Klasztor Dawne opactwo Cystersów Miejscowość

advertisement
Klasztor
Neuzelle
Klasztor Nezuelle– dawne opactwo* Cystersów
znajdujące się w miejscowości Neuzelle w Niemczech
na terenie Łużyc Dolnych, na południe
od Frankfurtu, nad Odrą w pobliżu
granicy z Polską
* Opactwo (nazwa pochodzenia czeskiego) to:
klasztor katolicki, na którego czele stoi opat, wraz
z należącymi do niego posiadłościami ziemskimi.
Zespół klasztorny w obecnej
postaci składa się z kościoła,
zabudowań klasztornych, a także oranżerii
i browaru. Kościół wraz z bogatym wystrojem
wnętrza uchodzi za cenny przykład sztuki
barokowej na terenie kraju.
1. Klasztor w Neuzelle
2. Browar klasztorny
3. Gorzelnia klasztorna
4. Muzeum Strohhaus Neuzelle
5. Muzeum rolnictwa
6. Młyn Schwerzkoer Mühle
7. Zamek Bohmsdorf z przyległym parkiem
Gorzelnia klasztorna
Posiadała do 1650 roku prawo warzenia
piwa i destylacji
alkoholu.
Od roku 1997
na terenie hotelu
"Prinz Albrecht„
produkowany
jest znowu alkohol.
Klasztor został założony 12 października 1268r. przez margrabiego
Miśni Henryka III jako świadectwo pamięci o jego zmarłej żonie
Agnieszce. Zakonników sprowadzono z klasztoru Altzella w Saksonii.
Kompleks klasztorny wzniesiono
z cegły pomiędzy 1300–1330.
Kościół klasztorny
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny powstał
w formie trójnawowej hali
w stylu wczesnogotyckim.
W dobie średniowiecza mnisi z Neuzelle mieli duże
majątki ziemskie. W samych Łużycach Dolnych do
klasztoru Neuzelle należało ponad 30 wsi, oprócz
tego mieli majątki na terenie sąsiedniej Marchii
Brandenburskiej. Ponadto do Cystersów z Neuzelle
należało dawne miasto Fürstenberg
(obecnie Eisenhüttenstadt).
W dobie reformacji klasztor zachował swoją
katolicką tożsamość, pomimo, że
mieszkańcy okolicznych terenów przyjęli
nauki Lutra. Należące do Habsburgów
Łużyce Dolne po pokoju praskim w 1635 r.
zostały przejęte przez
protestanckich Wettynów, ale mnisi z
Neuzelle otrzymali gwarancję
nienaruszalności klasztoru.
Dalsze działania wojny trzydziestoletniej
spowodowały przejęcia opactwa przez
protestantów i zniszczenie gotyckiego
kompleksu. Toteż po powrocie Cystersów w
1650r. zaczęto odbudowywać opactwo w
stylu barokowym. Za rządów opata
Bernardusa sprowadzono włoskich
artystów, w XVIII w. przy przebudowie
kościoła działali tu artyści z Czech i Śląska.
Kres świetności opactwa położyło przejęcie
Dolnych Łużyc przez Fryderyka Wilhelma III na
mocy decyzji kongresu wiedeńskiego. Dwa lata
po kongresie w 1817 dokonano sekularyzacji
klasztoru, który został zamieniony
na sierociniec oraz siedzibę seminarium
nauczycielskiego. Odtąd klasztorem zarządzało
bezpośrednio państwo pruskie, zaś kościół
pełnił rolę katolickiej parafii miejscowości
(pobliski kościół Świętego Krzyża należał do
ewangelików).
W 1996 powołano fundację mającą na celu
odnowienie dawnego kompleksu
klasztornego. W 2004 otworzono
odnowiony ogród klasztorny i
budynek oranżerii.
Zakon Cystersów katolicki zakon monastyczny reformowany,
posługujący się regułą benedyktyńską,
założony w 1098 r. przez Roberta z
Molesme, pierwszego opata we Francji.
Do Polski cystersi przybyli w połowie XII
(m.in. do Krakowa).
Cystersi noszą
biały habit z
czarnym szkaplerzem
przepasanym
płóciennym pasem,
przez co nazywani są
czasem białymi
mnichami.
Zakon wydał około 850 świętych
i błogosławionych (najbardziej znanym był
św. Bernard z Clairvaux), a także
administratorów. Z jego szeregów
pochodziło ponad stu biskupów.
Opactwa i klasztory cysterskie były
w średniowieczu ważnymi ośrodkami
kultywującymi: kulturę, naukę, medycynę,
wprowadzającymi postęp w rzemiośle i
rolnictwie.
Zrobiłam co mogłam, by przybliżyć Wam
historię tego wspaniałego klasztoru.
Zachęcam Was do zwiedzania tego typu
miejsc, ponieważ warto pogłębiać swoją
wiedzę w różnych dziedzinach nauki.
Zabytki religijne (ale nie tylko) są cennym
źródłem informacji.
Prezentację przygotowała:
Zosia Pilich
Download