Wiadomosci: Zdrowie...naturalnie!

advertisement
Kwiecień 2014
D R R AT H
`
Wiadomosci: Zdrowie...naturalnie!
`
Brak witaminy D powoduje starzenie się kosci
Kolejny czynnik ryzyka słabych kości odkryty
Wielu osobom nie jest niczym obcym, że niedobór witaminy D ma bezpośredni wpływ na niestabilność i gęstość
kości. Tylko nieliczni jednak wiedzą o tym, że brak tej
witaminy wiąże się z przedwczesnym starzeniem się
kości jak również ze zwiększonym ryzykiem ich złamania.
Ostatnimi czasy naukowcom z Kliniki Uniwersyteckiej w
Hamburgu-Eppendorf wraz z uczonymi z Lawrence Berkely
National Laboratory udało się rozwiązać tę zagadkę.
Witamina D zwana też „słoneczną” witaminą cieszy się od
dawna dobrą reputacją. Mikroskładnik ten wspiera metabolizm i tworzenie się kości dzięki regulacji stężenia wapnia
i fosforanów. Dzięki tej właściwości zapobiega osteoporozie, która dotyka miliony ludzi na całym świecie. Witamina
D bierze również udział w licznych procesach metabolicznych, wspomaga układ odpornościowy i prawidłową funkcję komórek nerwowych. Jednocześnie również hamuje
wzrost guzów nowotworowych.
„ScienceTranslational Medicine“. Jak dotąd niedobór witaminy D był kojarzony przede wszystkim ze zmniejszeniem
się gęstości kości. Ważne minerały wzmacniające kości,
takie jak np.: wapń nie mogą być pobierane w wystarczającej ilości z jelita a następnie przechowywane w kościach.
Naukowcy z Kliniki Uniwersyteckiej w Hamburgu-Eppendorf wraz z uczonymi z Lawrence Berkely National Laboratory dowiedli, że niedobór witaminy D odbija się na jakości
struktury powierzchni kości, co z kolei odpowiada za zaburzenia przy mineralizacji i powoduje przedwczesne ich starzenie.
Kości podlegają stałemu procesowi budowy i rozpadu,
twarda tkanka łączna jest stale odnawiana. Możliwe to jest
dzięki pomocy różnych komórek, którym musimy jednak
zapewnić odpowiednią ilość mikroskładników odżywczych.
Przy braku witaminy D w zewnętrznej strukturze kości procesy regeneracyjne mogą być jednak utrudnione, ze względu na to, że komórki nie potrafią właściwie wykonywać
swoich funkcji.
W swoich badaniach naukowcy odkryli niektóre typowe
cechy dla starych-starzejących się kości, które były dotknięte
niedoborem witaminy D. Kości te były o 31% mniej odporne na starzenie się niż kości zdrowe.
( więcej informacji na: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23843449)
Badania te ukazują jak ważną rolę spełnia witamina D w
metabolizmie kości. Tylko z suplementacją witaminą D, jak
również innymi ważnymi mikroskładnikami możliwe jest
tworzenie się zdrowej i stabilnej struktury kości. Dzięki
temu możemy uniknąć przedwczesnego starzenia się kości.
Witamina D może być wytwarzana samodzielnie przez ludzki organizm wystawiony na działanie promieni słonecznych
Ze względu na poważny niedobór witaminy D (ponad 60%
Polaków cierpi na jej niedobór) jak również wzrastającą
świadomość jej ważnych funkcji metabolicznych zaleca się
przyjmowanie jej zwiększonych dawek. Pisaliśmy już o tym
ostatnio w naszym artykule: „Niedobór witaminy D zwiększa śmiertelność!”
Apelujemy o odpowiednio wysoką suplementację witaminą D i innymi mikroskładnikami. Z każdym kolejnym badaniem i potwierdzeniem skuteczności mikroelementów
rośnie wśród ludzi świadomość naturalnego zdrowia.
Dzięki pionierskiej roli dr Ratha i jego zespołu badawczego z Instytutu dr Ratha w Kalifornii, który podjął badania
nad mikroelementami, jak również niestrudzonej pracy
edukacyjnej Koalicji Zdrowia rośnie znaczenie mikroelementów dla zdrowia ogółu.
Starzenie się kości wynikające z niedoboru witaminy D
1217-01-010414PL
Ostatnimi czasy naukowcy stanęli przed kolejnym wyzwaniem związanym bezpośrednio z niedoborem witaminy D,
a mianowicie problem przedwczesnego starzenia się kości i
wynikające z tego zwiększone ryzyko złamań. Wyniki tych
badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym:
www.dr-rath-koalicja.pl
●
Tel.: 0031-457111 116
Download