05.Krzysztof_Strojek_27.05.2015

advertisement
Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej
kontroli jej przebiegu
Krzysztof Strojek
Śląskie Centrum Chorób Serca
Zabrze
Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy
Nadwaga
i otyłość
Retinopatia
Neuropatia
Czynniki genetyczne/
Wywiad rodzinny
Nefropatia
Wysokie ciśnienie
tętnicze krwi
Cukrzyca
ciążowa
Choroby układu
sercowo-naczyniowego
Amputacje
Znani Polacy z cukrzycą
•
Kornel Makuszyński
•
Zbigniew Hołdys
•
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
•
Maria Wisniewska (Mandaryna)
•
Michał Korybut-Wiśniowiecki (1640-1673) •
•
August II Mocny (1670-1733)
•
Andrzej Zaorski
•
Lech Wałęsa
•
Andrzej Urbański
Maria Fołtyn
Zespół metaboliczny i czynniki ryzyka CVD
Nadciśnienie
Otyłość brzuszna
Miażdżyca
Hyperinsulinemia
Insulinooporność
Cukrzyca
Nadkrzepliwość
Dyslipidemia
•wysokie TG
•LDL
• niskie HDL-C
Dysfunkcja
śródbłonka
Cele leczenia cukrzycy
•
Zapobieganie śmierci na skutek ostrych powikłań
•
Zapobieganie kalectwu spowodowanym powikłaniami przewlekłymi
•
Zapewnienie komfortu i długości życia tak jak u osób bez cukrzycy
Konsekwencje późnych powikłań
•
•
•
•
•
•
•
•
utrata wzroku
niewydolność nerek
amputacje
neuropatia autonomiczna
miażdżyca
nadciśnienie
dyslipidemia
problemy psychologiczne i socjalne
Diabetes Care, 1997, 20, 7
Powikłania cukrzycy
Powikłania ciąży
Problemy noworodka
Ślepota
Niewydolnośc nerek
Neuropatia
Zgon
Infekcje
Amputacje
Ryzyko
Rozpoznanie
cukrzycy
Powikłania
Sercowo-naczyniowe
Glikemia
Czas trwania
Powikłania cukrzycy
Udar mózgu
Ślepota
Powikłania
Sercowonaczyniowe
Niewydolność
nerek
Neuropatia
Amputacje
Cukrzyca a ryzyko sercowo-naczyniowe
1998
Zawał serca
Udar mózgu
Śmierć s-n
7-letnia zapadalność (%)
50
40
Bez cukrzycy
30
Cukrzyca t 2
20
10
0
−MI +MI −MI +MI
−MI +MI −MI +MI
−MI +MI −MI +MI
Grundy S Circulation 2004;110:227−39.
Haffner S N Engl J Med 1998;339:229−34.
N Engl J Med 370;16: 1514
Cukrzyca typu 2
Profil czynników ryzyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiperglikemia
Nadciśnienie
Dyslipidemia
Mikroalbuminuria
Tytoń
BMI
Przerost lewej komory
Dysfunkcja autonomiczna
Dysfunkcja śródbłonka
Insulinooporność
Predyspozycjia rodzinna do ChNS
Goede Steno2-study NEJM 2008
Powikłania cukrzycy typu 2 w chwili rozpoznania
Powikłanie
Częstość (%)*
Retinopatia
21
Zmiany EKG
18
Stopy - zmiany tętna ( 2) lub cechy niedokrwienia
14
Nieprawidłowe odruchy ścięgniste lub brak czucia wibracji
7
Dusznica
3
Chromanie przestankowe
3
Zawał serca
2
Udar lub TIA
1
*U niektórych chorych kilka
UKPDS VIII. Diabetologia 1991; 34:877–890.
Grupy ryzyka cukrzycy
(konieczna diagnostyka cukrzycy)
• Wiek powyżej 45 roku życia co 3 lata
• Częściej (co roku) jeżeli współistnieje:
– Nadwaga (BMI > 25 kg/m2)
– Wywiad rodzinny
– Przebyta cukrzyca ciężarnych lub noworodki > 4 kg
– Nadciśnienie
– Dyslipidemia
– Poprzednio stwierdzona NTG
– zespół policystycznych jajników
– choroba układu sercowo-naczyniowego
Zalecenia PTD 2015
Zalecenia PTD 2015
Pod pojęciem celów leczenia cukrzycy należy
rozumieć uzyskanie wartości docelowych w
zakresie:
• glikemii
• ciśnienia tętniczego
• lipidogramu
• masy ciała
Zadania POZ w opiece nad chorymi na cukrzycę
• Promocja zdrowego trybu życia
• Identyfikacja czynników ryzyka
• Diagnostyka cukrzycy i stanów przedcukrzycowych
• Diagnostyka wczesnych stadiów powikłań
• Prowadzenie chorych z typem 2 na lekach doustnych
• Rozpoczęcie i prowadzenie insulinoterapii
• Kierowanie 1x w roku na konsultację diabetologiczną
Zadania opieki specjalistycznej
• Weryfikacja efektów i ustalenie celów leczenia chorych z POZ
• Prowadzenie chorych leczonych injekcjami
• Prowadzenie diagnostyki, monitorowanie i prewencja progresji powikłań
• Edukacja
• Ciąża
• Diagnostyka chorób współistniejących
• Prowadzenie chorych z klinicznie jawnymi powikłaniami
Leczenie cukrzycy
Aktywność fizyczna
Dieta
Farmakoterapia
Steno-2
Realizacja celów terapeutycznych
Gaede N Eng J Med. 2003; 348
Monitorowanie chorych na cukrzycę
• Edukacja
Na każdej wizycie
• HbA1c
1x w roku; częściej przy modyfikacji leczenia
• Lipidogram
1x w roku, częściej przy dyslipidemii
• Badanie moczu z osadem
1x w roku
• Kreatynina
1x w roku
• Kreatynina Na, K, Ca, PO4
Co pół roku przy niewydolności nerek
• Dno oka
1x w roku; typ 1 po 5 latach
• Badanie stóp
1x w roku
• EKG
>35 rż co 2 lata przy współistnieniu
czynników ryzyka
Zalecenia PTD 2015
Porada diabetologiczna
PLAGUE
• Pressure (ciśnienie krwi)
• Lipids (cholesterol)
• Aspirin
• Glucose
• Urine protein (białko w moczu)
• Eyes (oczy)
• Feet (stopy)
Download