników można je
dodać
do
ulubionych
http://dzieci.wp.pl,
http://kids.yahoo.com , http://www.askforkidscom
* PAMIĘTAJ TO CO TRAFIA DO SIECI ZOSTAJE TAM
*NA ZAWSZE!!!
*Potrzebujesz pomocy szukaj jej u
dorosłego!!!
*
Download