Osteoporoza a brak minerałów i witaminy D

advertisement
Osteoporoza a brak
minerałów i witaminy D
Kości jako swoiste rusztowanie każdego organizmu ludzkiego pełnią znaczącą rolę – nie
tylko utrzymują i chronią narządy wewnętrzne, ale także są punktem zaczepienia mięśni
i tkanek, przez co biorą udział w procesie poruszania się. W strukturze komórek stale
zachodzą procesy mające za zadanie utrzymać ich prawidłowy stan i funkcjonowanie –
stare, uszkodzone komórki są niszczone, a na ich miejsce powstają nowe. W ciągu roku
w zdrowym organizmie ok. 2-10% masy kości ulega wymianie. Z wiekiem aktywność wymiany spada, przez co kości stają się słabsze.
Czym jest osteoporoza?
Znany i powszechny problem z kośćmi – osteoporoza – definiowany jest jako metaboliczna choroba kości polegająca na postępujących zmianach
ich struktury i masy, prowadzących do osłabienia,
zwiększenia ich łamliwości i kruchości. Istnieją
określone czynniki ryzyka wystąpienia osteoporozy, jednak w dzisiejszych czasach znaczący wpływ
ma także odpowiednie odżywienie organizmu i dostarczenie niezbędnych substancji odżywczych.
Istotnym jest, że jeśli jednoczesne występowanie
obok siebie kilku czynników sprzyjających rozwojowi osteoporozy, powoduje zwiększenie ryzyka
zachorowania. Wśród sytuacji i czynników, które
powodują lub przyspieszają występowanie osteoporozy wyróżnia się:
• Podeszły wiek.
• Menopauzę u kobiet lub andropauzę
u mężczyzn, w szczególności przechodzoną
w stosunkowo młodym wieku.
• Predyspozycje genetyczne, czyli występowanie osteoporozy w starszych pokoleniach.
• Zbyt szczupłą budowę ciała lub zbyt jasną
karnację.
• Nieodpowiednią dietę – ubogą w wapń i witaminę D lub nadto bogatą w białko zwierzęce.
• Siedzący tryb życia lub długotrwałe unie-
ruchomienie (np. przy przewlekłych chorobach).
• Długotrwałe przyjmowanie hormonów lub
leków przeciwzakrzepowych czy odwadniających.
• Nadmierne spożywanie kawy, alkoholu czy
palenie papierosów.
• Występowanie równoczesne nadczynności
tarczycy, chorób żołądka, nerek, krwi czy
zaburzenia trawienia.
Osteoporoza rozwija się przez długie lata, kiedy
dzień po dniu struktura tkanki kostnej ulega przeobrażeniom. Początkowo nie towarzyszą temu
żadne objawy, poza ewentualnymi bólami kości,
które w żaden sposób nie wyróżniają się od tych
spowodowanych innymi przyczynami. Bardzo często wykrywana jest już w momencie złamania, kiedy kości są bardzo osłabione.
Co jest ważne dla kości?
W budowie kości ważną rolę ogrywają takie składniki jak wapń, magnez, fosfor czy witamina D, które
należy spożywać w codziennej diecie, bez względu
na wiek. Większość całego wapnia w organizmie
magazynowana jest w kościach. W przypadku niedoboru tego składnika w innych narządach – np.
w sercu, dla którego funkcjonowania też jest ważny
– organizm pobiera go właśnie z kości.
Obecne warunki życia nie sprzyjają odpowiedniemu odżywianiu, a co więcej zamiast substancji życiodajnych dostarczamy organizmom coraz więcej
tych, które nam szkodzą. Przetworzona żywność,
spożywanie dużej ilości białka zwierzęcego i nabiału czy używek jak kawa i herbata wpływają na tzw.
zakwaszanie organizmu, czyli zaburzeń równowagi
pH środowiska wewnętrznego, co prowadzi następnie do zaburzeń funkcjonowania poszczególnych narządów i tkanek. Witaminy i minerały są
z kolei składnikami istotnymi dla setek reakcji metabolicznych, a ich niedobór ma znaczący, negatywny wpływ na funkcje życiowe.
Suplementacja
W przypadku osteoporozy – zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu – jedną z ważniejszych kwestii
jest odpowiednia suplementacja mineralno-witaminowa, czyli zapewnienie odpowiedniej dostawy
wapnia, magnezu i witaminy D.
Czy wiesz, że z wiekiem słabnie aktywność enzymów biorących udział w metabolizmie witaminy D, co negatywnie
wpływa na wchłaniania wapnia?
Znaczenie składnika witaminowego jest w tym wypadku niebagatelne. Dostarczany do organizmu
wapń nie będzie miał istotnego wpływu na jego
funkcjonowanie, jeśli nie będzie mu towarzyszyła
niezbędna w procesie wchłaniania witamina D.
Czy wiesz, że 80% witaminy D tworzy się
w skórze, pod wpływem słońca?
Osoby starsze nierzadko prowadzą
życie w zamkniętych pomieszczeniach,
w szczególności jesienią i zimą,
co dodatkowo zahamowuje wytwarzanie
niezbędnej dla kości witaminy D.
Dlaczego Onyx Plus?
Profilaktyka i leczenie osteoporozy opiera się na
suplementacji wapniem i witaminą D. Jak jednak
zadbać o codzienne dostarczanie odpowiednich
ilości tych składników do organizmu? Jak wybrać
odpowiedni suplement? Na pewno powinien on:
• być dostępny w formie płynnej, czyli gwarantującej odpowiednie wchłanianie się
składników;
• zawierać odpowiednie ilości i proporcje poszczególnych składników;
• zawierać bioflawonoidy, czyli ekstrakty
roślinne tworzące naturalne środowisko
wchłaniania się witamin;
• być dostępny w odpowiednim opakowaniu,
najlepiej szklanym i nieprzepuszczającym
promieni słonecznych, aby nie
• powodować reakcji między związkami;
• być zbadany, bezpieczny i certyfikowany.
Wszystkie te cechy charakteryzują multimineralny
produkt Onyx Plus, wzbogacony ekstraktami roślinnymi i witaminą D.
Dbaj o kości. Postaw na Onyx Plus.
Download