Czes*aw MI*osz

advertisement
CZESŁAW MIŁOSZ
Czesław
Miłosz
urodził się 30
czerwca 1911 r. w
Szetajniach na Litwie.
Był
pierwszym synem
Weroniki z Kunatów i
Aleksandra Miłosza.
Był
polskim prawnikiem,
dyplomatą, poetą,
prozaikiem, eseistą,
historykiem literatury,
tłumaczem w latach 1951–
1989 .
Na
dawnych terenach Wielkiego
Księstwa Litewskiego,
wychowywał się Miłosz wraz ze
swą wielokulturową atmosferą,
która wywarła na niego
decydujący wpływ na jego
twórczość.
Zarówno
dla niego inspirację
stanowiło spokojne życie na
wsi, jak i szalone podróże z
ojcem. Ogromny wpływ na
poetę miały także wydarzenia
historyczne, których był
naocznym świadkiem.
19
września 1917 urodził
się jego młodszy brat,
Andrzej Miłosz, późniejszy
reżyser dokumentalista,
publicysta i tłumacz.
Miłosz
studiował na
Uniwersytecie Stefana Batorego
w Wilnie, najpierw polonistykę
na Wydziale Humanistycznym,
po krótkim czasie przeniósł się
na Wydział Nauk Społecznych,
by studiować prawo.
 Debiut
Miłosza przypada na rok
1930 – w piśmie „Alma Mater
Vilnensis” ukazują się wtedy jego
dwa wiersze. Miłosz jest w tym
czasie współzałożycielem grupy
„Żagary”. W tym czasie odbywa
także swoją pierwszą (letnią,
studencką) podróż do Paryża.
 Debiut
książkowy to rok 1933 i tomik
„Poemat o czasie zastygłym”. Uzyskał
on uznanie i został wyróżniony nagrodą
Związku Zawodowego Literatów
Polskich. Pieniądze uzyskane ze
stypendium Funduszu Kultury
Narodowej umożliwiają Miłoszowi
roczny pobyt w Paryżu. Po powrocie na
Litwę, w 1936 r. wydaje kolejny tomik
poezji, „Trzy zimy”.
W
tym czasie Miłosz pracuje w
rozgłośni radiowej Polskiego Radia w
Wilnie. Zostaje z niej usunięty za
lewicowe poglądy i wyjeżdża do Włoch.
Po powrocie związuje się z Warszawą,
gdzie pracuje znów w Polskim Radiu.
Jego wiersze i artykuły zaczynają
ukazywać się w czasopismach
literackich, m.in. w „Pionie”,
„Kwadrydze”, „Ateneum”.

Po rozpoczętej 1 września 1939 niemieckiej
agresji na Polskę, Miłosz udał się na
południe kraju. Kiedy 17 września na mocy
paktu Ribbentrop-Mołotow wojska Armii
Czerwonej rozpoczęły inwazję na wschodniej
granicy Rzeczypospolitej, poeta znajdował
się już w Rumunii. Wojska ZSRR zajęły
Wilno a potem przekazały je Litwinom.
Miłosz powrócił do rodzinnego miasta,
przyjmując obywatelstwo litewskie.
 Jednak
już 14 czerwca 1940 150 tys.
żołnierzy ZSRR wkroczyło na teren
Litwy i rozpoczęła się sowiecka
okupacja. Poetą bardzo wstrząsnęły te
wydarzenia, co miało odzwierciedlenie
w jego poezji. Opuścił Wilno i przeniósł
się do okupowanej przez Niemców
Warszawy, gdzie pracował jako woźny
w Bibliotece Uniwersyteckiej.
 Uczestniczył
w podziemnym życiu
literackim, pod pseudonimem Jan
Syruć opublikował w 1940 r. tom
Wiersze. Po upadku 2 października
1944 r. powstania warszawskiego
wyjechał do Krakowa, w którym
pozostał do końca 1945 roku.
 Publikuje
w „Czytelniku” tom wierszy
„Ocalenie”. Miłosz wyjeżdża do Nowego
Jorku jako pracownik dyplomatyczny,
pracuje w konsulacie w Nowym Jorku,
później w Waszyngtonie jako attache
kulturalny. Tam powstaje jego słynny
„Traktat moralny” ogłoszony w 1948 r.
w „Twórczości”.

Przyjazd Miłosza latem 1949 r. do Polski
powoduje wstrząs – poeta uświadamia sobie
prawdę o ustroju totalitarnym. W 1950 r.
zostaje I sekretarzem ambasady PRL w
Paryżu. 1 lutego 1951 zwraca się do władz
francuskich o azyl i przeprowadza się do
Maisons-Lafitte. Niedługo później w paryskiej
kulturze ogłasza swój artykuł „Nie” oraz
rozpoczyna prace nad „Zniewolonym
umysłem”.
W
1960 r. otrzymuje posadę
wykładowcy na Uniwersytecie
Kalifornijskim, na Wydziale Literatur i
Języków Słowiańskich. Przez najbliższe
20 lat Miłosz godził stanowisko
wykładowcy z twórczością pisarską.
Ogłasza tomiki wierszy: „Król Popiel i
inne wiersze”, „Gucio zaczarowany”,
„Miasto bez imienia”, „Gdzie wschodzi
słońce i kędy zapada”.
W
1974 r. otrzymuje nagrodę
Pen Clubu za tłumaczenie
poezji polskiej na język
angielski.
W
1978 roku Miłosz otrzymał
Międzynarodową Nagrodę
Literacką Neustadt zwaną
"Małym Noblem".
W
1990 Miłosz został członkiem
Polskiej Akademii Umiejętności. Był
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich (otrzymał legitymację nr 1).
w
1992 r. przyjeżdża do
rodzinnej Litwy, gdzie otrzymuje
tam tytuł doktora honoris causa
Uniwersytetu Witolda Wielkiego
w Kownie. W 1993 r. na stałe
osiada w Krakowie.
NAJWAŻNIEJSZE DZIEŁA







Trzy zimy - 1936
Wiersze - 1940
Ocalenie - 1945
Traktat poetycki - 1957
Gucio zaczarowany 1965
Miasto bez imienia 1969
Gdzie wschodzi słońce
i kędy zapada - 1974







Traktat moralny, Hymn
o perle - 1982
Nieobjęta ziemia - 1984
Kroniki - 1987
Dalsze okolice - 1991
Na brzegu rzeki - 1994
To - 2000
Druga przestrzeń 2002
Czesław
Miłosz zmarł
w Krakowie 14 sierpnia
2004 roku.
Download