Według wielu badaczy wzrost poziomu wolnych kwasów

advertisement
Pozwolę sobie zacytować „Według wielu badaczy wzrost poziomu
wolnych kwasów tłuszczowych we krwi, wywoływany polimorfizmem
genu lipazy lipoproteinowej lub jej koaktywatora (apo CII) czy
inhibitora (apo CIII), jest jedną z przyczyn przedłużającej się
hiperlipemii poposiłkowej.. Jest to jednym z warunków niezbędnych do
wystąpienia lipotoksyczności i rozwoju cukrzycy typu drugiego.”**
Innym przykładem z tej samej pozycji naukowej jest taki oto cytat:
„Szacuje się, że ok 500 genów pośrednio lub bezpośrednio podlega
regulacji przez kwas retinowy, co implikuje szerokie zaawansowanie
badań nad rolą retinoidów w zapobieganiu i leczeniu schorzeń w tym
miażdżycy, nowotworów.”** Retinol, o którym jest mowa to pochodna
witaminy A, natomiast prekursorem witaminy A u ludzi jest beta
karoten. Kolejne witaminy np. C i E hamują utlenianie kwasów
nukleinowych. Kwas foliowy hamuje pęknięcia DNA. Minerały zaś np.
wapń hamuje pęknięcia chromosomów, a magnez zapobiega
uszkodzeniu jądrowego i mitochondrialnego DNA.
Grajek W., Olejnik A. 2007. Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty
zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. Pod red. W.
Grajka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Download