Warszawa, 1

advertisement
I. Jak powstała filozofia i dlaczego powstała w Grecji?
- mit u źródeł filozofii;
- prawda wiary a prawda rozumu;
- filozoficzne zdziwienie;
- poszukiwanie zasady i przekraczanie świata zmysłów;
- poszukiwanie prawdy i poznania (grecki rozum i myślenie racjonalne);
Lektury:
1. Grecki mit o stworzeniu świata, cyt. za: Jan Parandowski, Mitologia, w: Adam
Anuszkiewicz, Piotr Marciszuk, Robert Piłat: Edukacja filozoficzna dla I klasy
gimnazjum, STENTOR,Warszawa 2001, s. 10-13;
2. Umberto Eco, Imię róży, fragment o jednorożcu, tamże, ss. 33-35.
3. Bruno Schulz, Mityzacja rzeczywistości, w: tenże: Opowiadania, wybór esejów i
listów, Ossolineum, Wrocław 1998, ss. 383-386.
4. Wisława Szymborska, Nic dwa razy, w: Estera Lasocińska, Kamyk filozoficzny,
Edukacja filozoficzna dla szkół ponadgimnazjalnych, STENTOR, Warszawa 2007, s.
18.
II.
Dlaczego wartość jest wartościowa?
- wartości a sens życia;
- kłopoty z miłością w filozofii i literaturze
Lektury:
1. Józef Tischner, Problem wartości, w: tenże, O człowieku. Wybór pism filozoficznych,
Ossolineum, Wrocław 2003, ss. 238-243.
2. Robert Piłat, Sens życia, w: tenże, Edukacja filozoficzna dla III klasy gimnazjum,
STENTOR, Warszawa 2005, ss. 169-178.
3. Piotr Marciszuk, Kłopoty z miłością, w: Edukacja filozoficzna dla II klasy gimnazjum,
STENTOR, Warszawa 2003, ss. 7-17.
III.
Historia filozofii a historia literatury – czy filozofia jest kontekstem dla
epok literackich?
Lektury:
1. Wprowadzenia w filozofię poszczególnych epok literackich w serii: Most. Przewodnik
dla licealistów. Tomy: Starożytność, Średniowiecze, Renesans, Barok, Oświecenie,
Romantyzm, Młoda Polska, Wiek XX, STENTOR, Warszawa 2003-2009.
2. Michel de Montaigne, Próby, esej O wychowaniu dzieci, w: seria „Lekcja Literatury”,
WL, Kraków 1996, ss. 40-47.
IV.
Konteksty filozoficzne w poezji Stanisława Barańczaka
Lektury:
Stanisław Barańczak, Zdjęcie, w: tenże, Wiersze zebrane, Wyd. a5, Kraków 2006, ss.
372-373
oraz Fotografia pisarza, tamże, s. 167.
V.
Konteksty filozoficzne w twórczości Czesława Miłosza.
Lektury:
1. Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, w: Miłosz w szkole, STENTOR, Warszawa 2013, ss.
189-193.
2. Czesław Miłosz, Rozdział, w którym autor przyznaje się, że jest po stronie ludzi w braku
czegoś lepszego, w: tenże, Metafizyczna pauza, ZNAK, Kraków 1995, ss. 96-106.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards