Spotkanie edukacyjne diabetyków poświęcone powikłaniom cukrzycy.

advertisement
Spotkanie edukacyjne diabetyków poświęcone powikłaniom cukrzycy.
Autor:
Adres: http://www.rzepin.pl/PL/3006/456/Spotkanie_edukacyjne_diabetykow_poswiecone_powiklaniom_
cukrzycy/k/
Spotkanie edukacyjne diabetyków poświęcone powikłaniom
cukrzycy.
Zarząd Koła Diabetyków w Rzepinie zorganizował swoim członkom w dniu 8 kwietnia 2017r. spotkanie
z okulistą Danutą Kunt i chirurgiem Andrzejem Kunt.
Spotkanie to miało charakter edukacyjny, odbyło się w ramach „Obchodów 10-lecia Koła Diabetyków w
Rzepinie”.
Wszyscy cierpiący na cukrzycę zmagamy się z zagrożeniem ze strony powikłań cukrzycowych. Bardzo
ważnym elementem przeciwdziałania powikłaniom cukrzycy jest wiedza na ich temat, jak i wiedza o
samej cukrzycy.
Okulista skoncentrowała się na omówieniu powikłań cukrzycowych dotyczących narządu wzroku.
Podstawowym warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań cukrzycowych, jak również
złagodzenia skutków, jeśli powikłania już wystąpią, jest utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we
krwi.
Powikłania cukrzycy są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Cykliczne wizyty u okulisty, osób chorych na
cukrzycę, są koniecznością. Zmiany w oku, które mogą zachodzić, są zwykle nieodwracalne.
Chirurg Andrzej Kunt skupił się na innym poważnym powikłaniu cukrzycy, jakim jest stopa cukrzycowa.
Profilaktyka i odpowiednie leczenie może uchronić przed amputacją.
Kluczowym elementem profilaktyki i leczenia tego schorzenia jest szczególna dbałość o zdrowie i dobrą
kondycję stóp oraz dbałość o obniżenie poziomu cukru we krwi.
Zarząd Koła podziękował lekarzom za ich wykłady, licząc na dalszą owocną współpracę z nimi.
Autor:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Terenowe w Rzepinie.
strona 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download