PLECAK SZKOLNY 2016/2017

advertisement
PLECAK SZKOLNY 2016/2017
Klasy IV
przedmiot
j. polski
Informacja nt. zeszytu, podręcznika (co na lekcję)
Potrzebne książki zapisane są w tygodniowym planie zajęć.
Uczniowie otrzymują raz tygodniu w informację, które podręczniki
należy przynosić w poszczególne dni tygodnia. Notatka w zeszycie
przedmiotowym. Zeszyt noszą codziennie. W trakcie omawiania
lektury przynoszą tylko lekturę i zeszyt.
j. angielski
klasa
4 a, c
4 b,d,e
Zeszyt, podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli nie ma pracy domowej,
książki zostawiają w szafkach. Do domu zabierają zeszyty.
4 b, c, d, e
Zeszyt, podręcznik, ćwiczenia potrzebne na każdej lekcji. Można
zostawiać w szafce, gdy nie ma pracy domowej
4a
j. niemiecki
Zeszyt zawsze do domu, podręcznik i ćwiczenia nauczyciel określa,
czy może zostać w szafce.
4 a-e
historia
Zeszyt, podręcznik (jeden na dwie osoby), zeszyt ćwiczeń.
4 a-e
matematyka
Zeszyt + podręcznik (jeden na dwie osoby), zeszyt do kartkówek
zostaje u nauczyciela.
4 a, b, d
Zeszyt i podręcznik.
4 c, e
przyroda
Zeszyt + ćwiczenia.
4 a-e
plastyka
Zeszyt zawsze, podręcznik + materiały ,kiedy nauczyciel zapowiada.
4 a-e
muzyka
Zeszyt i teczki z materiałami.
4 a-e
z. techniczne
Zeszyt.
4 a-e
z. komputerowe
Zeszyt i podręcznik.
4 a-e
religia
Podręczniki, karty pracy i zeszyty (zostają w szafkach).
4 a-e
etyka
Zeszyt.
4 a-e
Klasy V
przedmiot
j. polski
j. angielski
j. niemiecki
Informacja nt. zeszytu, podręcznika (co na lekcję)
Zeszyt, ćwiczenia, podręczniki (dzieci mają możliwość zostawienia
ich w klasie, nauczyciel informuje, co zabierają do domu).
klasa
5d
Uczniowie zostawiają podręczniki i ćwiczenia w szkole
(pod kluczem). Ćwiczenia zabierają do domu wtedy, gdy mają
w nich wykonać zadanie domowe. Zeszyty zabierają do domu.
W trakcie omawiania lektury przynoszą tylko lekturę i zeszyt.
5c
Uczniowie otrzymują raz tygodniu informację, które podręczniki
należy przynosić w poszczególne dni tygodnia. Notatka w zeszycie
przedmiotowym. Zeszyt noszą codziennie. W trakcie omawiania
lektury przynoszą tylko lekturę i zeszyt.
5 a, b
Zeszyt, podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli nie ma pracy domowej,
książki zostawiają w szafkach. Do domu zabierają zeszyty.
5 c, d
Zeszyt, podręcznik, ćwiczenia potrzebne na każdej lekcji. Można
zostawiać w szafce, gdy nie ma pracy domowej.
5a
Zeszyt, ćwiczenia, podręcznik.
Zeszyt, ćwiczenia, podręcznik. Do domu zabierają zeszyt
i ćwiczenia.
5b
5c
5 a, b, d
historia
Zeszyt, ćwiczenia, podręcznik (jeden na 2 osoby).
Zeszyt, podręcznik (jeden na dwie osoby), zeszyt ćwiczeń.
5 a-d
matematyka
Zeszyt i podręcznik.
5 a-d
przyroda
Zeszyt + ćwiczenia.
5 a-d
plastyka
Zeszyt zawsze, podręcznik + materiały, kiedy nauczyciel zapowiada.
5 a-d
muzyka
Zeszyt i teczki z materiałami.
5 a-d
z. techniczne
Zeszyt.
5 a-d
z. komputerowe
Zeszyt i podręcznik.
5 a-d
religia
Zeszyt, karty pracy, podręcznik.
5 a-d
etyka
Zeszyt.
5 a-d
Klasy VI
przedmiot
j. polski
Informacja nt. zeszytu, podręcznika (co na lekcję)
Potrzebne książki zapisane są w tygodniowym planie zajęć.
klasa
6d
Zeszyt, ćwiczenia, podręczniki (dzieci mają możliwość zostawienia
ich w klasie, nauczyciel informuje, co zabierają do domu).
6 a, b, c
Uczniowie mają możliwość zostawienia podręczników i ćwiczeń
w szkole (pod kluczem). Ćwiczenia zabierają do domu wtedy,
gdy mają w nich wykonać zadanie domowe. Zeszyty zabierają
do domu. W trakcie omawiania lektury przynoszą tylko lekturę
i zeszyt.
6e
j. angielski
Zeszyt, ćwiczenia, podręcznik.
6c
6 a, b, d, e
j. niemiecki
Zeszyt, podręcznik, ćwiczenia potrzebne na każdej lekcji. Można
zostawiać w szafce, gdy nie ma pracy domowej.
Według ustaleń nauczyciela, zeszyt zawsze do domu.
Zeszyt, ćwiczenia, podręcznik (jeden na 2 osoby).
6 a, b
historia
Zeszyt, podręcznik (jeden na dwie osoby), zeszyt ćwiczeń.
6 a-e
matematyka
Podręcznik i zeszyt na każdej lekcji (może być 1 na dwie osoby),
jeśli podręcznik nie jest potrzebny, rodzice są informowani
przez dziennik elektroniczny, a dzieci zapisują w zeszycie
przedmiotowym.
6 a-e
przyroda
Zeszyt + ćwiczenia.
6 a-e
plastyka
Zeszyt zawsze, podręcznik + materiały, kiedy nauczyciel zapowiada.
6 a-e
muzyka
Zeszyt i teczki z materiałami.
6 a-e
z. techniczne
Zeszyt, podręcznik.
6 a-e
z. komputerowe
Podręcznik.
6 a-e
religia
Podręczniki, karty pracy i zeszyty (zostają w szafkach).
6 a-e
etyka
Zeszyt.
6 a-e
6 c, d, e
Download