Case-Osteoporosis

advertisement
Przypadek - osteoporoza
Do Poradni Leczenia Osteoporozy została skierowana pacjentka lat 56.
Z powodu nagłego bólu części piersiowej kręgosłupa wykonano u pacjentki RTG tego
odcinka. Na podstawie RTG stwierdzono osteofotity na krawędziach trzonów kręgów i cechy
osteoporozy: akcentacja blaszek granicznych kręgów- objaw ramki. Nie stwierdzono złamań
kręgów.
Podstawowe dane: wysokość: 165 cm, waga ciała: 61 kg.
Pierwsza miesiączka: 13 rż., OM- 52 rż. Miesiączki były regularne.
Dane z wywiadu:
- żadnych złamań kości.
- ujemny wywiad w kierunku choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń ze strony p.
pokarmowego, nie stwierdzano tez chorób nerek, nadciśnienie tętnicze od ok. 5 lat leczone
blokerem enzymu konwertującego angiotensynę.
-pacjentka pali papierosy od ok. 15 lat 10-12 szt. dziennie.
-jedna kawa dziennie.
-1 jogurt dziennie i ok. 10 dkg sera =ok. 300-350 mg wapnia dziennie.
Badanie fizykalne:
-bladość skóry.
Obecne dolegliwości:
-osłabienie
Przeprowadzone badania:
Należy wykonać densytometryczne badanie gęstości kości celem potwierdzenia osteoporozy.
badanie wykonane na densytometrze DPX wykazało w obrębie kręgosłupa: L1: (-3,45),
L2: (-4,05), L3: (-3,77), L4: (-4,11) SD T-score Young Adult, w szyjce kości udowej:
(-3,46) SD T-score Young Adult.
Dodatkowo wykonane badania laboratoryjne wykazały:
 surowica krwi: wapń całk. 2,17 mmol/l, fosfor: 0,8 mmol/l, potas: 3,89 mmol/l, żelazo
całkowite: 12 mol/l.
 dobowe wydalanie wapnia z moczem: 2,7 mmol/24 h (norma do 6,2)
 morfologia: E: 3850000, L: 5400, Hgb: 11,2 g/dl, Hct: 30% PLT: 224000.
 TSH: 1,78
 enzymy wątrobowe i parametry wydolności nerek: w normie
 nie stwierdzono obecności białka monoklonalnego ani w surowicy ani w moczu
Wykonane badania wskazują na cechy zespołu złego wchłaniania. Celem potwierdzenia lub
wykluczenia celiaki (ch. trzewnej) jako badanie przesiewowe należy pobrać krew celem
oznaczenia przeciwciał przeciwko transglutamylopeptydazie (najbardziej czułe i swoiste inne
stwierdzane także w celiaki to przeciwko endomysium czy gliadynie).
Wynik okazał się pozytywny: ++. Ostatecznym potwierdzeniem diagnozy jest wynik badania
histopatologicznego. W tym celu należy wykonać badanie endoskopowe z pobraniem
wycinków z błony śluzowej dwunastnicy celem oceny kosmków jelitowych.
Badanie wykonano i stwierdzono zanik kosmków jelitowych.
Diagnoza brzmi: osteoporoza wtórna spowodowana chorobą trzewną, ale tez związana z
brakiem hormonów estrogenowych.
Leczenie:
 dieta bezglutenowa
 preparat zwierający wapń (najlepiej wchłania się węglan wapnia) dostarczający 1000
mg wapnia elementarnego dziennie w dawce podzielonej (gorsze wchłanianie gdy
jednorazowo podamy więcej niż 500 mg wapnia elementarnego
 caltriciol (całkowicie aktywna forma witaminy D3) 2 x 0,25 g dziennie

bisfosfonian 1 x w tygodniu 9foprma wolno uwalniająca się (dieta bezglutenowa,
wapń i witamina D3 to podstawa leczenia , ale należy pamiętać, że jest to częściowo
osteoporoza pomenopauzalna i gęstość kości w stwierdzona w badaniu
densytometrycznym jest dość niska, stąd potrzebny jest lek antyresorpcyjny)
Pytania:
1. Jakie jest rozpoznanie choroby u tej pacjentki?
2. Jakie są zasady postępowania terapeutycznego?
3. Jakie są zasady monitorowania leczenia?
Download