Filozoficzna interpetacja mitu

advertisement
Filozoficzna interpretacja mitu o Syzyfie
(A. Camus: Mit Syzyfa)
Jola Tinel
Człowiek zawsze
odnajdzie swój
ciężar
.
Spis treści:
 Wprowadzenie
 Zadanie
 Proces
 Źródła
 Ewaluacja
 Konkluzja
Wprowadzenie

Czym jest mit? Najprostsza definicja brzmi: mit to opowieść o bogach. Pierwsze próby stworzenia
definicji tego gatunku pojawiły się już w starożytności. Szczególnie dużo uwagi mitom poświęcił wiek
XIX i XX, kiedy to omawiany gatunek stał się tematem rozważań antropologicznych, etnograficznych,
socjologicznych, psychologicznych. Nie ma jednej teorii mitu, jednego spójnego poglądu na to, czym
on jest . Mit staje się pojęciem wieloznacznym, a próby wyjaśnienia jego istoty są zależne od
perspektywy, z jakiej jest on badany.

W ujęciu socjologicznym funkcja mitu „(…) polega na podtrzymaniu i uzasadnieniu pewnego
porządku społecznego”. (J. Campbell ).

W ujęciu psychologicznym mit natomiast staje się metaforą ludzkiego życia. W losach postaci
mitologicznych można odnaleźć sytuacje analogiczne do tych, które często towarzyszą naszemu życiu.
Oczywiście trzeba pamiętać, że należy wtedy odczytać symboliczne znaczenie opowieści. Najbardziej
klasycznym i znanym przykładem psychologicznej interpretacji mitu jest termin stworzony przez
Freuda : kompleks Edypa i Elektry. Osoby zainteresowane tą tematyką odsyłam do pozycji: Schier
Katarzyna, Zalewska Marina Krewni i znajomi Edypa.

Mit i filozofia w zasadzie narodziły się w tym samym czasie i głównym celem obu dziedzin było
poznanie tajemnicy istnienia człowieka i świata. Różnica polegała na tym, że mit posługiwał się fikcją
literacką, a filozofia dążyła do ustalenia faktów o istniejącej rzeczywistości. Jaki więc przyświecał cel
XX wiecznemu filozofowi , który sięgnął po postać Syzyfa , aby zilustrować swoje tezy?

Zapraszam osoby zainteresowane filozofią do samodzielnej próby odpowiedzi na to pytanie.
Zadanie
Następnie przeczytaj fragment Mit Syzyfa z podręcznika (Między tekstami , część I 69-70) i wykonaj następujące
polecenia:
1 . Przypomnij sobie postać Edypa, korzystając ze strony www. wikng.edu.pl, www.sjp.pl
2.Dokonaj dekompozycji tekstu „Mit Syzyfa: i nadaj tytuł każdemu z akapitów.
3. Analizując i interpretując tekst Camusa, zastanów się nad następującymi zagadnieniami:
a)
Dlaczego zazwyczaj na obrazach Syzyf jest ukazany w chwili, gdy pcha kamień? (Poszukaj w Internecie
obrazów Syzyfa autorstwa Tycjan)
b)
Jak rozumiesz pojęcie absurd, człowiek absurdalny?
c)
Co może symbolizować kamień? Skorzystaj ze Słownika symboli Kopalińskiego.
d)
Jak rozumiesz stwierdzenie: absurd i szczęście są nierozłączne?
e)
Do zilustrowania jakiej tezy posłużyła filozofowi postać Syzyfa?
Proces
 Aby zrozumieć tekst A. Camusa musisz poznać główne
założenia egzystencjalizmu. W tym celu poszukaj
informacji o kierunku w następujących pozycjach
książkowych :
Słownik myśli filozoficznej. Red M.Kuziak, Bielsko- Biała
2004,
W.Tatarkiewicz: Historia filozofii, tom III. Warszawa
2000;
z strony internetowej :www. portalwiedzy.onet.pl,
www.cdzn.pl/materialy5/egzystencjalizm_i_etyka_z
_niego_wynikajaca.doc.
źródła

www.cdzn.pl/materialy5/egzystencjalizm_i_etyka_z_niego_wynikajaca.doc.,

http://wiking.edu.pl,

www.sjp.pl,

http://filozofia.wyklady.org/wyklad/608_filozofia-slownik-pojec.html
http://www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman/slownik_fil.php
http://www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman/slownik_fil.php
www.google.pl ( Syzyf Tycjana)
Ewaluacja

Praca będzie oceniana zgodnie z kryteriami wypracowania maturalnego.

Treść- 25 punktów:

- za sformułowanie tezy interpretacyjnej tekstu Camusa- 5 punktów,

za dobrze podane przykłady argumentujące tezę- 1o punktów,

za wyjaśnienie pojęcia: człowiek absurdalny , absurd- 5

za uzasadnienie, dlaczego Syzyf symbolizuje los każdego z nas- 5

Kompozycja

− podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie,

przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym 5

− uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie

głównych części 3

− wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna. 1
STYL (maksymalnie 5 punktów)
Ewaluacja
JĘZYK (maksymalnie 12 punktów)

− język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia,

poprawne: słownictwo, frazeologia i fleksja 12

− język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia

i fleksja 9

− język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne

składnia, słownictwo i frazeologia 6

− język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, słownikowych,

frazeologicznych i fleksyjnych 3

− język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów

składniowych, słownikowych i frazeologicznych. 1
Konkluzja
Przygotowując pracę na temat filozofii
egzystencjalnej, wzbogaciłeś swoją wiedzę o pojęcie
ważne dla współczesnej kultury. Zapewne tekst
Camusa wzbudził w Tobie refleksję na temat wpływu
człowieka na los, na własne wybory życi0we.
Download