szkolenie z dysfagii: „zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych

advertisement
SZKOLENIE Z DYSFAGII:
„ZABURZENIA POŁYKANIA U DZIECI I DOROSŁYCH. USPRAWNIANIE.”
8.06.2013.
 Termin: 8.06.2013
 Organizator: „MEGA SZKOLENIA”
 Miejsce: Poznań
 Ilość godzin: 8 h dydaktycznych
 Ilość miejsc: 25
 Cena: 330 zł - taniej niż u innych Organizatorów 
 Prowadząca: mgr Mira Rządzka
Ramowy plan szkolenia:
1. Pionizacja języka w ontogenezie
 pozycja spoczynkowa, oddychanie
 połykanie
 artykulacja
2. Fizjologia połykania (wg Langmore, Garliner, Bartolome)
 fazy połykania: faza preoralna, oralna przygotowawcza, oralna faryngealna
ezofagealna
 prezentacja, omówienie filmów
3. Zaburzenia miofunkcjonalne u dzieci ( wg A. Kittel)
 przyczyny zaburzeń miofunkcjonalnych:
 znaczenie odruchów w karmieniu niemowląt
 sposoby karmienia, parafunkcje
 dysfunkcja oddychania
4. Patologie w obrębie ustnej fazy połykania, konsekwencje artykulacyjne
i zgryzowe:
 organizacja nieprawidłowego połykania ( infantylne, zespolenie językowowargowe wewnętrzne i zewnętrzne wg Mackiewicza, A. Kittel)
 konsekwencje artykulacyjne
 konsekwencje ortodontyczne (opisy, zdjęcia)
 ćwiczenia usprawniające
5. Dysfagie:
 podział kliniczny
 przyczyny zaburzeń
 metody terapii
Zapisy: przez wypełnienie formularza on-line znajdującego się przy
wybranym szkoleniu na stronie www.mega-szkolenia.pl. Prosimy o
zapoznanie się z regulaminem, który jest na w/w stronie.
Płatność: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 , MEGA SZKOLENIA,
ul. Widłakowa 12, 61-680 Poznań
Pytania? [email protected] oraz Aneta Kiepiela-Koperek 506 17 17 67
Na szkoleniu zapewniamy przerwy kawowe i słodkie co nieco w
nieograniczonych ilościach.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz Certyfikaty.
Wystawiamy rachunki.
Download