dane personalne

advertisement
KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
HOSTESSA
1. Imię i nazwisko........................................................................................................................
2. Drugie imię ...................................... 3. Imiona rodziców ......................., .........................
4. Nazwisko rodowe ............................................
5. Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................
6. PESEL
7. NIP
8. Urząd Skarbowy kod.......................miejscowość..................................................................
ul........................................................................
9. Adres zamieszkania pobyt stały:
- województwo............................................powiat.................................................
- gmina .........................................................ul. ...................................................
- nr domu...............nr mieszkania............. poczta /kod. pocztowy/...................................
- miejscowość ………………………telefon …………………………………..
10. Adres e-mail ……………………………………………………….
11.Nr i seria dowodu osobistego ...........................................................
12. Jestem:
o uczennicą/uczniem (ksero legitymacji)
o studentką/studentem (ksero legitymacji)
nazwa uczelni…………………………………………………...........dziennie/zaocznie
13. Dyspozycyjność ……………………………………………………………………………
14.Charakterystyka:
o wzrost …………………….
o rozmiar odzieży …………..
o kolor oczu …………………
o kolor i długość włosów ………………….………
1
15. Znajomość języków obcych:
Język
znajomość
biegła
słaba
dobra
Angielski
Niemiecki
Włoski
Francuski
Rosyjski
Inne
Posiadane certyfikaty (prosimy o załączenie ksero):
………………………………………………………………………………………………
(nazwa certyfikatu)
16. Doświadczenie w zakresie obsługi targów(nazwa imprezy), promocji, pokazów itp
…………………………………………………………………………………………………
17. Zdjęcia (2 zdjęcia, najlepiej w formacie *JPG, twarz i cała sylwetka ciała)
Wyrażam zgodę na publikację moich zdjęć i informacji o mnie zgodnie z wypełnionym
formularzem.
Oświadczam, ze zostałam poinformowana przez administratora bazy danych, czyli Targi
Kielce, zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, o celu i sposobie
publikacji moich danych osobowych oraz zdjęć.
Kielce, ....................................
..................................
(podpis)
2
Download