Cennik Marina Gdansk

advertisement
CENNIK
PRZYSTANI
JACHTOWEJ
„MARINA
ADMINISTROWANYCH PRZEZ MOSiR GDAŃSK
lp.
1.
GDAŃSK”
pozycja
opłata postojowa za metr długości jednostki - za każde rozpoczęte
24 godziny postoju w Marinie Gdańsk
(w okresie 01 kwiecień – 31 październik)
3.
4.
5.
korzystanie z natrysków - żeton
korzystanie z pralko – suszarki za 1 cykl
zimowanie dla jednostek bez względu na długość (w okresie 01.11 – 31.03)*
6.
7.
korzystanie z pompy do odbioru ścieków sanitarnych – jednorazowo
opłata za stacjonowanie skutera wodnego na pomostach typu EZ
Dock oraz Jetfloat
8. opłata za zagubienie karty magnetycznej
10. postój jednostki historycznej (w okresie 01.04 – 31.10)**
ORAZ
NABRZEŻY
cena brutto
6 zł
doba liczona od momentu przybicia do nabrzeża
5 zł / 5 minut
10 zł
12 zł / dzień bez dostępu do wody i
prądu***
20 zł
450 zł / miesiąc
20 zł
1 zł / dzień
(dostępnych jest 7 miejsc jednocześnie)
11. postój jednostki historycznej (w okresie 01.11 – 31.03)**
1 zł / dzień bez dostępu do prądu***
(dostępnych jest 30 miejsc w marinie jednocześnie)
12. opłata za 1kWh zużytej energii
w/g obowiązujących stawek Energa S.A.
(w okresie 01.11 – 31.03)***
13. Opłaty za korzystanie z pozostałych nabrzeży administrowanych przez MOSiR Gdańsk a nie oddanych
w dzierżawę na prowadzenie działalności gospodarczej bądź w okresie gdy nie jest prowadzona na nim
działalność gospodarcza obowiązują stawki za postój jak dla Mariny Gdańsk. W przypadku, gdy nabrzeże
jest nieuzbrojone stawki obniża się o połowę.
* dostęp do prądu możliwy po zawarciu stosownej umowy z MOSiR Gdańsk oraz pobraniu indywidualnego licznika
** za jacht historyczny traktowana jest jednostka powyżej 50 lat, której portem macierzystym jest Gdańsk, posiadająca napis Gdańsk na
burcie lub rufie
*** dostęp do prądu w okresie 01.11 do 31.03 możliwy po zawarciu stosownej umowy z MOSiR Gdańsk oraz pobraniu indywidualnego
licznika
ZNIŻKI (w okresie 01.04 – 31.10) :
postój do 2 godzin
postój do 12 godzin
postój powyżej 7 dni
opłata za cały sezon (01.05 – 30.09)
postój burta w burtę (w przypadku braku miejsc)
- bezpłatnie (bez dostępu do mediów)
- zniżka 50 % ceny podstawowej
- zniżka 20 % ceny podstawowej
- zniżka 30% ceny podstawowej
- zniżka 10 zł od ceny podstawowej za dzień
dla członków stowarzyszenia Marina Verbund Ostsee
- zniżka 10 zł – tylko za pierwszy dzień postoju w przystani
Download