Uploaded by mateuszlemb

Plan Charakterystyki Jacka Soplicy

advertisement
Plan Charakterystyki Jacka Soplicy.
Jacek Soplica jest głównym bohaterem epopei Adama Mickiewicza pt. ,,Pan Tadeusz”
Bohater na początku był rozrywkowy, ale po pewnym czasie się zmienia całkowicie pod
pływem pewnych wydarzeń życiowych. Jacek Soplica pochodził raczej z biednej szlachty.
Był on ojcem Tadeusza i bratem Sędziego.
Jacek Soplica był bardzo dobrze zbudowany oraz miał bardzo długie, sumiaste wąsy przez
którego był nazywany ,,Wąsal’’. Był on bardzo gwałtowny i impulsywny dlatego został
przywódcą drobnej szlachty litewskiej.
Jacek był bardzo porywczy, żywiołowy. Był człowiekiem bardzo samowolnym, kłótliwym,
gwałtownym, nieokiełznany i hardy pracował tylko dla sławy i pieniędzy. Nie obchodziły go
inne osoby myślał tylko o sobie. Nazywany go również awanturnikiem, paliwodą i zabijaką.
Był bardzo śmiały i bardzo dobrym strzelcem i szermierzem, był najlepszy na Litwie i dzięki
tym cechom cała szlachta bała się Jacka Soplicy. Jacek był szczery, otwarty, prostoliniowy a
także ufny, ale niestety bardzo naiwny. Jacek też posiadał wiele zalet. Był on bardzo oddany
ojczyźnie i był zdolny do poświęcenia się dla kraju, ale niestety był pijakiem, która była jego
najgorszą cechą jego charakteru.
Bohater w młodości kochał Ewę córkę Stolnika Horeszki. Młodzi bardzo się kochali, gdy
Jacek postanowił pójść poprosić do Horeszki o rękę córki nie zgodził się. Stolnik wolał
unieszczęśliwić córkę i Jacka, dlatego oddał rękę córki dla bogatego Kasztelana. Jacek ożenił
się z pierwszą kobietą spotkaną na drodze, która urodziła mu syna Tadeusza i po krótkim
czasie zmarła. Jacek, który został urażony przez Stolnika dążył do zemsty i zabił Stolnika w
afekcie. Wtedy przyszedł przełom przemiany w życiu Jacka. Pierwszym wielkim przełomem
zmiany Jacka była ucieczka z kraju i postanowienie poprawy i dlatego wstąpił do zakonu.
Jacek na znak pokory przyjął imię ,, Robak ‘’, które miało znaczyć, że nie jest najważniejszy i
zrozumiał swój błąd z młodości. Jacek jako ksiądz Robak nadal walczył dla ojczyzny, aby
odpokutować swój błąd z młodości. Był on bardzo odważny, ponieważ działał jako
emisariusz, przenosząc wiadomości co było bardzo niebezpieczne.
Według mnie po przemianie Jacek Soplica jest wzorem do naśladowania jako patriota, który
poświęcił dla ojczyzny całe swoje życie. Jacek był bardzo dynamiczną osobą, ale umiał
naprawić swój błąd z młodości oddając się ojczyźnie.
Maksymilian Lembicz kl. VIIIs.
Download