Prezentacja

advertisement
AUDYT PUNKTÓW SPRZEDAŻY
(Dystrybucja, Ceny, Promocje, Udziały Półkowe)
ROZPOZNAWANIE OBRAZU ZE ZDJĘĆ
Zweryfikuj dystrybucję swoich produktów na podstawie zdjęć
100%
rozpoznanych produktów ze zdjęć
w godzinę* od zrobienia zdjęcia poznasz
dystrybucję swoich produktów
80%-95%
algorytm odnajdujący produkty na
podstawie zdjęć
+ dodatkowo rozpoznanie ręczne
* W przypadku bardzo szerokich kategorii w sklepach
o dużej powierzchni sprzedaży – do 24h.
Audyt punktów sprzedaży
Aplikacja na telefon iOS, WP, Android
W terenie są
Twoi przedstawiciele handlowi
Zawodowi audytorzy ABR SESTA
Konsumenci dzięki aplikacji TakeTask
Min 1000 zdjęć w terenie
Doświadczony zespół (150 audytorów)
2 500 Agentów TakeTask
Aplikacja na iOS, Android,
Windows Phone
W 2015 roku 80 000 audytów
W 2015 roku wykonali oni
12 000 zadań
PH robią zdjęcia półki
 Audytorzy są wyposażeni
w aplikacje na smartfonach
Zdjęcia są przesyłane na serwer
 Szkolenia przed rozpoczęciem
badania
Nasi Agenci są do Twojej dyspozycji
o każdej porze dnia i nocy, 365 dni
w roku!
 Dyżur telefoniczny w trakcie
realizacji audytu
Program Kontroli Jakości
Pracy Ankieterów
Audyt punktów sprzedaży
3
Dystrybucja
Zastosowanie – kontrola:




Logistyki
Przedstawicieli handlowych
Firm merchandisingowych
Sklepów
Zakres:





Określenie poziomu dystrybucji
Zbadanie dystrybucji produktów vs. listingi
(poziom OOS)
Sprawdzenie prędkości wprowadzania
nowości na rynek
Badanie obecności produktów w
poszczególnych strefach półki
Możliwość raportowania danych zgodnie ze
strukturą działu sprzedaży
Audyt punktów sprzedaży
 Obecność SKU na półce (%)
 Obecność SKU na
odpowiedniej półce (%)
 Zgodność z planogramem
 Liczba twarzyczek (%)
 Estetyka (skala 1-5)
4
Dystrybucja – 100% rozpoznanych produktów ze zdjęć
Istniejące możliwości aplikacji:
 Dopasowanie SKU do produktów
nierozpoznanych
 Usunięcie błędnych rozpoznań
 Zatwierdzenie zdjęcia.
 Raportowanie on-line
Audyt punktów sprzedaży
5
Przetestuj z nami
Założenie minimum 1 000 rozpoznanych zdjęć w miesiącu* (tyle zdjęć półek mają wykonać PH)
Przed przygotowaniem do testów aplikacji do rozpoznawania obrazu należy:





Wybrać kategorie / listy produktowe
Przesłać minimum 100 zdjęć sklepowych (przed testem) z półki
Podpisanie NDA
Przekazanie informacji o sprzęcie, jakim posługują się PH
Wskazanie przedstawicieli handlowych do testów
Algorytm sam się doucza, a więc im więcej zdjęć w bazie jest rozpoznanych, tym większa
dokładność rozpoznania produktu ze zdjęcia (mniej ręcznego domaczowywania), a więc wyniki też
są dostępne szybciej.
* w większości wykonuje się zdjęcia element po elemencie, więc w trakcie 1 wizyty wiele zdjęć jest wykonywanych
Audyt punktów sprzedaży
6
Prezentacja wyników
Dostępne są następujące formy raportowania:




W MS EXCEL (Tabele/ programowanie VBA)
CSV
W systemie raportowania on-line
Prezentacje PowerPoint
Audyt punktów sprzedaży
Raportowanie jest dostosowane
do schematów wykorzystywanych
w Państwa firmie!
7
Ekspozycje dodatkowe
AUDYT PROMOCJI
Zastosowanie:
 Kontrola egzekucji promocji
 Analiza działań konkurencji (udział w promocjach)
Dodatkowo kodowanie:
 Typ ekspozycji (końcówka regału, display, półka, komin
promocyjny)
 Miejsca ekspozycji (aleja wejściowa, centralna,
produktowa, strefa przykasowa)
 Narzędzia promocyjne (bonus, gratis z produktem
z kategorii / spoza kategorii, cena promocyjna, gazetka)
Audyt punktów sprzedaży
8
Sebastian Starzyński
Prezes
T: +48 22 322 6524
M: +48 601 336 886
E: [email protected]
ABR SESTA Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
T: +48 22 322 65 00
F: +48 22 322 65 01
E: [email protected]
www.abrsesta.com
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000189138;
Kapitał zakładowy: 2.200.000 zł; Regon: 140775652; NIP: 7010050902
Download