STANOWISKO WENTYLOWANE DO

advertisement
STANOWISKO WENTYLOWANE DO MAKROSKOPOWEJ OBRÓBKI MATERIAŁU
HISTOLOGICZNEGO – 2 OSOBOWE - ilość 1
Lp.
Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne
1. Stanowiska do makroskopowej obróbki materiału histologicznego i do prac z
parametry wymagane
tak
formaliną
2. wymiary stanowiska ok. : szerokość 190) cm, wysokość : 170cm
tak
głębokość 80 cm
3. 2 blaty roboczy perforowany dwudzielne o wymiarach ok. minimum :
tak
80 cm x 70cm
4. wanna wewnętrzna( blat wewnętrzny ) stanowisk z odprowadzeniem do tak
kanalizacji i wyjściem kanału wentylacyjnego
5. centralny system wentylacji wywiewanej w dół z powierzchni pracy
tak
zapewniający wymianę powietrza do minimum 800 m3/h
6. Własny wentylator o regulacji siły ciągu ; minimum 3 pozycje
tak
7. Zlew po środku wyposaŜony w wylewkę wyciągana na giętkim
tak
przewodzie umoŜliwiająca wykorzystanie jako prysznica do płukania
materiału i sito do odsączania
8. Zlew na formalinę połączony węŜem ze zbiornikiem
tak
9. wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej
tak
10. Nadstawka nad blatem roboczym z plecami i minimum 2 półkami
tak
11. System oświetlenia stanowiska
Tak
12. Skrzynka z bezpiecznikami i gniazdem do zasilania elektronarzędzi
Tak
13. Zasilanie 230V/50Hz
Tak
14. Urządzenie wyposaŜone
w system
komputerowo-optycznego rejestracji Tak
zdjęć materiału makrosopowego
15. W
wyposaŜeniu
program
komputerowy
do
rejestracji
zdjęć Tak
makroskopowych materiału histologicznego
16. Program z funkcja automatycznego wymiarowania próbki
Tak
17. Program z funkcją kalibracji kamery
Tak
18. Program posiadajacy moŜliwośc tworzenia protokołów –opisów zdjęć z Tak
zapisem na dysku komputera
19. program komputerowy w języku polskim
Tak
20. w wyposaŜweniu aparat cyfrowy o matrycy min 6 mln. Pikseli
Tak
21. w wyposaŜeniu ruchome ramię umoŜliwiające dowolne podwieszenie Tak
aparatu nad polem pracy
22. w wyposaŜeniu komplet kabli i osprzętu do podłączenia systemu do Tak
komputera
Oferent musi posiadać, ,podpisany kontrakt serwisowy z producentem oferowanych urządzeń lub
autoryzowanym przedstawicielem producenta w Polsce . Dołączyć oryginalne foldery ze zdjęciami i
opisy techniczne urządzeń .
Download