„Pan Tadeusz”

advertisement
Prezentacja bohaterów
Tytułowy bohater epopei, syn Jacka
Soplicy z jego nieudanego i krótkiego
małżeństwa. Wcześnie osierocony przez
matkę i niejako opuszczony przez ojca,
od wczesnego dzieciństwa wychowywany
jest przez Stryja – Sędziego Soplicę.
Poznajemy go jako prawie
dwudziestolatka, gdy powraca ze szkoły z
Wilna. Włączony przez ojca w plan
pogodzenia zwaśnionych rodów bierze za
żonę Zosię, córkę dawnej miłości Jacka.
Córka Ewy Horeszkówny i
Wojewody. Po śmierci rodziców
oddana na wychowanie Telimenie.
Mieszka w domu Sędziego Soplicy.
Znana z zamiłowania do przyrody.
Wychodzi za mąż za Tadeusza
Soplicę, łącząc tym samym dwie
pokłócone rodziny.
Sierota, młody panicz
spokrewniony z Horeszkami.
Wychowany za granicą, ubiera
się wedle mody angielskiej.
Dziedziczy niewielkie ziemie
po Stolniku. Lubiany i
poważany w okolicy ze
względu na rodzinne
powiązania z Horeszkami,
choć na tle szlacheckiej
gromady jawi się jako dziwak i
ekscentryk. Był urodziwym
mężczyzną.
Stryj Tadeusza, młodszy brat Jacka
Soplicy, którego nigdy nie widział. Uczył
się w szkole jezuickiej, ale wykształcenie
zdobył w czasie dziesięcioletniej służby u
ojca Podkomorzego – Wojewody.
W młodości zakochany w Marcie
Hreczeszance, córce Wojskiego. Gdy ona
zmarła, nie związał się już z żadną
kobietą.
Czuwa nad wychowaniem Tadeusza i
wspólnie z Telimeną opiekuje się Zosią.
Za zabójstwo Stolnika Horeszki przez jego
brata przyjął od Moskali zamek
Horeszków.
Opiekunka Zosi, prawdopodobnie
przyjaciółka Ewy Stolnikówny.
Przez Sędziego nazywana siostrą.
W rzeczywistości nie łączy ich
żadne pokrewieństwo. Postać pełna
niejasności i tajemnic.
Prawdopodobnie jest wdową, która
ponownie chce wyjść za mąż i stara
się znaleźć odpowiedniego
kandydata. Wcześniej mieszkała w
Petersburgu, od dwóch lat
przebywa w Soplicowie.
Zwany Kurkiem na kościele. Żołnierz
powstania Jasińskiego. Uczestnik
zajazdu na Soplicowo. Prosił Sędziego o
rękę Zosi dla swojego syna, Saka, lecz
Sędzia się nie zgodził. Jako pierwszy
budzi się po pijackiej uczcie na zamku i
krzyczy „zdrada”. Ucieka do Księstwa i
powraca jako wachmistrz w legionach
polskich.
Klucznik, dawny sługa Stolnika
Horeszki, wciąż nosi ogromny
pęk kluczy do zamku, nadal tam
mieszka i sprawuje swój urząd.
Po śmierci Stolnika poprzysięga
zemstę na rodzie Sopliców. W
obliczu śmierci Jacka Soplicy,
wyznaje, iż Stolnik swemu
zabójcy przebaczył.
Brat Sędziego, ojciec Tadeusza. W czasach swej
młodości słynął z warcholstwa i był znanym na całą
okolicę awanturnikiem. Od sumiastych wąsów
nazywany „Wąsalem”. Biedny szlachcic, posiadający
jedynie skrawek ziemi. Zakochał się w Ewie
Horeszkównie, lecz otrzymał od jej ojca-Stolnika czarną polewkę.
Żeni się z pierwszą lepszą dziewczyną, z którą ma
syna Tadeusza. Popada w nałóg alkoholowy.
Podczas najazdu Moskali na zamek Horeszków
zabija Stolnika. Ucieka z kraju jako zabójca i
zdrajca narodu. Angażuje się w bitwy i wojny. Po
jakimś czasie dochodzą pogłoski, że Soplica zginął,
lecz on powraca jako…
Cała jego działalność w mnisim habicie,
udział w walkach i konspiracja są próbą
odkupienia zbrodni. Częściowo ją
odpokutowuje, dwukrotnie ratując przed
śmiercią dalekiego krewnego Horeszków
- Hrabiego i starego Klucznika
Gerwazego. Pojawia się w Soplicowie jako
wysłannik Jacka Soplicy, by dopilnować
małżeństwa Tadeusza z Zosią. Ma też za
zadanie przygotować powstanie na
Litwie. Na łożu śmierci wyjawia całą
tajemnicę o sobie i uzyskuje przebaczenie
z ust Gerwazego.
Kinga Sikora
Daniel Kopeć
Download