HISTORIA ŁĘGOWA Położenie Łęgowa na ważnym szlaku

advertisement
HISTORIA ŁĘGOWA
Położenie Łęgowa na ważnym szlaku komunikacyjnym i handlowym przyczyniło się
na przestrzeni wieków do jego rozwoju. Tędy biegła również sławna droga królewska
(Via Regia) i szlak bitewny. Pierwsze wzmianki w dokumentach o wsi Łęgowo pochodzą z
roku 1302, więc miejscowość ta liczy ponad 700 lat.
Między 1302 a 1303 rokiem, wojewoda pomorski PIOTR ŚWIĘCA wraz
z synami – JANEM i WAWRZYŃCEM darowali klasztorowi cystersów w Oliwie
posiadłość Łęgowo. Następnie tereny te opanowują Krzyżacy. Dlatego w 1342 roku
własność potwierdza już wielki mistrz krzyżacki LUDOLF KÖNING w wielkim przywileju
oliwskim. Wielki mistrz krzyżacki HENRYK DUSER w roku 1347, osobnym kanałem
przeprowadził wodę rzeki Kłodawy przez pola łęgowskie.
W 1433 roku tereny te opanowali Husyci czescy, którzy wraz z wojskami polskimi
prowadzili walkę przeciw Niemcom.
Podczas wojny trzynastoletniej między 1454 a 1466 rokiem wieś była kilkakrotnie
plądrowana i niszczona przez krzyżaków.
W czasach reformacji między rokiem 1565 – 1611, Łęgowo w wyniku decyzji opata
cysterskiego GISCHKAU’A, który porzucił życie zakonne i przeszedł na protestantyzm,
dostało się w ręce innego protestanta – JANA DULSKIEGO. Dopiero po długim procesie za
rządów opata DAWIDA KONARSKIEGO w roku 1611, miejscowość ponownie stała się
własnością cystersów.
W 1656 roku, podczas wojny ze Szwedami, król JAN KAZIMIERZ założył pod
Łęgowem główny obóz dla wojska.
W roku 1678 przejeżdżał przez Lęgowo król JAN III SOBIESKI wraz z żoną
Marysieńką.
Do roku 1772, czyli do pierwszego rozbioru, wieś była własnością cystersów,
następnie przeszła we władnie pruskie aż do roku 1918. W tym czasie nastąpiło duże nasilenie
napływu osadników niemieckich.
Podczas kampanii napoleońskiej w czerwcu 1807 roku przez Łęgowo przechodził
wraz ze swoimi wojskami, Napoleon I – cesarz Francji – walczący wówczas z Prusami.
Na początku wieku XIX wybudowano kolej gdańsko – tczewską, która przebiega obok
Łęgowa. W tym czasie wieś obejmowała teren 3571 mórg. Znajdowało się tu 19 gospodarzy i
47 zagród. Zamieszkiwało ją 823 katolików i 234 ewangielików. Wierni uczęszczali do
kościoła parafialnego oraz szkoły katolickiej i protestanckiej.
Po pierwszej wojnie światowej w roku 1920 Łęgowo znalazło się w granicach
Wolnego Miasta Gdańska. Taki stan rzeczy trwał do dnia 23.08.1939 roku, kiedy Gdański
Senat uchwalił dekret o włączeniu Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy Niemieckiej. Kilka
dni później rozpoczęła się druga wojna światowa.
Po wojnie Łęgowo znalazło się w granicach Polski Ludowej. Ludność osadnicza
niemiecka prawie w całości opuściła Łęgowo. Zaczęła napływać ludność z Polski
południowej i wschodniej. Odtąd oni i ich pokolenie tworzy historię tej miejscowości. W
latach 50-tych XX wieku wybudowano tu nową trasę szybkiego ruchu, jesienią 1959 roku
został oddany nowy budynek szkoły. W latach 90-tych po zmianie ustroju następuje szybki
rozwój miejscowości. Powstają nowe zakłady rzemieślnicze, sklepy, restauracje, miejscowej
szkole przybywa nowe skrzydło, rozrasta się osiedle mieszkaniowe. Obecnie Łęgowo liczy
2150 osób, Cieplewo 630 osób, Rusocin 946 osób. W sumie więc na terenie parafii
zamieszkuje 3726 ludzi.
Download