9 maja
2010-05-26
9 maja Rosjanie obchodzą dzień zwycięstwa zapominając że to dzięki układowi
Riwentrop- Mołotow II wojna była możliwa, nie zapomnijmy o Francuzach
czy Anglikach którzy zdradzili Polskę, lecz czy tylko.
Po drugiej wojnie światowej te zwycięstwo Polskę spotkały dalsze zbrodnie chłopców z AK,
NSZ inteligencją mażącą o wolnej Polsce.
Wykonane rękami NKWD, UB z głównym żydowskim kierownictwem.
W II wojnie światowej zostało zamordowanych 60 milionów ludzi różnych narodów.
20 milionów narodów tzw. Radzieckich, jak krzyczą żydzi ich 3 miliony.
Mam potężną wątpliwość czy na czy na pewno trzy miliony.
Wątpię czy w tych trzech milionach są wliczeni żydzi zamordowani w Katyniu w Polskich mundurach
jak i ci którzy nie zdezerterowali celem mordowania Palestyńczyków.
Ich groby są na wzgórzach pod Monte Cassino.
Niewątpliwie biorą pod uwagę także tych którzy zginęli w mundurach Wermachtu, SS
czy NKWD.
Ta więc 5% zabito żydów, żaden naród z tej tragedii nie zrobił biznesu tak jak oni.
Ostatnie żądania od polski to 65 miliardów$ za rzekomo poniesione straty.
Przedsiębiorstwo holokaust
http://judeopolonia.files.wordpress.com/2010/05/holokaust-industry.jpg
Już Bismarck widział wspólne działanie z żydami za kierunek do podbicia Europy.
Cytat: Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (ur. 1 kwietnia 1815 w Schönhausen
(Elbe), zm. 30 lipca 1898 w Friedrichsruh) – książę von Bismarck-Schönhausen, książę von
Lauenburg; niemiecki polityk, premier Prus, kanclerz Rzeszy zwany Żelaznym Kanclerzem. Premier
Prus od 1862- 1873, kazał tłuc rózgami Polskie dzieci za walkę o naukę Religi w języku polskim.
Rodzice byli więzieni, torturowani.
"Cel Bismarcka - zbudowanie wielkości Niemiec przy pomocy Zydów - aż nadto dobrze został
osiągnięty. Stali się oni poważnymi współwłaścicielami Niemiec. Niemiecka bankowość, handel i
przemysł były w owieli większej mierze żydowskie, niż to się na zewnątrz wydawać mogło.
Udziału Zydów w nich nie można było ocenić przez badanie rejestru firm - trzeba było na to
zasiadać w radach zarządzających towarzystw akcyjnych. Tam dopiero można było widzieć,
czym są Zydzi w życiu gospodarczym Niemiec. Jedną z ilustracji tej ich roli i ich znaczenia byli
żydowscy potentaci finansowi, handlowi i przemysłowi, których cesarz Wilhelm zaliczał do
swych osobistych przyjaciół". Roman Dmowski: Polityka polska i odbudowanie państwa.
Warszawa 1989, t.2, s.50.
Wilhelm II (wladca Niemiec 1922rok) : "Żyd nie może być prawdziwym patriotą. On jest czymś, jak
złośliwy owad. Trzeba go trzymać z dala od miejsc, gdzie mógłby czynić szkody - nawet za pomocą
pogromów, jeśli trzeba! Żydzi są odpowiedzialni za bolszewizm w Rosji, a także w Niemczech.
Byłem zbyt pobłażliwy dla nich w czasie mego królowania i żałuje życzliwości, jaką okazywałem
żydowskim bankierom".
Współpraca Bismarcka z żydami doprowadziła do pierwszej wojny światowej po której Niemcy
wyszli z zniszczoną gospodarką, to właśnie w czasie I wojnie światowej
żydom marzyła się Judeo-Polonii.
Pytanie skąd Niemcy Faszystowskie dostały wsparcie tak wielkie.
Kto im dostarczył surowce, ułatwił rozpoczęcie II wojny światowej.
Cytat: Po długiej batalii, jaką stoczył Hitler w rozbitych po wojnie Niemczech w 30 stycznia 1933
obejmuje władzę jako kanclerze.
Po 6 latach wybucha druga wojna światowa, po drodze Faszyści zajmują Austrię, Czechy przy
milczeniu świata.
W czasie tzw. uroczystości z okazji 65. rocznica wyzwolenia KL Auschwitz
W czasie uroczystości przewijało się pytanie, czemu milczał świat.
Czemu nie padły pytania kto sponsorował Hitlera tak finansowo jak i udział osobowy
w zbrodniach niemieckich.
Finanse- Rola, kontrolowanej przez Rockefellerów, firmy "Standard Oil" w przygotowaniu
hitlerowskich Niemiec do II wojny światowej była niezwykle istotna.
W wyniku umów zwartych w 1929 roku , odnowionych potem w 1937 roku "w Teksasie i New Jersey
zostały zbudowane wspólne laboratoria . Jednym z produktów ich doświadczeń będzie sławny gaz
Cyklon-B ."
Powiązania "International General Electric" z siedzibą przy 120 Broadway w Nowym Jorku z
funduszem wyborczym Hitlera, czyli kontem "Nationale Treuhand" , administrowanym przez
Hjalmara Schachta i Rudolfa HessaTylko w okresie od jesieni 1932 do marca 1933 na to konto
wpłacono Hitlerowi i NSDAP ponad 2 000 000 dolarów .
Waszyngtonie raporty te zostały schowane do szuflady, podczas gdy prasa kontrolowana przez
Franklina Delano Roosevelta i jego przyjaciół oburzała się "postępem faszyzmu w Europie". Zresztą
ówczesny prezydent USA był świetnie zorientowany w całej sytuacji. Sam będąc benificjentem
spekulacji dokonywanych na niemieckiej marce aż do 1924, miał również w swoim otoczeniu
finansistów mocno zaangażowanych w rozwój gospodarczy hitlerowskich Niemiec.
"International Harvester" według świadectwa swego prezesa zwiększył tutaj o 33% swoje roczne
obroty (...) Nasze firmy lotnicze ("Bendix Aviation") zawarły porozumienie z Kruppem ... Tak samo
"General Motors" i "Ford" (...) "Vacuum Oil" zainwestowała już sześć milionów marek ... "
C.E.Mitchell - dyrektor "National City Bank" (Rockefeller) oraz "Federal Reserve Bank of New
York"
Edsel B.Ford - prezes "Ford Motor Company", syn Henry Forda
W.C.Teagle - dyrektor "Standard Oil of New Jersey" Rockefellera
Paul Warburg - "Federal Reserve Bank of New York" oraz prezes "Bank of Manhattan"
"I.G. Farben" wspierali materialnie Hitlera i jego partię także bezpośrednio. A.C.Sutton podaje
przykład przelewu w wysokości 400 000 marek dokonanego na specjalny fundusz polityczny Hitlera
Założycielem "AEG" czyli "Allgemeine Elekrizitats Gesellschaft" był w XIX wieku żydowski
przemysłowiec Emil Rathenau.
Motto firmy- "Państwo-Cezar i jego jedyna partia decydująca, wcielająca i kontrolująca gospodarkę i
społeczeństwo
Początkowo wytwarzanie tych produktów odbywało się jedynie w Stanach Zjednoczonych, jednak już
w 1935 roku firma "Ethyl Gasoline Corporation" przekazała tajemnicę ich produkcji hitlerowskim
Niemcom. Z kolei , gdy w 1938 Luftwaffe pilnie potrzebowała 500 ton czteroetylku ołowiu , wówczas
to firma "Ethyl Export Corporation" z Nowego Jorku pożyczyła owe 500 ton przekazując je za
pośrednictwem "Ethyl G.m.b.H" w Niemczech .
Henry Ford miał poważne udziały w "I.G.Farben" od 1928 roku i posiadał 40% akcji "Forda" Niemcy , którego dyrektorem został wówczas Karl Bosch,
w okresie zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w wojnę przeciwko Niemcom , dokładnie w
lecie 1942 roku , Edsel Ford gratulował Maurycemu Dolfus, dyrektorowi "Ford" - Francja, iż jego
zyski wzrosły z 58 000 franków w 1941 do 1 600 000 franków w 1942, pisząc między innymi "
Co więcej w czasie gdy ciężarówki "Forda" transportowały żołnierzy niemieckich przeciwko
Amerykanom i Anglikom, to ciężarówki "Forda" zwane "Mołotow" od dłuższego czasu
transportowały także żołnierzy Armii Czerwonej.
Otóż jak się okazuje dwa banki mające swą główną siedzibę w Nowym Jorku - "Chase Bank"
Rockefellera i bank "Morgan & Co." Morgana - utrzymywały podczas całej hitlerowskiej okupacji
swoje oficjalne biura we Francji, przy całkowitej aprobacie władz niemieckich
Lotnictwo amerykańskie nie uderzało w fabryki "Forda", zakłady "I.G.Farben", "AEG" i inne
wytwory amerykańsko-niemieckiej współpracy z lat dwudziestych i trzydziestych, za którą stała po
obu stronach faktycznie jedna i ta sama międzynarodowa finansjera ([2] str. 12). Gdy w 1942 roku
"Royal Air Force" ośmieliły się zbombardować zakłady "Forda" w Poissy we Francji , wówczas to
Ford przedstawił zażalenie rządowi w Vichy, który wypłacił mu 38 milionów franków z tytułu
poniesionych szkód (!) , w rezultacie czego Ford zainstalował swe zakłady w Wielkiej Brytanii.
Tak jak Bismarcka żydzi sfinansowali Hitlera.
Pytanie skoro żydowscy ziomkowie finansowali II wojnę światową pretensje do narodów nie
żydowskich biznesmenów.
To prawda w korporacjach ponad narodowych wojna to najlepsza kasa.
Wyżej podany przykład jak Ford finansował tak Faszystów jak i Stalina, żydzi chcą zakrzyczeć narody
świata żeby wyłudzić odszkodowania za zniszczenie które sami dokonali.
Wsparcie osobowe ludności żydowskiej w zbrodniach przeciwko ludzkości.
Kurt von Schroeder należał do najwyższej hitlerowskiej elity jak również miał ścisłe powiązania z
kapitałem międzynarodowym. Urodzony w 1889 roku w Hamburgu, pochodził ze starej żydowskiej
rodziny bankierskiej, ………
Żydzi w nazistowskim aparacie terroru... w NSDAP, w Gestapo, w Wehrmachcie.
W niemieckiej armii służyło 150 tysięcy żołnierzy i oficerów, których rodzice lub
dziadkowie byli Żydami. Dziś nikt nie chce się do nich przyznać.
Ustawy rasowe odróżniały mischlingów I stopnia (jedno z rodziców - Żyd) i II stopnia,
Dziesiątki tysięcy mischlingów służyło w Wehrmachcie, Luftwaffe i Kriegsmarine, wysoko
awansując….
jako "Idealnego niemieckiego żołnierza".
Był nim Werner Goldberg. Jego ojciec był Żydem.
Friedrich "Fritz" Hartjenstein - (SS-Obersturmbannführer; w 1938 oboz koncentracyjny
Sachsenhausen; w 1941 3rd SS Diwizja "Totenkopf"; od 1942-44 komendant obozu śmierci
Auschwitz Birkenau; odpowiedzialny za śmierć setek tysięcy ludzi, których posłał do komór
gazowych) Alfred Rosenberg - (główny ideolog narodowego socjalizmu, noszący typowo
żydowskie nazwisko)
Reinhard Heydrich - (Obergruppenfuhrer SS)
Odilo Globocnik - (Gruppenfuhrer-SS, dowódca SS i policji w dystrykcie lubelskim 1939-1943)
Josef Mengele - "Anioł śmierci" - (lekarz; wykonywał zbrodnicze i sadystyczne eksperymenty na
więźniach obozu koncentracyjnego Auschwitz, Oświęcim; osobiscie wyselekcjonowal ponad 400,000
więźniów na śmierć w komorach gazowych Auschwitz)
Friedrich "Fritz" Hartjenstein - (SS-Obersturmbannführer; w 1938 oboz koncentracyjny
Sachsenhausen; w 1941 3rd SS Diwizja "Totenkopf"; od 1942-44 komendant obozu śmierci
Auschwitz Birkenau; odpowiedzialny za śmierć setek tysięcy ludzi, których posłał do komór
gazowych)
Hans Aumeier - (SS-Hauptsturmführer komendant obozów koncentracyjnych Dachau,
Esterwegan, Lichtenburg, Buchenwald, Flossenburg, Auschwitz, Riga i Grini; za zbrodnie skazany na
śmierć w Krakowie i stracony 22 Grudnia, 1947 r.)
Jenny Wanda Barkmann - (strażnik SS w obozie koncentracyjnym dla kobiet Stutthof SK-III;
znęcała się nad więźniarkami, osobiście selecjonowała kobiety i dzieci do komór gazowych;
publicznie powieszona 4 Lipca 1946 r.)
Berta Helene Amalie "Leni" Riefenstahl - (aktorka, reżyserka nazistowskiej propagandy Niemiec)
Hans Frank - (syn adwokata z Bambergu, Generalny
Gubernator i ludobójca Polaków oraz
Żydów, twórca narodowo-socjalistycznych teorii prawnych)
feldmarszałek lotnictwa Erhardt Milch
Klasycznym przykładem "utajonego Żyda" w elitach III Rzeszy
był feldmarszałek lotnictwa Erhardt Milch. Jego ojciec był
Żydem,… dodawał: W moim sztabie to ja decyduję, kto jest
Żydem!
żydowskie przywództwo nazistowskich Niemiec
minister propagandy Joseph
Karl Adolf Eichmann
Rudolf Hess
Goebbels
Reichsführer-SS Heinrich Himmler SS-Obersturmbannfuehrer
Johannes von Blaskowitz
Generał Luftwaffe Helmut Wilberg
żyd Reinhard Heydrich i jego szef Gestapo Karl Hermann Frank
Reinhard Heydrich, szef RSHA, organizacji kontrolującej
gestapo, policję kryminalną, wywiad i kontrwywiad. ".
Opowiadano, że po pijanemu zdarzało mu się strzelać do
swojego odbicia w lustrze, krzycząc: Paskudny Żyd!
Żydowscy weterani Wehrmachtu ( przysłowiowe, hitlerowskie mięso armatnie)
Jakże te kochane żydki pięknie stoją gotowe
mordować.
Ja rozumiem żydowskie rodziny które z niesmakiem w tym artykule nie mogą znaleźć zdjęć
swoich najbliższych na przykład o wspaniałym nazwisku żydowskim jak Alfred Rosenberg
proszę rozczarowanych o wybaczenie.
To artykuł a nie wspomnienia o waszych wspaniałych zbrodniarzach dzieci, metek, starców.
No dobra jeszcze jeden czysto żydowski aryjczyk?????????
SS-Standartenfuehrer Paul Blobel
to też bohaterowie
O!! te trzecie to skok w czasie, obecna wspaniała żydowska młodzież ćwiczy
na Palestyńskim dziecku.
Żebym nie został nazwany „pedałem” bo zachwycam się chłopców zabawą, przedstawiam
poczynania ich miłosiernych siostrzyczek.
Izraelskie dziewczynki przesyłają wiadomość dla Libańskich dzieci...
wysyłają na rakietach, które będą bombardować Liban wiadomość dla Libańskich dzieci...
Shalom ! Umierajcie w miłości !Wasze izraelskie dzieci...
A to jeden z odbiorców wiadomości...
http://whitewolf-pl.blogspot.com/2008_06_01_archive.htmlhttp://whitewolfDonald Tusk w 1976 został absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w
Gdańsku. W 1980 ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Gdańskiego.
121- cicho żeby w Polsce tego nie widzieli po czyjej jestem stronie, a może znowuż udupiłem.
2- Racja stanu wymaga, to oni wymyślili Hitlera
Premier Donald Tusk podkreślił, że w tym miejscu szuka choć śladu nadziei, aby nie odchodzić stąd w
poczuciu zapaści człowieczeństwa, klęski kultury i cywilizacji europejskiej
Czy pieniądze podatników Polski zostały wyrzucone w błoto, jak on śmie tak bezczelnie
zakłamywać historię udając analfabetę, a może to szok po przegnaniu pod tzw. Ścianą płaczu.
Nie jednego żydzi zrobili w trąbę oskubali skopali i zamordowali.
Premier Izraela Beniamin Netanjahu podkreślił, że Izrael nigdy nie
zapomni tamtych wydarzeń i nie pozwoli o nich zapomnieć.
Netanjahu wspominał Auschwitz jako największą tragedię w dziejach
Żydów i największe ludobójstwo na świecie.
przesadził cytuję- Noce i dnie w Auschwitz
Z Agnieszką Weseli, historyczką seksualności, działaczką praw kobiet, współautorką
powstającego filmu dokumentalnego "Noce i dnie Auschwitz", rozmawia Jarosław
Zalesiński.
O puffie w Auschwitz wspomina Tadeusz Borowski Barak nr 24 mieści się blisko słynnej bramy z
napisem "Arbeit Macht Frei".Stoi tuż za nią, po lewej stronie. Pierwszy blok.
http://portalwiedzy.onet.pl/4869,51172,1597482,1,czasopisma.html
Jedno da się ustalić niewątpliwie. Puffy, bo były dwa, powstały w 1943 roku.
Dokładnie. Pogarszająca się sytuacja na frontach sprawiała, że machina obozowa musiała stać się
bardziej wydajna. Wymyślono więc system motywowania więźniów, który otrzymał potoczną
nazwę, Frauen, Fressen, Freiheit, co można przełożyć jako kobiety, żarcie i wolność - w innej wersji
to hasło brzmiało Fressen, Ficken, Freiheit, czyli żarcie, pieprzenie i wolność. Według niektórych
przekazów z pomysłem stworzenia systemu przewidującego też wizyty w puffie jako jedną z form
motywacji wystąpiła dyrekcja koncernu IG Farben, który zarządzał fabrykami między innymi w
kompleksie obozowym Auschwitz.
Żydzi kochają Hitlera.
Wyobrazdzcie sobie, ze ktos w Europie czy Ameryce Polnocnej publicznie powiedzial „Hitler mial
racje”. Jednak w Izraelu policja nie reaguje na takie skandowanie. Jak rowniez niewiele bylo reakcji
na „Zabilismy Chrystusa, zabijemy także was”,
http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2010/02/07/israeli-extremists-shout-hitler-was-right/
W Wlazlinski
A kuku, tych znacie
Jejku aż tak mnie się wstydzą
babcia kazali.
A żydostwo Sowieckie………………
"Jeśli nie wierzysz słowu wierz faktom!" św. Jan Chryzostom
"Kto nie zna prawdy, ten jest tylko głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest
zbrodniarzem" - orzekł Bertold Brecht
Bogusław Maśliński
Źródło: Polanica net.
http://www.bibula.com/?p=12831Aktualizacja: 2009-08-17 2:36 pm GEGEN JAYS… gegen the
‘New World Order’
http://gegenjay.wordpress.com/zydzi-a-nazizm/
Amerykanin o niemiecko-żydowskich korzeniach, Bryan Mark Rigg w swojej książce "
Hitler's Jewish Soldiers. The Untold Story of Nazi Racial Laws and Men of Jewish Descent
in the German Military" zajął się osobami o żydowskich korzeniach i konotacjach służącymi
w Wehrmachcie.
Książka została wydana w 2002 przez Modern War Studies, ISBN 0-7006-1178http://www.rp.pl/artykul/2,315135Polacy oddajcie miliardy_.html).
http://www.bibula.com/?p=12831Aktualizacja: 2009-08-17 2:36 pm
http://www.codoh.com/gcgv/gcgvcole.html
Download