Uploaded by pankartofel18922

Herosi

advertisement
kto pierwszy porzuca nadzieję? A kto nigdy się nie poddaje? Bo to nie
nadprzyrodzone zdolności są najważniejsze. (...) To ludzkie decyzje herosów podejmowane
w sytuacjach bez wyjścia sprawiają, że mówimy o nich setki lat później. O bohaterstwie tych
postaci świadczą ścieżki, którymi kroczą, a nie tylko podarowane im zdolności.
Jako pierwszy argument potwierdzający tą tezę są działania i historia Tadeusza
zawadzkiego “Zośki” z książki “Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Młody
bohater stanął w sytuacji bez wyjścia kiedy w trakcie II wojny światowej zdecydował się
walczyć w imię Polski. Jako harcerz brał udział w Małym Sabotażu. Walczył z okupantem
zrywając flagi nazistowskie, malując symbole narodowe co podtrzymywało patriotyzm był
herosem i walczył do samego końca co potwierdza licznymi walkami w jakich brał udział. Był
dowódcą akcji pod arsenałem w której uratował on wielu zakładników w tym swojego
dobrego przyjaciela Jana Bytnara “Rudego” z rąk niemieckich. “Zośka” swoimi działaniami
pokazał że naród i patriotyzm to najważniejsze dla niego wartości. Był stanie heroicznie się
dla nich poświęcić.
Moim drugim argumentem będzie postać Jacka Soplicy z “Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. W młodości kierując się emocjami zabił on ojca swojej ukochanej, stolnika
Horeszkę ponieważ ten nie pozwolił mu na małżeństwo z jego córką. W tym momencie
następuje przemiana bohatera, przyłącza się on do zakonu bernardynów. Gdy wrócił do
Soplicowa miał on cel który chciał spełnić. Przede Wszystkim zależało mu na dobru państwa.
Agitował szlachtę na rzecz powstania. Chciał aby szlachta z Soplicowa dostała się w szeregi
wojsk napoleońskich. Dodatkowo swój heroizm pokazywał wiele razy. Gdy na przykład
uratował Tadeusza i Hrabiego oddając śmiertelny strzał w niedźwiedzia lub gdy popchnął
Hrabie na ziemię aby ten uniknął kuli. U kresu życia dostaje wybaczenie od rodziny Stolnika,
wybacza mu Gerwazy, a jego imię zostaje zrehabilitowane. Heros to osoba która stawia
życie innych ponad swoim.
Kolejną postacią heroiczną jest Witold Pilecki. Był on prawdziwym bohaterem
narodowym i herosem co potwierdził swoimi czynami podczas II wojny światowej.
Dobrowolnie oddał on się w ręce narodu niemieckiego do obozu śmierci w Auschwitz. Tym
działaniem miał na celu zyskać cenne informacje na temat okupanta. W trakcie swojego
pobytu zachorował trzy razy, nie poddał się. Pileckiemu udało się doprowadzić do
porozumienia między poszczególnymi partiami wśród obozowych więźniów i zdobycia
ważnych informacji, które wyciągnęły polskich dowódców z niewiedzy. Gdy spełnił swoją
misję, sukcesywnie uciekł z Auschwitz.
Download