Miejsce narodzin Miłosza Miłosz w młodości II

advertisement
‘’ Czym jest poezja, która nie ocala
narodów ani ludzi?
Spólnictwem urzędowych kłamstw
Piosenka pijaków, którym za chwilę ktoś poderżnie gardla,
Czytanka z polskiego pokoju.
To, że chciałem dobrej poezji, nie umiejąc,
To, że późno pojąłem jej wybawczy cel,
To jest i tylko to jest ocalenie. (…)’’
Przedmowa, wiersz z tomu ‘’Ocalenie’’
Ur. 30 czerwca 1911 w Szetejniach, zm. 14 sierpnia 2004 w
Krakowie
Prezentacja została stworzona w oparciu o zagadnienia omawiane
podczas lekcji historii i opracowania własne.
HISTORIA
ŻYCIA
NOBLISTY.
DZIECIŃSTWO MIŁOSZA
• Czesław Miłosz był pierworodnym synem Aleksandra Miłosza i Weroniki Miłoszowej
z Kunatów
•Rodzina Miłoszów, pieczętująca się herbem Lubicz, cieszyła się starym szlacheckim
pochodzeniem.
•Czesław Miłosz wraz z rodzicami podróżował po Rosji 1913/1918 w związku z
powołaniem ojca do armii carskiej.
•Wielkie Księstwo Litewskie, na którego dawnych terenach Miłosz się wychował, wraz
ze swą wielokulturową i tolerancyjną atmosferą, wywarło decydujący wpływ na
twórczość poety
Miejsce narodzin Miłosza
Miłosz w młodości
II WOJNA ŚWIATOWA
•Po rozpoczętej niemieckiej agresji na Polskę I września 1939r. Miłosz udaje się na
południe kraju .
•Pobyt Miłosza w Rumunii w trakcie inwazji Armii Czerwonej na wschodnią granicę
Rzeczpospolitej.
•Wojska ZSRR zajmują Wilno a następnie przekazują je Litwinom, w tym czasie
Miłosz powraca do rodzinnego miasta przyjmując obywatelstwo litewskie.
•Wszystkie te wydarzenia bardzo wpłynęły na życie poety, co miało odzwierciedlenie
w jego poezji.
•Przeniósł się do okupowanej przez Niemców Warszawy, gdzie pracował w bibliotece
uniwersyteckiej jako woźny
•Pod pseudonimem Jan Syruć w 1940r. opublikował tom wierszy.
•W 1944r. wyjechał do Krakowa.
OKRES POWOJENNY
•Podjął prace w dyplomacji komunistycznego rządu Polski w Paryżu i Stanach
Zjednoczonych, jako Attache kulturalny.
•Mieszkał pewien czas w Maissons – Laffitette we Francji, co doprowadziło do
wieloletniej współpracy z redaktorem kultury.
•W 1960r. przeprowadził sie do Stanów Zjednoczonych, wykładał tam literaturę
słowiańską na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.
•Ze względu na swoją przeszłość i poglądy polityczne uważany jest za artystę
bardzo kontrowersyjnego, a wiele osób twierdzi wręcz, iż był zdrajca.
•Został potępiony przez Związek Literatów Polskich oraz niektórych autorów,
między innymi: Jarosława Iwaszkiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
i Antoniego Słomińskiego.
•Książki Miłosza były drukowane w podziemiu, przemycane zza granicy, a dla
nie których dostępne w działach prohibitów bibliotek uniwersyteckich.
•Również odrzucała go cześć polskiej emigracji, zarzucającej mu poparcie dla
przemian w Polsce i bolszewizm.
Konstanty Ildefons Gałczyński
Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
•W 1978r. Otrzymał międzynarodową nagrodę literackaą Neustadt zwaną ‘’Małym
Noblem’’
•W 1980r. Literacka nagroda Nobla za całokształt twórczości.
•W 1981r. Doktorat Honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
•W 1989r. Doktorat Honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
•W 1990r. Członek Polskiej Akademii Umiejętności.
•W 1994 r. Czesław Miłosz został odznaczony Orderem Orła Białego
• W 1996r. Polskie Radio przyznało mu nagrodę Diamentowy Mikrofon
STUDIA MILOSZA
•Miłosz podjął studia prawnicze po maturze na Uniwersytecie Stefana
Batorego w Wilnie.
•W trakcje studiów nawiązał współpracę z grupą poetycką Żagary.
•Współredagował Pismo Literackie o tej samej nazwie.
•Debiutował w 1930r. Utworami ‘’Kompozycja i Podroż’’ w czasopiśmie
‘’Alma Mater Vilnensis’’
O UNIWERSYTECIE
•Polski Uniwersytet w Wilnie został powołany do życia 28 sierpnia 1919 r. dekretem Józefa
Piłsudskiego jako Uniwersytet Stefana Batorego (Universitas Batoreana Vilnensis).
Otwarcie uczelni nastąpiło 11 października 1919 r. pierwszym rektorem mianowano prof.
Michała Siedleckiego.
•W początkach lipca 1920 r. tuż przed zajęciem Wilna przez bolszewików, część personelu i
mienia uniwersyteckiego ewakuowano do Warszawy i Poznania, a pozostały majątek
ruchomy i nieruchomy pozostawiono pod opieką Ludwika Abramowicza. Po bitwie
warszawskiej i klęsce armii czerwonej nad Niemnem oraz przejęciu Wilna przez wojska
polskie 9 października 1920 r. powrócono do organizowania i odbudowy uniwersytetu.
OKRES WILEŃSKI
•Narodziny i dzieciństwo na ziemi Litewskiej, gdzie wychowywał sie wraz ze swoją
wielokulturową i tolerancyjną atmosferą, która wywarła wpływ na twórczość poety.
•Inspiracje dla niego stanowiło spokojne życie na wsi, jak i szalone podróże z ojcem.
OKRES WOJENNY
•Po wybuchu wojny Miłosz znalazł się na froncie jako pracownik Polskiego Radia
•Po wkroczeniu Rosjan na teren Polski przedostaje się do Rumunii
•Przebywając w okupowanej Warszawie, zajmuje się pracą wydawniczą. Tłumaczy esej
filozoficzny Jacques’a Maritaina „Drogami klęski”, wydaje antologię poezji
antynazistowskiej pt. „Pieśń odległa”.
OKRES POWOJENNY TUŻ PRZED EMIGRACJĄ
• W 1951r. prosi o azyl polityczny we Francji.
•W trakcie pobytu w Paryżu decyduje sie na spotkanie z Jerzym Giedroyciem, prosząc go
o ukrycie i zabezpieczenie jego rzeczy gdy otrzyma azyl polityczny.
Jerzy Giedroyc
EMIGRACJA
•Większość swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych i Paryżu.
•Twórczość Miłosza przed otrzymaniem Nagrody Nobla nie była znana i wydawana na terenie
Polski, wydawał ją głównie Paryski Instytut literacki.
•1937r. pierwsza emigracja do Warszawy.
TWÓRCZOŚĆ CZESŁAWA MIŁOSZA
•1930r. Debiutował wierszami zamieszczonymi w czasopiśmie uniwersyteckim.
•1933r. Wydał Poemat o czasie zastygłym.
•1936r. Wybór wierszy Trzy zimy
•1937r. ‘’W mojej ojczyźnie’’ – Prorocza wizja tułaczej przyszłości.
•1942r. ‘’Walc’’
•1943r. ‘’Campo di Fiori’’ - Bunt przeciwko obojętności, powściągliwości, życiu w
kłamstwie i nie sprawiedliwości.
•1945r. ‘’Ocalenie’’ – Daje wnikliwa analizę epoki.
•1949r. ‘’Piosenka o Porcelanie’’ – Podjęty został problem estetycznej funkcji poezji.
•1953r. ‘’Zniewolony umysł’’ – Paraboliczna powieść, która demaskowała ustawy kilku
współczesnych pisarzy.
•1955r. ‘’Dolina Issy’’ - Traktat ten ukazuje piękno i grozę przyrody.
•W języku angielskim wydał szkice o Dostojewskim.
•1957r. Traktat Poetycki
•1969r. ‘’Moja wierna mowo’’ – Oddaje w bardzo osobistym tonie przekonanie wygnańca,
ze jego jedyna pewna ojczyzna pozostaje mowa, nawet jeśli nie spełnią swojej
podstawowej funkcji.
Twórczość jego charakteryzuje astro katastrofizm i
tęsknota za utraconą Arkadią. Oscylują one między
przeczuciem nadchodzącego końca cywilizacji,
zbliżającego sie kataklizmu, a afirmacją życia,
podziwianiem przyrody .
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2011
Rokiem Miłosza. Na program obchodów 100. rocznicy
urodzin pisarza złożyły się nowe wydania książkowe,
konferencje, dyskusje i wystawy, organizowane w Polsce
i za granicą – od Krasnojarska przez Wilno, Krasnogrudę,
Kraków, Paryż po Nowy Jork i San Francisco. Jego
najważniejszym punktem był II.
BIBLIOGRAFIA
Błoński. J – ‘’Miłosz jak świat’’ Kraków 1998r.
Chrząstkowska. B – ‘’Poezje Czesława Miłosza’’ Warszawa 1993r.
Hańczakowski. M, Kuziak. M, Zawacki. A, Żynis. B – ‘’Epoki literackie od antyku do
współczesności’’ Bielsko – Biała 2001r.
http://no.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Mi%C5%82osz
Fotografię
http://google.pl
Muzyka
http://www.youtube.com/user/imaginaried
Prezentacja autorska: Natalia Dominika Bielińska
kl. I liceum
Szkoła Polska w Oslo
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w
Oslo
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards