Harmonogram zajęć z mikrobiologii klinicznej dla studentów V roku

advertisement
Harmonogram zajęć z „Mikrobiologii z parazytologią i Immunologii”
dla studentów II roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego
2016/2017
przedmiot realizowany przez Katedrę Mikrobiologii i Katedrę Immunologii
Zespół osób prowadzących zajęcia z Mikrobiologii z parazytologią: prof. Małgorzata Bulanda,
prof.
Magdalena
Kosz-Vnenchak,
dr
hab.
Tomasz
Gosiewski,
dr
hab.
Jagoda
Wójkowska-Mach,
dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Agnieszka Chmielarczyk, dr Artur Drzewiecki,
dr Piotr Kochan, dr Paweł Krzyściak, dr Agata Pietrzyk, dr Anna Rożańska, dr Magdalena Skóra,
dr Sława Szostek, dr Anna Tomusiak-Plebanek, lek. med. Dominika Salamon, mgr Katarzyna Talaga-Ćwiertnia,
mgr Monika Grzebyk, mgr Agnieszka Machul-Żwirbla, mgr Diana Mikołajczyk, mgr Anna Piotrowska,
mgr Agnieszka Sroka-Oleksiak.
GRUPA 8 i 9
Poniedziałek: 8.00-10.30 Środa: 17.00-19.30
Data
3.10 - 3.11.2016
Godzina
8.00-10.15
17.00-19.15
Rodzaj zajęć
Seminarium/
Ćwiczenia
8.00- 9.15
Seminarium 1B
9.15-10.30
Ćwiczenia 1B
17.00-18.15
Seminarium 2B
18.15-19.30
Ćwiczenia 2B
8.00- 9.15
Seminarium 3B
9.15-10.30
Ćwiczenia 3B
17.00-18.15
Seminarium 4B
18.15-19.30
Ćwiczenia 4B
8.00- 9.15
Seminarium 5B
7.11.2015
Poniedziałek
9.11.2016
Środa
14.11.2016
Poniedziałek
16.11.2016
Środa
21.11.2016
Poniedziałek
Temat zajęć
Immunologia – Katedra Immunologii
Podstawy mikrobiologii. Morfologia i fizjologia bakterii. Budowa komórki
bakteryjnej. Klasyfikacja bakterii. Flora fizjologiczna i tworzenie się
mikrobiomu. Drogi i mechanizmy wnikania bakterii.
Genetyczne podłoże zmienności i przenoszenie materiału genetycznego u
bakterii. Oporność bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.
Sposoby pobierania i przesyłania materiałów do badań bakteriologicznych.
Metody hodowli bakterii na podłożach sztucznych w warunkach tlenowych i
beztlenowych.
Epidemiologia, patogeneza i czynniki chorobotwórczości bakterii Gramdodatnich (ziarenkowce Gram-dodatnie, laseczki Gram-dodatnie sporulujące i
niesporulujące), szczepienia profilaktyczne.
Barwienie metodą Grama. Inne metody barwienia. Wybrane testy identyfikacji
bakterii.
Epidemiologia, patogeneza, czynniki chorobotwórczości bakterii Gramujemnych (ziarenkowce Gram-ujemnych, pałeczki Gram-ujemne), szczepienia
profilaktyczne.
Metody oznaczania lekooporności bakterii i interpretacja wyników tych
oznaczeń.
Interpretacja wyników badań bakteriologicznych jakościowych i ilościowych
na przykładzie moczu.
Epidemiologia i chorobotwórczość prątków, krętków, promieniowców,
mykoplazm, chlamydii i riketsji). Szczepionki przeciwgruźlicze.
Diagnostyka gruźlicy, kiły, zakażeń chlamydiowych i mykoplazmowych.
Interpretacja wyników badań prowadzonych metodami klasycznymi,
serologicznymi i molekularnymi.
Sterylizacja, dezynfekcja i aseptyka: zasady i metody dezynfekcji i
sterylizacji, mechanizm działania środków dezynfekcyjnych, metody kontroli
procesu sterylizacji, zasady prawidłowej antyseptyki.
Zakażenia szpitalne.
Dezynfekcja rąk. Postępowanie zgodne z zasadami aseptyki.
Metody genetyczne w identyfikacji szczepów klinicznych.
Sprawdzian I.
Właściwości biologiczne, budowa i chorobotwórczość wirusów. Podstawy
klasyfikacji. Etapy replikacji wirusów. Wybrane wirusy RNA, ich klasyfikacja
i diagnostyka (ortomyksowirusy, paramyksowirusy, koronawirusy,
astrowirusy, reowirusy, togawirusy, rabdowirusy).
Metody izolacji i identyfikacji wirusów. Wybrane metody serologiczne
stosowane w diagnostyce (OZHA, OWD, IF, ELISA). Diagnostyka grypy i
różyczki.
Wybrane wirusy DNA (herpeswirusy, adenowirusy, papillomawirusy,
pokswirusy). Wirusy wywołujące zapalenia wątroby (HBV, HDV, HCV,
HAV, HEV).
Testy serologiczne cd. (odczyn neutralizacji, PAP, APAP, aglutynacja
lateksowa, immunochromatografia). Diagnostyka wirusów zapaleń wątroby,
rota- i enterowirusów.
9.15-10.30
Ćwiczenia 5B
17.00-18.15
Seminarium 6W
18.15-19.30
Ćwiczenia 6W
8.00- 9.15
Seminarium 7W
9.15-10.30
Ćwiczenia 7W
8.00- 9.15
Seminarium 8W
Retrowirusy i przebieg AIDS. Szczepionki przeciwwirusowe. Chemioterapia
przeciwwirusowa i problem oporności na leki. Priony.
9.15-10.30
Ćwiczenia 8W
Diagnostyka zakażenia HIV. (ELISA, western-blot, RT-PCR, PCR w czasie
rzeczywistym). Molekularne metody w diagnostyce CMV, EBV, HSV, HPV.
Sprawdzian II.
8.00- 9.15
Seminarium 9M
Wprowadzenie do mykologii. Grzybice. Patogeneza zakażeń grzybiczych.
Czynniki predysponujące i epidemiologia grzybic.
9.15-10.30
Seminarium 10M
Przegląd czynników etiologicznych grzybic. Alergie na grzyby. Mykotoksyny.
8.00- 9.15
Ćwiczenia 9M
Podstawy diagnostyki w mykologii medycznej. Czynniki etiologiczne grzybic.
23.11.2016
Środa
28.11.2016
Poniedziałek
5.12.2016
Poniedziałek
12.12.2016
Poniedziałek
19.12.2016
Poniedziałek
9.15-10.30
Seminarium 11P
Podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii. Definicja pasożytnictwa. Układ
pasożyt-żywiciel. Klasyfikacja pasożytów. Mechanizmy chorobotwórczego
oddziaływania pasożytów na organizm gospodarza. Epidemiologia i
profilaktyka chorób pasożytniczych.
Pierwotniaki i robaki przewodu pokarmowego, pasożyty dróg moczowopłciowych, pasożyty krwi tkanek. Cykle życiowe, inwazyjne dla człowieka
stadia rozwojowe, podstawowe objawy chorobowe towarzyszące inwazjom
pasożytniczym.
Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych. Cechy
budowy pierwotniaków. Metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji
pierwotniaków.
8.00- 9.15
Seminarium 12P
9.15-10.30
Ćwiczenia 10P
8.00- 9.15
Ćwiczenia 11P
Cechy budowy robaków. Metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji
robaków.
9.15-10.30
Ćwiczenia 12P
Pasożyty tropikalne i ich diagnostyka. Czynniki etiologiczne ektoparazytoz.
Sprawdzian III.
9.01.2017
Poniedziałek
16.01.2017
Poniedziałek
GRUPA 10 i 11
Wtorek: 8.00-10.30 grupa 10
Środa: 8.00-10.30 grupa 11
Czwartek: 17.00-19.30 grupy 10 i 11 łącznie
Data
4.10-8.11.2016 (grupa
10)
5.10-9.11.2016 (grupa
11)
Godzina
Rodzaj zajęć
Temat zajęć
8.00-10.15
17.00-19.15
Seminarium/
Ćwiczenia
Immunologia – Katedra Immunologii
17.00-18.15
Seminarium 1B
18.15-19.30
Ćwiczenia 1B
8.00- 9.15
Seminarium 2B
9.15-10.30
Ćwiczenia 2B
Barwienie metodą Grama. Inne metody barwienia. Wybrane testy
identyfikacji bakterii.
8.00- 9.15
Seminarium 2B
Epidemiologia, patogeneza i czynniki chorobotwórczości bakterii
Gram-dodatnich (ziarenkowce Gram-dodatnie, laseczki Gram-dodatnie
sporulujące i niesporulujące), szczepienia profilaktyczne.
9.15-10.30
Ćwiczenia 2B
Barwienie metodą Grama. Inne metody barwienia. Wybrane testy
identyfikacji bakterii.
Seminarium 3B
Epidemiologia, patogeneza, czynniki chorobotwórczości bakterii Gramujemnych (ziarenkowce Gram-ujemnych, pałeczki Gram-ujemne),
szczepienia profilaktyczne.
10.11.2016
Czwartek
(10 i 11)
15.11.2016
Wtorek
(10)
16.11.2016
Środa
(11)
17.11.2016
Czwartek
(10 i 11)
Podstawy mikrobiologii. Morfologia i fizjologia bakterii. Budowa
komórki bakteryjnej. Klasyfikacja bakterii. Flora fizjologiczna i
tworzenie się mikrobiomu. Drogi i mechanizmy wnikania bakterii.
Genetyczne podłoże zmienności i przenoszenie materiału genetycznego
u bakterii. Oporność bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.
Sposoby pobierania i przesyłania materiałów do badań
bakteriologicznych.
Metody hodowli bakterii na podłożach sztucznych w warunkach
tlenowych i beztlenowych.
Epidemiologia, patogeneza i czynniki chorobotwórczości bakterii
Gram-dodatnich (ziarenkowce Gram-dodatnie, laseczki Gram-dodatnie
sporulujące i niesporulujące), szczepienia profilaktyczne.
17.00-18.15
22.11.2016
Wtorek
(10)
23.11.2016
Środa
(11)
24.11.2015
Czwartek
(10 i 11)
29.11.2016
Wtorek
(10)
30.11.2016
Środa
(11)
18.15-19.30
Ćwiczenia 3B
Metody oznaczania lekooporności bakterii i interpretacja wyników tych
oznaczeń.
Interpretacja wyników badań bakteriologicznych jakościowych i
ilościowych na przykładzie moczu.
8.00- 9.15
Seminarium 4B
Epidemiologia i chorobotwórczość prątków, krętków, promieniowców,
mykoplazm, chlamydii i riketsji). Szczepionki przeciwgruźlicze.
9.15-10.30
Ćwiczenia 4B
Diagnostyka gruźlicy, kiły, zakażeń chlamydiowych i mykoplazmowych.
Interpretacja wyników badań prowadzonych metodami klasycznymi,
serologicznymi i molekularnymi.
8.00- 9.15
Seminarium 4B
Epidemiologia i chorobotwórczość prątków, krętków, promieniowców,
mykoplazm, chlamydii i riketsji). Szczepionki przeciwgruźlicze.
9.15-10.30
Ćwiczenia 4B
17.00-18.15
Seminarium 5B
18.15-19.30
Ćwiczenia 5B
8.00- 9.15
Seminarium 6W
9.15-10.30
Ćwiczenia 6W
8.00- 9.15
Seminarium 6W
Diagnostyka gruźlicy, kiły, zakażeń chlamydiowych i mykoplazmowych.
Interpretacja wyników badań prowadzonych metodami klasycznymi,
serologicznymi i molekularnymi.
Sterylizacja, dezynfekcja i aseptyka: zasady i metody dezynfekcji i
sterylizacji, mechanizm działania środków dezynfekcyjnych, metody
kontroli procesu sterylizacji, zasady prawidłowej antyseptyki.
Zakażenia szpitalne.
Dezynfekcja rąk. Postępowanie zgodne z zasadami aseptyki.
Metody genetyczne w identyfikacji szczepów klinicznych.
Sprawdzian I.
Właściwości biologiczne, budowa i chorobotwórczość wirusów.
Podstawy klasyfikacji. Etapy replikacji wirusów. Wybrane wirusy
RNA, ich klasyfikacja i diagnostyka (ortomyksowirusy,
paramyksowirusy, koronawirusy, astrowirusy, reowirusy, togawirusy,
rabdowirusy).
Metody izolacji i identyfikacji wirusów. Wybrane metody serologiczne
stosowane w diagnostyce (OZHA, OWD, IF, ELISA). Diagnostyka
grypy i różyczki.
Właściwości biologiczne, budowa i chorobotwórczość wirusów.
Podstawy klasyfikacji. Etapy replikacji wirusów. Wybrane wirusy
RNA, ich klasyfikacja i diagnostyka (ortomyksowirusy,
paramyksowirusy, koronawirusy, astrowirusy, reowirusy, togawirusy,
rabdowirusy).
1.12.2016
Czwartek
(10 i 11)
6.12.2016
Wtorek
(10)
7.12.2016
Środa
(11)
13.12.2016
Wtorek
(10)
14.12.2016
Środa
(11)
20.12.2016
Wtorek
(10)
Metody izolacji i identyfikacji wirusów. Wybrane metody serologiczne
stosowane w diagnostyce (OZHA, OWD, IF, ELISA). Diagnostyka
grypy i różyczki.
Wybrane wirusy DNA (herpeswirusy, adenowirusy, papillomawirusy,
pokswirusy). Wirusy wywołujące zapalenia wątroby (HBV, HDV,
HCV, HAV, HEV).
Testy serologiczne cd. (odczyn neutralizacji, PAP, APAP, aglutynacja
lateksowa, immunochromatografia). Diagnostyka wirusów zapaleń
wątroby, rota- i enterowirusów.
Retrowirusy i przebieg AIDS. Szczepionki przeciwwirusowe.
Chemioterapia przeciwwirusowa i problem oporności na leki. Priony.
Diagnostyka zakażenia HIV. (ELISA, western-blot, RT-PCR, PCR
czasie rzeczywistym). Molekularne metody w diagnostyce CMV, EBV,
HSV, HPV.
Sprawdzian II.
9.15-10.30
Ćwiczenia 6W
17.00-18.15
Seminarium 7W
18.15-19.30
Ćwiczenia 7W
8.00- 9.15
Seminarium 8W
9.15-10.30
Ćwiczenia 8W
8.00- 9.15
Seminarium 8W
Retrowirusy i przebieg AIDS. Szczepionki przeciwwirusowe.
Chemioterapia przeciwwirusowa i problem oporności na leki. Priony.
9.15-10.30
Ćwiczenia 8W
Diagnostyka zakażenia HIV. (ELISA, western-blot, RT-PCR, PCR
czasie rzeczywistym). Molekularne metody w diagnostyce CMV, EBV,
HSV, HPV.
Sprawdzian II.
8.00- 9.15
Seminarium 9M
Wprowadzenie do mykologii. Grzybice. Patogeneza zakażeń
grzybiczych. Czynniki predysponujące i epidemiologia grzybic.
9.15-10.30
Seminarium 10M
Przegląd czynników etiologicznych grzybic. Alergie na grzyby.
Mykotoksyny.
8.00- 9.15
Seminarium 9M
Wprowadzenie do mykologii. Grzybice. Patogeneza zakażeń
grzybiczych. Czynniki predysponujące i epidemiologia grzybic.
9.15-10.30
Seminarium 10M
Przegląd czynników etiologicznych grzybic. Alergie na grzyby.
Mykotoksyny.
8.00- 9.15
Ćwiczenia 9M
Podstawy diagnostyki w mykologii medycznej. Czynniki etiologiczne
grzybic.
21.12.2016
Środa
(11)
10.01.2017
Wtorek
(10)
11.01.2017
Środa
(11)
17.01.2017
Wtorek
(10)
18.01.2017
Środa
(11)
9.15-10.30
Seminarium 11P
Podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii. Definicja pasożytnictwa. Układ
pasożyt-żywiciel. Klasyfikacja pasożytów. Mechanizmy chorobotwórczego
oddziaływania pasożytów na organizm gospodarza. Epidemiologia i
profilaktyka chorób pasożytniczych.
8.00- 9.15
Ćwiczenia 9M
Podstawy diagnostyki w mykologii medycznej. Czynniki etiologiczne
grzybic.
Podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii. Definicja pasożytnictwa. Układ
pasożyt-żywiciel. Klasyfikacja pasożytów. Mechanizmy chorobotwórczego
oddziaływania pasożytów na organizm gospodarza. Epidemiologia i
profilaktyka chorób pasożytniczych.
Pierwotniaki i robaki przewodu pokarmowego, pasożyty dróg moczowopłciowych, pasożyty krwi tkanek. Cykle życiowe, inwazyjne dla człowieka
stadia rozwojowe, podstawowe objawy chorobowe towarzyszące inwazjom
pasożytniczym.
Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych. Cechy
budowy pierwotniaków. Metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji
pierwotniaków.
Pierwotniaki i robaki przewodu pokarmowego, pasożyty dróg moczowopłciowych, pasożyty krwi tkanek. Cykle życiowe, inwazyjne dla człowieka
stadia rozwojowe, podstawowe objawy chorobowe towarzyszące inwazjom
pasożytniczym.
Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych. Cechy
budowy pierwotniaków. Metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji
pierwotniaków.
9.15-10.30
Seminarium 11P
8.00- 9.15
Seminarium 12P
9.15-10.30
Ćwiczenia 10P
8.00- 9.15
Seminarium 12P
9.15-10.30
Ćwiczenia 10P
8.00- 9.15
Ćwiczenia 11P
Cechy budowy robaków. Metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji
robaków.
9.15-10.30
Ćwiczenia 12P
Pasożyty tropikalne i ich diagnostyka. Czynniki etiologiczne ektoparazytoz.
Sprawdzian III.
8.00- 9.15
Ćwiczenia 11P
Cechy budowy robaków. Metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji
robaków.
9.15-10.30
Ćwiczenia 12P
Pasożyty tropikalne i ich diagnostyka. Czynniki etiologiczne ektoparazytoz.
Sprawdzian III.
GRUPA 12 i 13
Wtorek: 17.00-19.30
Data
4.10-4.11.2016
15.11.2016
Wtorek
18.11.2016
Piątek
22.11.2016
Wtorek
25.11.2016
Piątek
29.11.2016
Wtorek
Godzina
8.00-10.15
17.00-19.15
Rodzaj zajęć
Seminarium/
Ćwiczenia
Piątek: 8.00-10.30
Temat zajęć
Immunologia – Katedra Immunologii
17.00-18.15
Seminarium
1B
Podstawy mikrobiologii. Morfologia i fizjologia bakterii. Budowa komórki bakteryjnej.
Klasyfikacja bakterii. Flora fizjologiczna i tworzenie się mikrobiomu. Drogi i mechanizmy
wnikania bakterii.
Genetyczne podłoże zmienności i przenoszenie materiału genetycznego u bakterii. Oporność
bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.
18.15-19.30
Ćwiczenia 1B
Sposoby pobierania i przesyłania materiałów do badań bakteriologicznych.
Metody hodowli bakterii na podłożach sztucznych w warunkach tlenowych i beztlenowych.
8.00- 9.15
Seminarium
2B
Epidemiologia, patogeneza i czynniki chorobotwórczości bakterii Gram-dodatnich (ziarenkowce
Gram-dodatnie, laseczki Gram-dodatnie sporulujące i niesporulujące), szczepienia profilaktyczne.
9.15-10.30
Ćwiczenia 2B
Barwienie metodą Grama. Inne metody barwienia. Wybrane testy identyfikacji bakterii.
17.00-18.15
Seminarium
3B
Epidemiologia, patogeneza, czynniki chorobotwórczości bakterii Gram-ujemnych (ziarenkowce
Gram-ujemnych, pałeczki Gram-ujemne), szczepienia profilaktyczne.
18.15-19.30
Ćwiczenia 3B
Metody oznaczania lekooporności bakterii i interpretacja wyników tych oznaczeń.
Interpretacja wyników badań bakteriologicznych jakościowych i ilościowych na przykładzie
moczu.
8.00- 9.15
Seminarium
4B
Epidemiologia i chorobotwórczość prątków, krętków, promieniowców, mykoplazm, chlamydii i
riketsji). Szczepionki przeciwgruźlicze.
9.15-10.30
Ćwiczenia 4B
Diagnostyka gruźlicy, kiły, zakażeń chlamydiowych i mykoplazmowych. Interpretacja wyników
badań prowadzonych metodami klasycznymi, serologicznymi i molekularnymi.
17.00-18.15
Seminarium
5B
Sterylizacja, dezynfekcja i aseptyka: zasady i metody dezynfekcji i sterylizacji, mechanizm
działania środków dezynfekcyjnych, metody kontroli procesu sterylizacji, zasady prawidłowej
antyseptyki.
Zakażenia szpitalne.
2.12.2016
Piątek
Ćwiczenia 5B
8.00- 9.15
Seminarium
6W
9.15-10.30
Ćwiczenia 6W
Metody izolacji i identyfikacji wirusów. Wybrane metody serologiczne stosowane w diagnostyce
(OZHA, OWD, IF, ELISA). Diagnostyka grypy i różyczki.
17.00-18.15
Seminarium
7W
Wybrane wirusy DNA (herpeswirusy, adenowirusy, papillomawirusy, pokswirusy). Wirusy
wywołujące zapalenia wątroby (HBV, HDV, HCV, HAV, HEV).
18.15-19.30
Ćwiczenia 7W
Testy serologiczne cd. (odczyn neutralizacji, PAP, APAP, aglutynacja lateksowa,
immunochromatografia). Diagnostyka wirusów zapaleń wątroby, rota- i enterowirusów.
8.00- 9.15
Seminarium
8W
Retrowirusy i przebieg AIDS. Szczepionki przeciwwirusowe. Chemioterapia przeciwwirusowa i
problem oporności na leki. Priony.
9.15-10.30
Ćwiczenia 8W
Diagnostyka zakażenia HIV. (ELISA, western-blot, RT-PCR, PCR czasie rzeczywistym).
Molekularne metody w diagnostyce CMV, EBV, HSV, HPV.
Sprawdzian II.
17.00-18.15
Seminarium
9M
Wprowadzenie do mykologii. Grzybice. Patogeneza zakażeń grzybiczych. Czynniki
predysponujące i epidemiologia grzybic.
18.15-19.30
Seminarium
10M
Przegląd czynników etiologicznych grzybic. Alergie na grzyby. Mykotoksyny.
8.00- 9.15
Ćwiczenia 9M
Podstawy diagnostyki w mykologii medycznej. Czynniki etiologiczne grzybic.
9.15-10.30
Seminarium
11P
8.00- 9.15
Seminarium
12P
9.15-10.30
Ćwiczenia 10P
6.12.2016
Wtorek
9.12.2015
Piątek
13.12.2016
Wtorek
16.12.2016
Piątek
13.01.2017
Piątek
Dezynfekcja rąk. Postępowanie zgodne z zasadami aseptyki.
Metody genetyczne w identyfikacji szczepów klinicznych.
Sprawdzian I.
Właściwości biologiczne, budowa i chorobotwórczość wirusów. Podstawy klasyfikacji. Etapy
replikacji wirusów. Wybrane wirusy RNA, ich klasyfikacja i diagnostyka (ortomyksowirusy,
paramyksowirusy, koronawirusy, astrowirusy, reowirusy, togawirusy, rabdowirusy).
18.15-19.30
Podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii. Definicja pasożytnictwa. Układ pasożyt-żywiciel.
Klasyfikacja pasożytów. Mechanizmy chorobotwórczego oddziaływania pasożytów na organizm
gospodarza. Epidemiologia i profilaktyka chorób pasożytniczych.
Pierwotniaki i robaki przewodu pokarmowego, pasożyty dróg moczowo-płciowych, pasożyty krwi tkanek.
Cykle życiowe, inwazyjne dla człowieka stadia rozwojowe, podstawowe objawy chorobowe towarzyszące
inwazjom pasożytniczym.
Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych. Cechy budowy pierwotniaków. Metody
diagnostyczne stosowane w identyfikacji pierwotniaków.
20.01.2017
Piątek
8.00- 9.15
Ćwiczenia 11P
Cechy budowy robaków. Metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji robaków.
9.15-10.30
Ćwiczenia 12P
Pasożyty tropikalne i ich diagnostyka. Czynniki etiologiczne ektoparazytoz.
Sprawdzian III.
Download