Zobacz prezentację

advertisement
ZOFIA
TWARDOCHLEB
neurologopeda, afazjolog, specjalista wczesnej
interwencji klinicznej
Zajmuje się w tej placówce od
kilkunastu lat rehabilitacją
logopedyczną ogólną, od kilku lat
neurologopedyczną – co stanowi
rehabilitację uszkodzeń w obrębie
mózgu.
Są to wyższe funkcje nerwowe między
innymi gnozje, praksje, ekspresje mowy,
impresje wszystkie stany dysartryczne,
dysfagie, alalie, afazje. Od dwóch lat
zajmuje się wczesną interwencją
kliniczną, wczesną logopedią kliniczną
Gabinet prowadzi:
 - diagnostykę rozwojową (0 – 3 lat)
 - rehabilitację uszkodzeń
genetycznych ,nabytych
 - rehabilitację odruchów połykania
(noworodków, dzieci i dorosłych
przy dysfagiach, dysartriach).
W placówce naszej dodatkowo
prowadzę masaże orofacjalne, które
pomocne są w niwelowaniu
ślinotoków (wewnątrz jamy ustnej )
stanach dysartrycznych i dysfagiach
Poprawa odruchów połykania
Masaże orofacjalne np. terapii
regulacyjnej C. Moralesa w obrębie
twarzoczaszki stymulację pracy mięśni,
odruchów ssania, połykania żucia oraz
wspomagające inne terapie i rehabilitację
Rehabilitacja neurologopedyczna ma
na celu stymulację jednocześnie
uszkodzeń dysartycznych,
afatycznych, ssania, żucia,
oddychania; nawyki spożywania
posiłków- pracy dorsum, apexu i
masaży orofacjalnych. Stymulacji
ekspresji, impresji mowy.
Stymulacje pracy mózgu
uszkodzonego a w tym gnozji
wzrokowej, wzrokowoprzestrzennej, gnozji
somatosensorycznej, słuchowej,
niewerbalnej praksji, leksji, kalkulii.
Stymulacje procesów
pamięciowych, koncentracji i
uwagi, procesów myślowych itp.
Wszystkie dziedziny logopedii, a w tym
neurologopedia są rehabilitacją.
Neurologopedia to rehabilitacja mózgu,
rehabilitacja odruchów połykania, ssania
i żucia, pacjentów uszkodzonych –dorsum,
apex, labia itp.. Mieści się tu jak
wspomniałam rehabilitacja uszkodzeń –
afazje, dysartrie-to bardzo specyficzne
odłamy neurologii klinicznej i jej rehabilitacji,
która się tu odbywa.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards